ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MÜLAKATI İDARİ KOMEDYA

Milli Eğitim Bakanlığı şube müdürlüğü mülakatına dava açıp kazanan 47 kişiyi 19/12/2014 tarihinde yeniden mülakat yapmak üzere Bakanlığa çağırmıştır

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MÜLAKATI İDARİ KOMEDYA
Bu uygulamanın anlamı nedir? Bakanlık ne yapmaya çalışıyor?

 

Öncelikle belirtmek isteriz ki aynı durumda olup dava açan 800 civarı aday var. Diğer

davaların çoğunluğunda benzer kararlar çıkacağı aşikar. Bu durumda 47 kişiye

mülakat yapmak hangi sorunu çözecektir? Aynı sistemle yapılacak mülakat sınavı,

sınava alınacak 47 kişi tarafından tekrar yargıya götürülecektir. Tekrar iptal kararları

çıkacaktır. Bakanlık her dava sonuçlandığında yeniden mülakat yapıp atamaları

sürekli yenileyecek midir?

 

Ayrıca Şube müdürlüğü sınavına katılan Eğitim Sen'e üye bir bir aday, hem kendi

sözlü sınavının hem de MEB'in yaptığı tüm sözlü sınavların iptalini istemişti. Ankara

İdare Mahkemesi bu talebi reddetmişti. İtiraz üzerine dosyayı Anakara Bölge İdare

Mahkemesi görüştü. Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Danıştay'ın kararına atıfta

bulunarak, Şubat 2014 tarihinde MEB'in şube müdürlüğüne atama için yaptığı tüm

sözlü sınavların iptaline karar verdi. (Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurul YD

İtiraz No: 2014/5897) Bu karardan başka, Şube müdürlüğü tüm mülakat işlemlerinin

iptali yönünde çok sayıda mahkeme kararı bulunmaktadır.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurul YD İtiraz No: 2014/5897 sayılı kararı

sonrasında bugüne kadar dava açmayan adaylara yeniden dava açma hakkı

doğmuştur. Mülakat sınavı sonrasında dava açmayan adaylar bu yargı kararının

uygulanması ve mülakat sınavının yenilenmesini talep eden dilekçe verebilecek

alacağı cevaba istinaden dava açabilecektir.

Bu süreç içinde dava açma ve hukuki girişim konusunda isteksiz davranan Eğitim-Bir-

Sen sendikası üyeleri toplu olarak cezalandırılmış olmaktadır. Bu da işin sendikal

boyutudur. Eğitim bir sen en azından bu aşamadan sonra nötr pozisyondan çıkıp
konuya müdahil olmalı, idari ve hukuki çözümler üretme yoluna gitmelidir.

MEB şube müdürlüğü konusunda yeni bir çıkmaz yol bulmuştur ve bu yola girmiştir.

Bize göre bu aşamada yapılacak tek iş tüm mülakat sınavlarının yenilenmesidir.

Bunun dışında yapılacak işlemlerin tamamı havanda su dövmektir.

Anlaşılan o ki şube müdürlüğü meselesi artık idari ve hukuki bir süreç olmaktan

çıkmış hukukun gözardı edildiği bir “İdari Komedya”ya dönüşmüştür.

MAHKEME KARARLARI TIKLA İNDİR

Aras DAĞLI
Eğitim Yöneticisi
Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2014, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
mehmet e.
mehmet e. - 9 yıl Önce

Mülakat sınavı sonrasında dava açmayan adaylar bu yargı kararınınuygulanması ve mülakat sınavının yenilenmesini talep eden dilekçe verebilecekalacağı cevaba istinaden dava açabilecektir.bu sistemle 5 yıl boyunca mülakat devam eder :)ayrıca yeni yapılan mülakat ile tekrar elenenler yine dava açmalı.

SIRADAKİ HABER