TERCİHE ZORLANAN MÜDÜRLER İÇİN ŞERH DİLEKÇESİ

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 2014 Yılı görev süresi dolan ve yeterli puan alamayan eğitim kurumu müdürlerinin öğretmen olarak yer değiştirme işlemleri ile ilgili olarak duyuru yapılmıştır. Konuyla ilgili olarak TES Ankara 3 nolu şube bu durumdaki üyeleri için şerh dilekçesi desteği sundu.

TERCİHE ZORLANAN MÜDÜRLER İÇİN ŞERH DİLEKÇESİ
TES Ankara 3 nolu Şube'nin üyeleri için sunduğu şerh dilekçesi örneği ve yapılan açıklama:

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 2014 Yılı görev süresi dolan ve yeterli puan alamayan eğitim kurumu müdürlerinin öğretmen olarak yer değiştirme işlemleri ile ilgili olarak duyuru yapılmıştır.


Okul Müdür iken görev süresi uzatılmayanların öğretmen olarak atamalarının Öğretmen atama ve Yer Değiştirme, Öğretmen Norm Kadro Yönetmeliklerine göre yapılacağı bildirilmiştir.


Bilindiği üzere görev süreleri uzatılmayan okul müdürleri Anayasaya Aykırılık ve İdari olarak da yürürlüğün durdurulması için mahkemeye başvurmuş, başvurular devam etmektedir. Söz konusu yönetmeliklere ve açıklanan klavuza göre öğretmen olarak atamasının yapılması için tercihte bulunmayan okul müdürleri re'sen atanacaklardır. Re'sen nereye verileceğinin belli olmaması nedeni ile zorunlu olarak tercih yapacak olan okul müdürlerinin  tercihlerini elektronik ortamda yaptıktan sonra alacağı çıktıyla beraber aşağıdaki dilekçe örneğini de İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim etmeleri  ileriki safhalarda hukuken kendilerine fayda sağlayacaktır.


Ertekin ENGİN

 

Türk Eğitim Sen Ankara 3 No'lu Şube Bşk.Dilekçe örneği:

………………………. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ANKARA


…/09/2014       tarihinde    öğretmen olarak atanmam yönündeki  talebim idarenin re'sen atama tehditi altında yapılmış olduğundan yasal haklarım saklıdır. Elektronik ortamda gerçekleştirdiğim talebimin bu şekliyle kabulünü arzederim.


AD-SOYAD

 

İmza
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Not: Dilekçe Okul evrak kaydından geçirilerek

 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edilecektir.
Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER