YÖNETİCİ ATMALARINDA SÖZLÜ PUAN ADALETSİZLİĞİ

YÖNETİCİ ATMALARINDA SÖZLÜ PUAN ADALETSİZLİĞİ
   Milli eğitim bakanlığı yeni bir yönetici atama organizasyonu ile uğraşmaktadır.İstanbul ilinde 4264 tüm Türkiyede onbinlerce öğretmen yönetici atama sürecine dahil olmuş belirlenen takvimler çerçevesinde sözlü sınava  girmektedir.
Sözlü sınavı yapan komisyonların belirlenme esasları ile birlikte yönetmeliğin 20 . maddesinde belirtilen c,ç,d fıkralarındaki  belirtilen yeterlik ve özellikleri ölçme kabiliyetleri ve bu konudaki eğitimleri ayrı bir tartışma konusudur.
Öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz bu süreci  izlemekte iş ve işlemlerin hukuka uygun ve adaletli olmasını istemektedirler  ancak  müdürlüğe ilk defa ve yeniden değerlendirme  süreci buna olanak tanımamaktadır.
Müdürlüğe ilk defa ve yeniden görevlendirilecek arkadaşlarımızın ölçümlenmesinde  2 araç vardır bunlardan  biri  ek 2 formu diğeri sözlü  sınavdan aldığı puandır
Ek 2 formu genel hatları ile incelendiğinde liyakatı,kariyeri,ödülü,eğitimi ve hizmet sürelerini puanlamakta  ve adil ölçüler içermektedir
Sözlü sınav ise  subjektif değerlendirmelere  ve dışsal etkilere açık  kamera kaydı vb denetleyici unsurlar olmadığından nesnellikten uzak bir değerlendirme yöntemidir
Danıştay, bölge idare mahkemeleri  bir çok davada sözlü sınavla yapılan atamaların yürütmesini durdurmuş yada bu atamaları iptal etmiştir.
Eğitim kurumları yöneticilerinin görevlendirilmesine ilişkin yönetmeliğin 22 maddesi  ek 2 ve sözlü puanın %50 si  alınarak toplam  puan üzerinden atama yapılacağına hükme bağlamıştır bu durum  ilk bakışta adil gibi görünmektedir oysaki  bu  hesaplama yöntemi matematiksel olarak adil değildir ve sözlü puanın belirleyeciliği ile atamalar yapılacaktır .
 
Şöyleki  ; İstanbul ilinde en yüksek  ek 2 puanı  35 tir bunun % 50 si 17,5 puan yapar
                Bu aday  sözlü sınavdan 100 aldığında % 50 si                        50 puan yapar
                Sözlü puanın etkisi   yaklaşık 3 kat fazladır
            
                  Bu durum ek 2 puanı  azaldıkça  artmaktadır
 
 ŞÖYLEKİ   ADAYIN EK 2 Sİ 10 Puan OLDUĞUNDA %50 Sİ  5 PUANDIR
                  ADAY sözlüden 100 aldığında %50 si 50 puandır 
                 Bu durumda sözlü puanın etkisi 10 kat  fazladır  
Ek 2 si en yüksek 35 puan olan bir aday % 50 ile 17,5 puan  buradan almakta bu adaya  sözlüden 70 puan verilip değerlendirmeye alındığında sözlünün  %50 sinden  35 puan alarak atamaya esas puanı  52,5 belirlenmektedir
Ek 2 si en düşük olan aday açısından; 10 puanın % 50 si 5 puan,bu adaya sözlüden 100 verildiğinde  %50 si 50 puan almakta atamaya esas puanı 55 olarak belirlenmekte ve diğer adayı geçmektedir
 Bu durum  liyakat, kariyer, eğitim,tecrübeyi yok saymakta ve  dolaylı yoldan sözlü puanıyla atama yapılmasına olanak tanımaktadır
 
Eğer adaletli bir atama yapılması isteniyorsa  sözlü puan notu en yüksek ek 2 puanı baz  alınarak derecelendirmelidir (sözlü notunun en yüksek değeri 36 olmalıdır)
 
Yukarıda  açıklamaya çalıştığım hususlar dikkate alınmadığında, Mahkemelerin sözlü puana dayalı atama yapılmıştır gerekçesi ile iptal kararları vermesi muhtemeldir.
Mahkemelerin karar sürecini bir yana bırakırsak bu durum eğitim tarihimize ADİL OLMAYAN BİR UYGULAMA olarak kaydolacaktır
 
                                                                                                                      
    BÜLENT ALAŞ

www.kamudan.com/özel
Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2014, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
GICIK
GICIK - 9 yıl Önce

yapılan atamaların hangisi adiil ki. Ek 2 de 8 yıldan fazla olan süre yarı yarıya hesaplanmamışmıdır.

SIRADAKİ HABER