TEKNİK PERSONELE EK TAZMİNAT ÖDEMESİ HAKKINDA...

MEB, OKULLARDA TADİLAT YAPAN TEKNİK PERSONELE EK TAZMİNAT ÖDEMESİNE AÇIKLIK GETİRDİ

TEKNİK PERSONELE EK TAZMİNAT ÖDEMESİ HAKKINDA...
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı birimlerde görev yapan teknik personele, eğitim kurumları ile hizmet verilmekte olan kurumlarda yaptıkları tadilat, bakım, onarım, yapım ve benzeri çalışmalar karşılığında ek özel hizmet tazminatı ödenip ödenmeyeceği konusunda açıklama yapıldı.
 
Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen yazıda, Ek Özel Hizmet Tazminatı ödemelerine ilişkin açıklama yapıldı ve bu yazı doğrultusunda işlem yapılması istendi.
 
Söz konusu yazıda;
 
-Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Kararda yer alan ve teknik hizmetler sınıfı personeline ek özel hizmet tazminatı ödenmesini öngören düzenlemeden ve bu düzenlemenin; faal durumdaki hizmet binalarının tadilat, bakım ve onarımı işlerinin açık çalışma mahalli kapsamında değerlendirilmeyeceğine ilişkin hükmünden
 
-160 Seri Nolu sayılı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde yer alan ve teknik hizmetler sınıfı personeline ek özel hizmet tazminatı ödenmesine ilişkin hususları düzenleyen maddesinden ve Tebliğin; bu ilave tazminatın kimlere ödeneceğinin ise iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler halinde, ilgili birim amirlerince belirleneceği ve ödemelerin görevin fiilen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılacağına ilişkin hükmünden
 
söz edilerek, Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda görev yapanlara ek özel hizmet tazminatının ödenebilmesi için; personelin büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları gibi “kapalı mahaller” dışında arazi, park, bahçe, şantiye, inşaat, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri, yol, tünel, demiryolu, büyük içme suyu, köprü, kıyı yapıları, baraj v.b. açık çalışma mahallerinde görevlendirilmiş ve bu mahallerde fiilen çalışmış olmalarının gerektiği ve faal durumdaki hizmet binalarının tadilat, bakım ve onarım işlerinin açık çalışma mahalli kapsamında değerlendirilmeyeceği belirtildi.
 
Yazıya göre, eğitim kurumları ile hizmet verilmekte olan kurumlarda yapılan tadilat, bakım, onarım, yapım ve benzeri çalışmalar karşılığında, bu çalışmaları yapan personele ek özel hizmet tazminatı ödenmeyecek.
Söz konusu yazı
 
Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER