YARGI KARARLARI İLE İLGİLİ UYGULAMA NASIL OLMALI

MEB EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN SONRAKİ YARGI KARARLARI İLE İLGİLİ UYGULAMA NASIL OLMALI

YARGI KARARLARI İLE İLGİLİ UYGULAMA NASIL OLMALI
   
     
10/06/2014 tarih ve 29026 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra, Görev Süreleri Değerlendirme Formuna göre değerlendiren ve görev süresi uzatılmayan okul ve kurum müdürleri hakkında idari yargının vermiş olduğu yürütmenin durdurulması ve iptal kararlarının nasıl uygulanacağı ile ilgi MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 16.10.2015 tarihli yazı ekinde il milli eğitim müdürlüklerine göndermiş olduğu hukuk müşavirliğinin 12.10.2015 tarihli görüş yazısıyla topu il milli eğitim müdürlüklerine atmıştır.
Hukuk müşavirliğinin yeni yayınlanan yönetmeliğe göre işlem yapılmasının uygun olacağı görüşü üzerine, il milli eğitim müdürlüğü yetkilisiyle yapılan görüşmede kendilerine nasıl bir uygulama içerisinde olacaklarını sorduğumuzda “henüz bir karar veremediklerini, vali beyle görüşeceklerini, vali beyinde bölge idare mahkemesi başkanıyla görüşeceğini ” ifade etmiştir. Bu görüşmeden izlenimim, daha önce yargı kararlarının arkasından dolanarak yargı kararlarının hukuksal sonuçlarını etkisiz bırakma amacına yönelik şeklen işlem tesis ettikleri gibi şimdide aynı şekilde bir yol aradıkları olmuştur.
Geçmişte, yeniden değerlendirmelerle, yargı kararlarının işlevsiz hale getirildiği gibi bu defa yargı kararlarını işlevsiz hale getirmek mümkün gözükmemektedir.
Nitekim yönetmelikte;Müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adayların görevlendirmeye esas puanları; Ek-1’de yer alan form üzerinden verilen değerlendirme puanı ile sözlü sınavda verilen puanın aritmetik ortalaması alınarak belirleneceği, müdürlüğü boş bulunan veya dört ve sekiz yıllık müdürlük süresini dolduranlardan boşalacak eğitim kurumlarının, il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulacağı, müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adaylardan değerlendirmeye ve sözlü sınava katılanların başvurularının elektronik ortamda alınacağı, müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanlara en fazla 20 eğitim kurumu tercih etme hakkı verileceği ifade edilmektedir.
Dolayısıyla, mahkemeden yürütmenin durdurulması ve iptal kararı alan her bir okul müdürü için münhal okul müdürlüklerinin ilan edilmesi ve sözlü sınav komisyonunun kurulması mümkün değildir.
Danıştay İDDK, MEB Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğinin Ek-1 Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formuna göre okul müdürünü değerlendiren İl/İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Şube Müdürünün okulun bulunduğu İl/İlçede altı aydan daha kısa süreli çalıştığı halde değerlendirme yapmasını, eksik bir düzenleme olarak görmüş ve yürütmeyi durdurmuştur.
Bulunduğu İl/İlçede altı aydan daha kısa süreli çalıştığı halde değerlendirmede bulunan İl/İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Şube Müdürünün değerlendirmeleri sonucu 75 puan altında puan alan okul müdürlerinin değerlendirilmesi hukuka aykırı olduğu gibi, 75 puan üzeri puan vererek görev süreleri uzatılan okul müdürlerinin de değerlendirmeleri hukuka aykırıdır.
            Dolayısıyla, 2014-2015 öğretim yılı sonunda yapılan,Ek-1 Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formuna göre okul müdürü değerlendirmelerinin tümünün iptal edilmesi gerekmektedir.
             Hukuka aykırı bulunan idari işlemler hakkında verilen iptal kararları; varlıklarını hukuka uygunluk karinesinden yararlanmak suretiyle sürdüren idari işlemleri tesis edildikleri tarihe kadar geriye yürür şekilde ortadan kaldırmaktadır. Dolayısıyla yürütmenin durdurulması ve iptali yönünde karar alan her bir okul müdürü, İdari Yargılama Usul Kanununun 28.Maddesi gereğince mahkeme kararının idareye tebliğinden itibaren otuz gün içerisindeâmâsız, fakatsız alındıkları okul müdürlüklerine başlatılmalıdır.       
Yargı kararıyla görevine iade edilen okul müdürleri görevlerine başlatıldıktan sonra, 2015-2016 öğretim yılı sonu itibariyle, bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanla dört yıldan fazla görev yapanlardan aynı eğitim kurumuna yönetici olarak görevlendirilenlerin görevleri, sonlandırılarak 10/06/2014 tarih ve 29026 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanmalıdır.
 
24.10.2015
 
Mehmet AĞIRSOY
Eğitimci

www.kamudan.com/özel
Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER