O Kurum Personeline Fazla Mesai Müjdesi

2018/11852 İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatında İstihdam Edilen 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Tabi Personele Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine dair Karar.

O Kurum Personeline Fazla Mesai Müjdesi

Karar Sayısı : 2018/11852

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele çok çalışma ücreti ödenmesine ait ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 9/5/2018 tarihli ve 3833 sayılı yazısı üzerine, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 13 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 4/6/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

4/6/2018 TARİHLİ VE 2018/11852 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Karar; geçici koruma kapsamında bulunan yabancılarla ilgili iş ve işlemlerin zamanında neticelendirilmesi için mesai saatleri dışında fiilen yapılan çalışmalar karşılığında, İçişleri Bakanınca belirlenecek Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Karar, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Ödemenin usul ve esasları

MADDE 3- (1) Geçici koruma kapsamında bulunan yabancılarla ilgili iş ve işlemlerin zamanında sonuçlandırılması için mesai saatleri dışında fiilen yapılan çalışmalar karşılığında, İçişleri Bakanınca belirlenecek Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele fazla çalışma ücreti ödenir.

(2) Fazla çalışma ücreti, mesai saatleri dışında fiilen fazla çalışma yapan personele ödenir.

(3) Her bir personele çok çalışma ücreti ödenecek süre ayda elli saati ve toplamda altı ayı geçemez.

(4) Fazla çalışmanın her bir saati için ilgili yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (K) cetvelinde belirlenmiş olan fazla çalışma saat ücretinin (2018 yılı için 1,97.-TL) beş katı esas alınır.

(5) Çok çalışma yapan personel ile çalışılan gün ve süreleri gösteren Fazla Çalışma Cetveli düzenlenir ve bu Cetvel fazla çalışma yapan personel ile birim amiri tarafından imzalanır.

(6) Bu Karar hükümleri, 1/5/2018-31/12/2018 tarihleri arasında uygulanır.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümleri 1/5/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2018, 11:21
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER