MİKRODALGA İLE BEYİN KONTROLÜ

<p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Yakın gelecekte robotlar insan yaşamında &ouml;nemli yer tutacak. Tehlikeli olabilecekleri alanlar tartışılıyor. Ancak uygulamada varolan beyin kontrol&uuml;. Belki şaşırtıcı gelebilir ama bir ger&ccedil;ek. Yanlı&nbsp;</font><font color="#000000">liderlere, akademisyenlere, iş adamlarına, gazetecilere dikkat edin. Somut numuneleri g&ouml;r&uuml;n.</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Mikrodalga ile uzaktan g&uuml;r&uuml;lt&uuml; hissi oluşturmak m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r.</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Elektromanyetik ritmik vuruşlar kişinin başını elektrikli matkapla oyulduğu hissi uyandırabilir. &Ccedil;ok d&uuml;ş&uuml;k frekans da (VLF), iyonlamanın olmadığı bir radyoaktivite ile baş ağrısı, &ccedil;ınlama, sinirlilik, depresyon, h&acirc;fıza kaybı hatta panik duygusu oluşturulabilir. Radyasyonun diş d&ouml;k&uuml;lmesi, kan kanseri, sakat doğumlara neden olduğu yaptığı bilinmektedir.</span></font></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">İyonlanmanın olduğu radyasyonlar, X ışınları, Radyum gibi kanser tedavisinde kanserli h&uuml;creleri &ouml;ld&uuml;rmek i&ccedil;in kullanılır. Bu ışınları uzaktan y&ouml;netmek m&uuml;mk&uuml;n olmamakta, fakat mikrodalga kaynağını 1-2 km. uzaktan hedefe y&ouml;neltmek m&uuml;mk&uuml;n.</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Elektronik par&ccedil;a yerleştirmek m&uuml;mk&uuml;n m&uuml;?</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&nbsp;İnsan davranışını kontrol etmek isteyenler hayvan deneylerinde bunu ger&ccedil;ekleştirmişlerdir.</span></font></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">FM radyo kanalı ile sinyaller alabilen ve nakledebilen minyat&uuml;r elektrotlar hayvan kafasına yerleştiriliyor. Maymunda cinsel saldırganlık, boğada aniden durma komutu verme deneyleri başarılı oldu. Yunus balıkları y&ouml;netilebildi.</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">ABD&#39;de beynin elektronik uyarılması araştırması yapan James Olds;</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&nbsp;beynin hipotalamuş b&ouml;lgesine elektronik implant yerleştirerek insanı kontrol etmeyi başardı. Hastalarda korku, heyecan, hal&uuml;sinasyon oluşturarak davranışlarını &ouml;d&uuml;llendirdi veya cezalandırdı.</span></font></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Zihin &ouml;z&uuml;rl&uuml;lere de benzer deneyler yapıldı.</font></span></b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;Bu &ccedil;alışmalar &ccedil;ok tartışıldı. Bilimin iyiliği ile&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000000">hastanın iyiliği &ouml;n planda tutularak, etik kurala g&ouml;re &ccedil;alışmalar s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lmektedir.</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">FM radyo kanalında sinyaller alabilen ve nakledebilen bu uzaktan beyin elektronik uyarılması tartışmalara konu oldu. Hatta Fransa&#39;da her doğan &ccedil;ocuğa kimliğini belirtir elektronik par&ccedil;a yerleştirerek &ouml;m&uuml;r boyu nerede olup olmadığını izleme tezi ortaya atıldı.</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">İnsanın robot gibi tuşlarla kontrol edilmesi &ccedil;alışması s&uuml;rd&uuml;r&uuml;l&uuml;yor.&nbsp;<b>Elektronik implantı (Stimoreceiver) bulan Dr. Delgado;</b></font><font color="#000000">&nbsp;beynin amigdal ve hipokampus gibi alanlarını canlandırarak neşe, tuhaf duygu, renkli g&ouml;r&uuml;nt&uuml; g&ouml;zlemlediğini a&ccedil;ıkladı.</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Radyohipnotik beyinlerarası kontrol projesi;</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&nbsp;elektronik hipnoz yapmayı ama&ccedil;lamaktadır. Bu projede kişiye istemediği şeyler yaptırmak m&uuml;mk&uuml;n hale gelecektir.&nbsp;</span></font></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Elektromanyetik enerjinin biyolojik bilimlerde kullanılması yenidir.</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&nbsp;Bug&uuml;n psikiyatride beynin &uuml;rettiği sinyalleri kaydederek beyin fonksiyonel g&ouml;r&uuml;nt&uuml;lemesi yapılabilmektedir. Klasik EEG&#39;nin bilgisayar devriminden sonra analog sinyallerin sayısallaştırılması ile beyin haritası &ccedil;ıkarılıyor. Beynin hastalıklı &ccedil;alışan alanları g&ouml;r&uuml;nt&uuml;lenebilmektedir. Tanı ve tedaviyi g&uuml;&ccedil;lendirmek i&ccedil;in işe yarayan bir y&ouml;ntemdir.&nbsp;</span></font></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Elektromanyetik enerjinin ted&acirc;vide kullanımı yenidir. TMS denilen bir y&ouml;ntem ile ilgili araştırmalar h&acirc;len s&uuml;rmektedir. Beynin &ouml;n b&ouml;lgesine elektromanyetik uyarı vererek depresyonu ted&acirc;vi etme projesi elektroşok tedavisine alternatif olarak g&ouml;r&uuml;lmektedir.</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Bir de duyu &ouml;tesi algı var.</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&nbsp;ABD, Rusya, İsrail ve İngiltere parapiskolojik araştırmalara b&uuml;y&uuml;k b&uuml;t&ccedil;eler ayırmaktadır. Beş duyuyu kullanmada insanın ge&ccedil;miş, gelecek ve şimdiki zaman hakkında bilgi edinmesi, istihbarat alanında kullanılmaktadır..</span></font></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <font color="#000000"><b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">Telepati, Durug&ouml;r&uuml; (Clair-voyance);</span></b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;">&nbsp;Altıncı his de denilen bu algılama bi&ccedil;imi hakkında &ouml;nemli somut sonu&ccedil;lar alınmıştır.</span></font></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Sesin, elektromanyetik frekansın, lazerin varlığı başka dalga boylarının varlığına kanıt olabilmektedirler.&nbsp;&nbsp;</font><font color="#000000">Zihni kontrol etmenin, ikizlerin, anne-&ccedil;ocuk arasındaki uzaktan duygusal etkilenmelerin nasıl olduğu &ccedil;&ouml;z&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. R&uuml;ya laboratuarlarında telepati yolu ile kavram ve imaj uyandırıldığının g&ouml;zlemlenmesi, elektronik psikiyatri a&ccedil;ısından d&ouml;n&uuml;m noktasıdır.</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Durug&ouml;r&uuml; veya beden dışı sezgi denilen bir y&ouml;ntemde de bazı denekler odada gizlenmiş nesnelerin yerini tespit etmeyi başarabiliyorlar. &quot;Remote Viewing, remote sensing&quot; denilen uzaktan g&ouml;rme ve hissetme &ouml;zelliği olan insanların bunu nasıl başardıkları bilimsel ilgi alanına girmektedir. Uzaktan g&ouml;r&uuml;ş&uuml;n elektromanyetik işleyişi &ccedil;&ouml;z&uuml;lebilirse insanlığın kaderi etkilenecektir.</font></span></p><p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.800000190734863px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span><br /> <b><span style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Av.Prof.Dr.Nurullah AYDIN</font></span></b></p>
YORUM EKLE