ÖĞRETMEN OLARAK ATANAN MÜDÜRLER NE YAPMALI ?

Öğretmen olarak atanan müdürler ne yapmalı

ÖĞRETMEN OLARAK ATANAN MÜDÜRLER NE YAPMALI ?
"75 puandan az alan yöneticilerin öğretmen olarak yer değiştirmeleri" haberimizde yer verdiğimiz Milli Eğitim Bakanlığının yazısı üzerine öğretmen olarak ataması yapılan fakat yerine yönetmeliğin "Müdürlüğe ilk defa ve yeniden görevlendirme" başlıklı 22. maddesi hükümlerine göre müdür görevlendirilmeyen (atanmayan) müdürler ne yapmalıdır?
 
10.06.2014 Tarihli ve 29026 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğinin "Mevcut yöneticiler" başlıklı Geçici 1. maddesi 2. fıkrasında; "(2) Bu maddenin birinci fıkrasına göre yöneticilik görevi 2013-2014 ders yılının bitiminde sona eren müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları, bu Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslara göre yerlerine görevlendirilen yöneticiler göreve başlayana kadar görevlerine devam eder." hükümleri bulunmaktadır.
 
Bu hükümlere göre 75 puan altında değerlendirme puanı bulunan okul müdürlerimizin ilişiklerini kesmemesi ve yönetmeliğin "Müdürlüğe ilk defa ve yeniden görevlendirme" başlıklı 22. maddesi hükümlerine göre yerlerine görevlendirme (atama) yapılıncaya kadar görevlerine devam etmesi gerekmekte olup görevlerinin gerektirdiği tüm özlük ve maddi ( ek ders) haklarını da kullanabilecektir.
 
Bu durumda okula öğretmen olarak atanma kararnamesi gelen okul müdürlerimizden yerine müdür görevlendirilmesi (ataması) yapılmayanlar istemeleri halinde ilişiklerin kesilmemesi için yukarıda yer verdiğim yönetmelik hükmünü belirten bir dilekçe ile yerine yönetmeliğin "Müdürlüğe ilk defa ve yeniden görevlendirme" başlıklı 22. maddesi hükümlerine göre müdür görevlendirilmesi (ataması) yapıldığında ilişiğini keseceğini bildiren bir cevap yazmalıdır.
 
Ahmet KANDEMİR
Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER