Proje okulları yönetmeliğinde değişiklik...

Proje Okulları yönetmeliğinde değişiklik yapılarak bugün resmi gazetede yayınlanmıştır...

Proje okulları yönetmeliğinde değişiklik...

Buna Göre;
"Mevcut öğretmenlerin görev süresi

GEÇİCİ MADDE 3 - (1) Proje okullarında görev yapmakta olan öğretmenlerin görev süreleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle başlar."

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

"(3) Yöneticiler ve öğretmenler, haklarında yapılan inceleme, soruşturma veya 20 nci madde kapsamında yapılacak izleme ve değerlendirme sonuçlarına göre, ilgili genel müdürlüğün teklifi üzerine kapsam dışındaki eğitim kurumlarına görevlendirilir/atanır."

İzleme ve değerlendirme

MADDE 20 – (1) Eğitim kurumu müdürlüğü, projelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla gerekli bilgileri toplar; her ders yılı sonunda bu bilgiler ile eğitim-öğretim hizmetlerine yönelik yıl boyunca yapılan faaliyetlerin, özgün uygulamaların, elde edilen kazanımların, yeni uygulamalara ait önerilerin yer aldığı bir raporu hazırlayarak bağlı bulunduğu genel müdürlüğe gönderir. Eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlük ile proje yürütücü genel müdürlükçe raporlar analiz edilir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER