SAYIŞTAY'IN SAĞLIK BAKANLIĞI DENETİM RAPORU

Sayıştay'ın Sağlık Bakanlığı Denetim raporu

SAYIŞTAY'IN SAĞLIK BAKANLIĞI DENETİM RAPORU
 
 
Sayıştay'ın Sağlık Bakanlığı Denetim raporu
 
 
Raporda Skandal tespitlere yer verilmiştir.
 
Örneğin;
 
1- Yanlış hesaplamalar nedeniyle fazladan döner sermaye ek ödemesi yapılması, sürekli farklı ve yanlış kurumsal ek gösterge hesabı yapılarak fazla ödeme yapılması
 
2-Kamu alımlarında Kamu İhale Kanununa aykırı şekilde yüksek fiyatlardan birçok mal ve hizmet alımları,
 
3-Taşıt Kanununa aykırı yüksek fiyatlardan taşıt alımları
 
4- TKHK merkez ve taşra personeline 657 sayılı kanuna aykırı şekilde ödenmemesi gerektiği halde makam tazminatı,ek gösterge ödemesi,ikinci görev aylığı,geliştirme ödeneği ve tayın bedeli adı altında usulsüz birçok ödeme yapılması
 
5-Hastanelerin milyarlarca liralık sağlık hizmetleri faturaları ile bunlara ilişkin muhasebe kayıtlarının birbirleriyle örtüşmemesi
 
6-Hastanelere bünyesindeki ticari alanların (kantin gibi..) yanlış usullerle düşük kiralama bedelleriyle kiraya verilmesi,muhasebeleştirme yapılmaması, bunların elektrik ve su gibi bedellere katılım paylarının tahsil edilmemesi
 
7-Sağlık turizmi kapsamında elde edilen gelir ile muhasebe kayıtlarında büyük parasal farklılıkların olması
 
8-Personele yönelik banka promosyon ihalelerinin yanlış kurallar belirlenerek uygulanması neticesinde bankanın vermesi gereken promosyon ödemesinin hastane bütçesinde böyle bir ödeme tertibi olmadığı halde ödenmesi
 
9-Bankalar nezdinde milyonlarca liralık mevduat hesabı bulunan sağlık tesislerinin Hazine Tebliğine aykırı şekilde elde edilecek büyük faiz gelirlerinden mahrum bırakılması,(bankalara karşılıksız para kazandırılması)
 
10-Banka kaynaklarından büyük miktarlarda temsil-ağırlama yapılması ile yine bu kaynaklardan yapılan alımlar neticesinde yeterince detaylı fatura alınmadığı için tam olarak nerelere para harcandığının belirlenememesi
 
11-Banka kaynaklarıyla sağlık hizmetiyle alakasız harcamaların yapılması
 
12-Mevzuata aykırı ilaç ve tıbbı sarf malzemesi stok kontrolü yapıldığından kaynakların israf edilmesi
 
13-Yasal mevzuatta öngörülen üst sınırın üzerinde olacak şekilde personele fazladan ödemeler yapılması
 
Gibi birçok hususta somut tespitlerin yapıldığı görülmektedir.
 
Peki bu kadar usulsüz ve mevzuta aykırı işlem yapan bürokratlar hakkında Sayın Sağlık Bakanı Dr.Mehmet MÜEZZİNOĞLU soruşturma açmayı düşünüyor mu? Bu bürokratları Görevden alması veya Disiplin cezaları vermesi gerekmez mi?
 
Şayet, düşünüyorsa bu soruşturmaları bünyesinde MÜFETTİŞLİK müessesi olmayan Sağlık Bakanlığında kim yapacak?
 
Yoksa bunlarI Sayıştay Raporundaki yolsuz işleri yapan ve son teşkilat yasasıyla bürokratların emrine bağlayan DENETÇİLER mi yapacak?
 
Sağlık Bakanlığında denetim ne hale getirilmiş işte görün!!!!

KAMUDANHABER.COM
Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER