ÖĞRETMENLERİN EŞ DURUMU ATAMALARINA İLİŞKİN DÜZENLEME NASIL OLACAK?

ÖĞRETMENLERİN EŞ DURUMU ATAMALARINA İLİŞKİN DÜZENLEME NASIL OLACAK?
Eşi kamu personeli olan veya olmayan öğretmenlerin, eş durumu tayinine ilişkin düzenlemelerden kaynaklanan mağduriyetlerine, yakında çıkması beklenen “Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” ile çözüm getirilip getirilmeyeceği konusundaki sorulara Bakan AVCI tarafından cevap verildi.
 
Milletvekili Ahmet Duran BULUT, verdiği soru soru önergelerinde öğretmenlerin eş durumu tayininden kaynaklanan sorunlarına dikkat çekmiş ve Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’ya konuya ilişkin bazı sorular sormuştu.
 
Soru önergelerinde özetle;
 
-Öğretmenlerin, farklı ilde çalışan kamu personeli olmayan eşinin yanına tayin olabilmesi için eşinin 1 yıl sigorta primi ödemiş olması yeterli iken, yapılan değişiklikle aynı iş yerinde 3 yıl kesintisiz çalışma şartının getirilmiş olmasından dolayı oluşan mağduriyetlerin giderilmesi için “Son 1 yılda 360 gün prim yatırılmış olması” şartının öğretmenler için devam ettirilmesi konusunda bir çalışma bulunup bulunmadığı,
 
-Çıkarılacağı söylenen öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği taslağında, öğretmenin eşinin MEB personeli (öğretmen veya diğer) olması durumunda, MEB tarafından ihtiyaç duyulan yere atama yapılarak aile bütünlüğünün sağlanacağına ilişkin yer alan hükümlerin uygulamaya konulmasının binlerce öğretmen ve eğitim çalışanının mağduriyetine sebep olacağı ve bu düzenlemenin değiştirilip değiştirilmeyeceği
 
sorulmuştu.
 
Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI imzalı yazı ile verilen cevap
 
“Devlet Memurlarının Yer Değiştirmesi Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikle Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16/08/2014 tarihli ve 29090 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu yönetmeliğin Geçici 5 inci maddesinde; “Kamu Kurum ve Kuruluşları bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yönetmeliklerini bu yönetmeliğe uygun hale getirirler. Bu süre içerisinde kamu kurum kuruluşlarının yönetmeliklerinin bu yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.” denilmektedir. Bu itibarla Bakanlığımızca söz konusu yönetmelik kapsamındaki mevzuat çalışmaları devam etmektedir.”
Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER