ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ATAMASINDA NE UNUTULDU ?

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ATAMASINDA NE UNUTULDU ?

İşte Şube Müdürlüğü için gerekli olan o şartlar;

"Görevde Yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 6 (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolara atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartlar ile ikinci fıkrada kadrolar itibariyle belirtilen hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartları taşımak,

b) Görevde Yükselme sınavında başarılı olmak,
şartları aranır.

(2) Şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü kadrolarına Görevde Yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; diğer kadrolara Görevde Yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir.

(3) Görevde Yükselme yazılı sınavına katılacaklarda aranacak hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartlar şunlardır:

a) Şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü kadroları için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, raportör, sivil savunma uzmanı veya sayman kadrolarında iki; okul müdürü görevinde iki; müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı görevlerinde ayrı ayrı veya toplamda üç; şef kadrosunda dört veya öğretmen kadrosunda beş ya da bu alt bentte sayılan kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak.

3) Ancak, İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı ile Bilgi İşlem Grup Başkanlığı şube müdürlüğü kadroları ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde bu Grup Başkanlıklarının işlerini yürüten şube müdürlüğü kadrolarına; bu Yönetmelikte öngörülen Görevde Yükselme yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olmaları şartıyla Bakanlığın mimar, mühendis veya branşı Bilişim Teknolojileri ve Elektrik Elektronik Teknolojisi olan öğretmen kadrolarında en az beş yıl hizmeti bulunanlar arasından atama yapılır."

Bu şartlara göre;

18.11.2012 tarihli ve 28471 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan  Milli Eğitim Bakanlığı İl Ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği kapsamındaki görevleri yürütmek üzere şube müdürü kadrolarından;

1- İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı Şube Müdürlüğü kadrolarına mimar, mühendis kadrolarında en az beş yıl hizmeti bulunanlar ve yazılı/mülakat sınavını kazanan adaylar arasından atama yapılacaktır.

2- Bilgi İşlem Grup Başkanlığı Şube Müdürlüğü kadrolarına branşı Bilişim Teknolojileri ve Elektrik Elektronik Teknolojisi olan öğretmen kadrolarında en az beş yıl hizmeti bulunanlar ve yazılı/mülakat sınavını kazanan adaylar arasından atama yapılacaktır.

3- Yönetmelikte yer alan diğer hizmetleri yürütecek olan Şube Müdürlüğü kadrolarına yazılı/mülakat sınavını kazanan adaylar arasından atama yapılacaktır.

Fakat Milli Eğitim Bakanlığı tarafından şube müdürlüğü kadroları için, 3 Nisan 2014 tarihinde,  atama duyurusu yayımlanmış bu duyuruda yukarıda yer verdiğimiz "Bilgi İşlem Grup Başkanlığı Şube Müdürlüğü kadrolarına branşı Bilişim Teknolojileri ve Elektrik Elektronik Teknolojisi olan öğretmen kadrolarında en az beş yıl hizmeti bulunanlar ve yazılı/mülakat sınavını kazanan adaylar arasından atama yapılacaktır." açıklaması unutuldugu gibi tercihte bulunan şube müdürü adaylarına hangi kadronun "Bilgi İşlem Grup Başkanlığı Şube Müdürlüğü kadrosu" ayrı olarak açılmamıştır.
 
Ahmet Kandemir      

Memurlar.Net
Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER