ÖĞRETMEN ADAYLARINA HANGİ PERFORMANS KRİTERLERİ UYGULANACAK

Atanacak 40 bin öğretmen adayına hangi performans kriterinin uygulanacağı hala belli değil

ÖĞRETMEN ADAYLARINA HANGİ PERFORMANS KRİTERLERİ UYGULANACAK
14 Mart 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6528 sayılı Kanun hükümleri şu şekildedir:

"Madde 5-


(6) Aday öğretmenler, en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla, yapılacak yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanırlar.

.....

(8) Aday öğretmenlik süresi sonunda sınava girmeye hak kazanamayanlar ile üst üste iki defa sınavda başarılı olamayanlar aday öğretmen unvanını kaybeder ve memuriyetle ilişiği kesilir.

(9) Ancak aday öğretmenliğe başlamadan önce 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aday memurluğu kaldırılarak asli memurluğa atanmış olanlar hakkında sekizinci fıkra hükümleri uygulanmaz. Bu kişiler Bakanlıkta kazanılmış hak aylık derecelerine uygun memur kadrolarına atanırlar.

Sınav komisyonu üyeleri; Bakanlık personeli, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel ile öğretim elemanları arasından seçilir. Bakanlık gerekli gördüğünde illerde veya merkezde birden fazla komisyon oluşturabilir. Performans değerlendirmesinde dikkate alınacak mesleki ölçütler, sınav konuları, komisyon üyelerinin seçimi, görevleri, çalışma usul ve esasları ile sınava ilişkin diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir."

HÜKMÜN AÇIKLAMASI

Yukarıdaki hükme göre atanacak öğretmen adaylarına,

1- Performans değerlendirmesi yapılacak.

2- Performans değerlendirmesine göre başarılı olanlar yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanacak.

Diğer taraftan, performans değerlendirmesinde dikkate alınacak mesleki ölçütlerin yönetmelikle düzenleneceği hüküm altına alınmıştır. Ancak aradan geçen 5 aya yakın zamana rağmen bu performans ölçütlerinin neler olduğu belirlenebilmiş değildir. Performans ölçütlerinin, öğretmen atamaları öncesinde yürürlüğe konulması gerekiyorki, hukuki bir tartışma olmasın. Kriterlerin öğretmen adaylarının göreve başlamasından sonra yürürlüğe konulması halinde, MEB yine kendini hukuki bir tartışma içinde bulabilecektir.

www.memurlar.net

Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER