ÖĞRETMENE ROTASYON NASIL UYGULANABİLİR ?

MEB'in öğretmenlere getireceği rotasyonun çerçevesini inceliyoruz.

ÖĞRETMENE ROTASYON NASIL UYGULANABİLİR ?
Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İl ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü, Maarif Müfettişi, Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcılarına rotasyon uyguladıktan sonra şimdi de öğretmenlere rotasyon getirmek için hukuki alt yapı oluşturmaktadır. Bunun için Torba Tasarıya, komisyonda madde eklenmiştir.

NOT: İl Milli Eğitim Müdürü, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, İlçe Milli Eğitim Müdürleri görevden alınarak şahsa bağlı eğitim uzmanı olarak atandıklarından bu kadrolara rotasyon uygulanamamıştır.

Bu konudaki ayrıntıları "Öğretmene rotasyon için torbaya hüküm kondu" haberimizde bulabilirsiniz.

Öğretmene rotasyon uygulaması 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 43. maddesine eklenmektedir. Torba tasarıda yer alan ve 1739'un 43. maddesine eklenen hüküm şu şekildedir:

"Öğretmenlerin hizmet sürelerine ve/veya isteğe bağlı il içi veya il dışı yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir."

MEB bu hükümle öğretmene rotasyon uygulamasının hukuki dayanağını oluşturmaktadır. Bu yasal düzenleme sonrasında yönetmelik çıkarılacak ve usul/esaslar belirlenecektir.

Peki; öğretmene rotasyon uygulaması için çıkarılacak yönetmelikte usul/esaslar nasıl olabilir?

Bu sorunun cevabını bulabilmek için MEB'in İl Milli Eğitim Müdürü, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İl ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü, Maarif Müfettişi, Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcılarına nasıl rotasyon uyguladığına bakmak gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığındaki İl Milli Eğitim Müdürü, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İl ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü, Maarif Müfettişi, Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcılarına rotasyon uygulamasını düzenleyen 3 yönetmelik bulunmaktadır.

1- Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcılarına rotasyon uygulamasını düzenleyen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğidir.

Bu yönetmelikte "Zorunlu yer değiştirme suretiyle atama" olarak tanımlanan rotasyon uygulaması;

Eğitim Kurumu müdürleri için bulundukları eğitim kurumunda aralıksız asaleten 5 yıllık çalışma süresini tamamlayanlara uygulanmakta ve bulunduğu okul dışında herhangi bir okulu tercih ederek rotasyona gitmekteydiler.

Eğitim Kurumu müdür başyardımcıları ile müdür yardımcıları için bulundukları eğitim kurumunda görev yaptıkları yönetim kademesinde aralıksız asaleten 8 yıllık çalışma süresini tamamlayanlara uygulanmakta ve bulunduğu okul dışında herhangi bir okulu tercih ederek rotasyona gitmekteydiler.

Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcılarına rotasyon uygulamasında sadece süre şartı bulunmaktaydı ihtiyaç var ise bulunduğu yerleşim yerinde rotasyona tabi tutulmaktaydılar. Bulunduğu yerleşim yerinde ihtiyaç yoksa bulunduğu il içinde tercihlerine atanamamışlarsa resen o ilin herhangi bir ilçesindeki okula yönetici olarak tekrar atanmaktaydılar.

Bu yönetmelik yürürlükten kaldırılarak yerine 10.06.2014 Tarihli ve 29026 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik getirilmiştir.

Halen yürürlükte bulunan yönetmelikte yöneticiler 4 yıllığına görevlendirilebilmekte aynı unvanla aynı eğitim kurumunda 8 yıldan fazla süreyle yönetici olarak görev yapamadıklarından otomatik olarak tüm okul/kurum yöneticilerine 8 yıl sonra rotasyon uygulanmaktadır.

Dolayısıyla Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcılarına dolaylı rotasyon uygulamasında sadece 8 yıllık süre şartı bulunmaktadır.

2- İl/ilçe milli eğitim şube müdürlerine rotasyon uygulamasını düzenleyen 12.10.2013 tarih ve 28793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğidir.

Bu yönetmelikte "Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme" olarak tanımlanan rotasyon uygulaması;

İl milli eğitim müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü ve il/ilçe milli eğitim şube müdürleri için bölge hizmeti getirilmiş, Türkiye 5 hizmet bölgesine ayrılmıştır. Bölge hizmeti süreleri ve puanları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.


.

Hizmet Bölgesi

Bölge Hizmeti Süresi (Yıl)

Bölge Hizmeti Puanı (Yıl)

5

2

14,4

4

2

12

3

4

10,8

2

4

9,6

1

6

6


 

İl milli eğitim müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü ve il/ilçe milli eğitim şube müdürlerinin zorunlu görev yapacakları Kalkınma Bakanlığının yayınlamış olduğu İllerin ve Bölgelerin Sosyo -Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması ile İlçelerin Sosyo -Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması verileri esas alınarak, kurumsal kapasite ve hizmet gerekleri bakımından oluşturulan Hizmet Bölgelerindeki illeri ve ilçelerini görmek için  tıklayınız.

3- Maarif Müfettişlerine rotasyon uygulamasını düzenleyen 24.05.2014 tarih ve 29009 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Ve Denetim Başkanlığı İle Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğidir.Bu yönetmelikte "Zorunlu yer değiştirme suretiyle atama" olarak tanımlanan rotasyon uygulaması;

Maarif Müfettişleri için bölge hizmeti getirilmiş, Türkiye 5 hizmet bölgesine ayrılmıştır. Hizmet bölgelerinin tamamında bölge hizmetini tamamlamış olan müfettişlerin, aynı ilde kesintisiz çalışma süreleri 8 fazla olamaz şartı da getirilerek ikinci bir rotasyon daha uygulanmaktadır. Bölge hizmeti süreleri ve puanları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bu bilgilere göre İl/İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri ile Maarif Müfettişlerine Bölge hizmeti getirilmiş, bölge hizmetlerini tamamlayan Maarif Müfettişlerine ise ikinci bir rotasyonla bir ilde 8 yıldan fazla görev yaptırılmamaktadır.Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcılarına ise 8 yıllık bir dolaylı rotasyon uygulanmakta olup bölge hizmeti bulunmamaktadır.Öğretmenlere ise 06.05.2010 tarih ve 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Zorunlu çalışma yükümlülüğü süreleri" başlıklı 27. maddesindeki hükümler ile zorunlu hizmet yapma şartı getirilmiştir.


06.05.2010 tarih ve 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Zorunlu çalışma yükümlülüğü süreleri" başlıklı 27. maddesindeki;

"(1) Türkiye üç hizmet bölgesine ve altı hizmet alanına ayrılmıştır. Bunlardan 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanları öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirecekleri hizmet alanlarıdır.


(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra Bakanlık öğretmen kadrolarında göreve başlayanlar;


a) Üçüncü hizmet bölgesi içindeki illerin 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl, 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 4 yıl, 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 3 yıl,


b) İkinci hizmet bölgesi içindeki illerin 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 6 yıl, 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl, 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 4 yıl,


c) Birinci hizmet bölgesi içindeki illerin 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 7 yıl, 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 6 yıl, 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl çalışmakla yükümlüdürler.


(3) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden herhangi bir nedenle görev yeri değiştirilenler, atandıkları yer için öngörülen zorunlu çalışma süresine tabi tutulurlar.


Bunların zorunlu çalışma yükümlülüğünün hesabında daha önce görev yaptıkları zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumunda geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilir." hükümleri ile bu yönetmeliğin yayımı tarihi olan 06.05.2010 tarihinden sonra Bakanlık öğretmen kadrolarında göreve başlayanlara ilişkin zorunlu hizmet süreleri düzenlenmiş, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlık kadrolarında göreve başlayan ancak henüz zorunlu hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğretmenler ise zorunlu hizmet yükümlülüğünden muaf tutulmuştur.


Burada öğretmenler haricindeki personele rotasyonun uygulanmasında 8 yıllık sürenin baz alındığı dikkat çekmektedir. Öğretmenlerin yapmış oldukları görevin, İl/İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri ile Maarif Müfettişlerinin görevi ile aynı türden stratejik bir görev olmadığından bölge hizmeti görevinin olmadığı, Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcıları gibi okul/kurum değişikliği ile en az 8 yıl olan bir rotasyon uygulamasının söz konusu olacağı öngörülebilir.

Burada özellikle sınıf öğretmenlerinin 4 yılda bir birinci sınıfa tekrar döndükleri dikkate alınırsa zorunlu olmadıkça öğrencinin öğretmeninin değişmemesi ilkesinden hareketle 4 ve 4'ün katları şeklinde bir rotasyon getirilmesi de öngürülebilir. Ayrıca öğretmenlerin 3 yılda bir il içi yada il dışı yer değiştirebildikleri var sayılırsa ve 4 yılda bir sınıf öğretmenlerinin birinci sınıfa dönmeleride göz önünde bulundurulursa 12 yıl sonunda bir rotasyon getirilmesi de öngürülebilir. Yine 4+4+4 eğitim sistemide bu öngörüye uygun düşecektir.

Öğretmenler 3 hizmet bölgesinin 6 hizmet alanının birinde zorunlu hizmet yapmalarına rağmen rotasyon gelmektedir. Rotasyonun il içi mi yoksa il dışı mı yapılacağı, il içi yapılırsa yerleşim yerinde okul/kurum değişikliği yapılarak mı yoksa aynı ilde yerleşim yeri dışında mı yapılacağı, görev süresinin ne kadar olacağı belirsizdir.

Biz yukarıda mevcut rotasyon uygulamasının kimlere nasıl uygulandığını açıklamaya çalıştık.

Ahmet KANDEMİR

memurlar.net
Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2014, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
ramazan adıgüzel
ramazan adıgüzel - 6 yıl Önce

ilçede 2.meslek lisesi olmayan okuldaki meslek öğretmenleri uzak ilçelere tayin çıkacak. aile yapımız birliğimiz bozulacak. kültür öğretmenlerin 2. okulları ilçede var onlarda fazla bir sorun çıkmaz ama meslek öğretmenlerine cezalandırma gibi düşünüyorumr

SIRADAKİ HABER