VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKLARI PERSONELİNİN GÖREVLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

“Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş Ve Görev Yönetmeliği” yeniden düzenlendi.

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKLARI PERSONELİNİN GÖREVLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Vergi dairesi başkanlıklarının organizasyon yapıları, görevleri, yetki ve sorumlulukları, merkez teşkilatıyla ilişkileri ile çalışma usul ve esasları belirleyen “Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş Ve Görev Yönetmeliği” yeniden düzenlendi.

Vergi dairesi başkanlıkları, grup müdürlükleri, müdürlükler, hukuk bürosu, vergi dairesi müdürlükleri, komisyonlar ve şubelerin kuruluş esasları, örgütlenmesi, görevleri, yönetimi, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsayan Yönetmelik, Vergi Dairesi Başkanlıklarında çalışan personelin nasıl görevlendirileceğini de düzenliyor.

Yönetmeliğe göre;

-Grup müdürleri, vergi dairesi müdürleri, müdürler, vergi dairesi müdür yardımcıları, müdür yardımcıları ile diğer personelin görevlendirilecekleri birimleri belirlemeye, gerektiğinde değiştirmeye vergi dairesi başkanı yetkili olacak.

-Gelir İdaresi Başkanlığınca görev yeri belirlenmiş merkez atamalı personelin atandığı il ve bu ile bağlı ilçeler arasında görev yerinin değiştirilmesi, vergi dairesi başkanlığının talebi üzerine, Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılacak.

-Müdürlüklerde görev yapan vergi dairesi müdür yardımcıları, müdür yardımcıları, şefler, gelir uzmanları, vergi istihbarat uzmanları, gelir uzman yardımcıları ve diğer personelin çalışacakları bölümleri ve servisleri belirlemeye, gerektiğinde değiştirmeye ilgili müdürler yetkili olacak.

-Şubelerde çalışan personelin görev dağılımını belirlemeye, gerektiğinde değiştirmeye ilgili şubeleri yönetmekle görevlendirilenler yetkili olacak.

Bugün yürürlüğe giren Yönetmelik

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER