MİLLİ EĞİTİM BAKANI’NDAN MÜTHİŞ DERS

Milli Eğitim Bakanımız Sayın Selçuk’un 20 Temmuz 2018’de basın mensuplarıyla yaptığı toplantıdaki açıklamaların yer aldığı videonun 2018-2019 eğitim öğretim yılı akademik açılış törenlerinde ve ilk derslerde eğitim fakülteleri başta olmak üzere bütün fakültelerde izletilmesini tavsiye ederim. Bu açıklamalar Sayın Bakan’ın atanmasının ilk gününden itibaren duyduğumuz heyecanın ve coşkunun ne kadar haklı olduğunu göstermekte, heyecanımızın daha da artmasına sebep olmaktadır. İnanın ki yapılan açıklamanın kütüphaneler dolusu kitapların içinden özenle seçilmiş ifadeler ile süslenmesi son derece değerlidir. Bu açıklama ile Sayın Bakan eğitimcilerin kütüphanelere yeniden yönelmesi ve okumalarını çeşitlendirmesi konusunda yol gösterici olmuştur.

Sadece kitabın değil hayatın ve doğanın da iyi okunmasına, insanın bilginin yanı sıra beceri ve deneyim kazanması için bütün imkanların seferber edilmesine yapılan vurgu takdire şayandır. Sayın Bakan sadece BAKAN olmayacağını aynı zamanda GÖREN olacağını vurgulayarak, tevazu ve basiret sahibi olmanın devlet adamlığı için son derece önemli olduğunu göstermiştir. Sayın Bakan’a göre eğitimin sadece MEB’in sorunu olarak görülmemesi, bütün bakanlıkları ilgilendiren bir sorun olarak görülmesi çok önemlidir. Ayrıca eğitim sisteminin toplumun bütün kurumları ve kesimlerinin işbirliği ile yeniden organize edilmesi gereken sistem olduğunu, MEB çalışanı birkaç bürokrat veya yetkilinin değil 81 milyon insanın temel kaygısı ve gayretiyle bu sistemin verimli çalışmasının sağlanabileceğini vurgulamıştır. Sayın Bakan’ın ifadesi ile “Eğitim sınıfı değil hayat sahnesini kapsayan her yerde ve bütün paydaşları ilgilendiren bir meseledir. Eğitim bir millet ülküsüdür.”.

Sayın Bakan milli eğitimde ilişkilerin yerine liyakatın esas alınacağını ise şu ifadesiyle belirtmiş ve devlet terbiyesinin kaynağı konusunda ciddi okumalalara sahip olduğunu bizlere göstermiştir. “Biz arkadaşlarla çalışıyoruz. Ciddi projeler hazırlıyoruz ama bu arkadaşlar benim arkadaşlarım değil… Türkiye’nin arkadaşları. Bize benim arkadaşlarım değil işin ehli arkadaşlar lazım.

“Ben süpermen değilim. Bizim süpermenliğimiz vazifeli vazifesiz herkesi, işbirliği ile, işbirliği yetmez güç birliği ile yapmaya çalışmak olacaktır. Biz sadece mevcut şartları düzenleyerek çok yol alabiliriz.” ifadesiyle Sayın Bakan birey değil liyakat sahibi güçlü ekip vurgusu yapmaktadır. Toplumun tamamının eğitim için sorumluluk alması gerektiğini ve eğitimde mevcut imkanların bir sistem bakış açısıyla verimli kullanılabileceğini, bunun için sadece işbirliği değil güç birliği yapılarak yol alınabileceğini ifade etmiştir.

Toplantıdaki açıklamalarını bundan sonra yorumsuz vermek yerinde olacaktır. Çünkü Sayın Bakan’ın açıklamalarının herbirinin izahı için onlarca kitaptan atıf, araştırma ve uygulama projelerinden ve bilimsel çalışmalardan örnekler vermek gerekmektedir. Bunun için günlerce ciddi bir çalışma yapmak ve yazmak gerekir. Bakan Bey açıklamalarına sırasıyla aşağıdaki gibi devam etmiştir.

Biz bir masadaki tuzluğu değiştirmek için değil masayı değiştirmek için birlikte çalışacağız.

İyi bir Milli Eğitim Bakanı bu gün için değil gelecek için bir şey yapar.

Pedogoji memnuniyetle inşa edilemeyebilir.

Bazı sancıları hep birlikte çekeceğiz. 3 yıllık planımızı sizinle paylaşacağız ve süreçte desteğinizi alacağız. Oyunun sonunda, ortasında asla kural değiştirmeyeceğiz. İlkeleri hakim kılacağız.

Bizim şiarımız ADALET olacak. Eşitlik ikinci planda olacaktır.

Ben bakan olmaya değil GÖREN olmaya çalışacağım, aklımla gören olacağım, kalbimle gören olacağım.

Öğretmen ve dezavantajlı çocuklar önceliğimiz olacaktır.

Big Data, Yapay zeka Block Chain, çağımızın öncelikleridir. Eğitim sisteminde bu kavramları önemseyecek bir sistem inşa etmeye çalışacağız.

Enformasyona dönüşmeyen veri, bilgiye dönüşmeyen veri, bilgeliğe dönüşmeyen veri eğitim sistemindeki sıkıntıların büyümesine neden olacaktır.

Ana konular ile ilgili vizyon belgeleri hazırlanıyor. Evrensel akreditasyon standartlarına uygun olacaktır. Ancak eğitim sistemimizde yerli ve milli bir standart oluşturacağız. Eğitim ithal eden değil ihraç eden ülke olmak için gayret göstereceğiz.

Şeffaf olmak.. birbirimizden bir şey sakladığımız, birşeyler gizlediğimiz sürece bir yere varamayız. Eğitim sisteminde üretilen bilgileri mümkün olduğu öçüde paylaşacağız.

Zemin olmadan şekil olmaz. Sadece şekil ile değil zemin ile ilgili de çalışacağız.

Toplumsal mutabakat ile çalışacağız, milletleşme sürecindeki eğitim anlayışını geliştireceğiz.

Ekonomi ve demokrasi ile doğrudan ilişkili bir süreci inşa edeceğiz.

Her yeri okul olarak görüyoruz. Çocuk nerede ise biz oradayız. Çocuklarımız günde dört saatini internette geçiriyor. Bunu yasaklamak değil bunu düzenlemek ve süreci yeniden inşa ederek çocuklarımızın sağlıklı gelişimini sağlamak önceliğimiz olacaktır. Suyu arkına sokmaktan söz ediyorum.

Eğitim sistemini bir öğrenme ve beceri ekosistemine dönüştürmek için çalışacağız. Diploma temelli değil vasıf temelli bir anlayışla gideceğiz. Çok daha proaktif bir bakanlık, 360 derece bir bakanlık göreceksiniz.

Eğitim en muhafazakar kurumdur. Büyük bir direnç ile karşılaşacağız. Çocukların hayatı ile ilgili bir konuda öğretmenler, aileler çok muhafazakar olmakta son derece haklılar ancak bu muhafazakarlığın bizi zehirlediğini de göz ardı etmememiz gerekir.

İyi bir ekip kurduk. Bize biraz izin verin, biz biraz çalışalım. 3-5 ayda bir değişim beklemeyin. Bu 50 yıllık bir mesele. Bu mesele bir teknik mesele değil, bu bir kültür meselesi. Hani derler ya kültür tekniği kahvaltıda yer. Biz nehrimizin yatağını açalım, bu yatakta hep birlikte akalım.

Robotik ve robot çağına bakışımızı belirleyelim.

Ya gemimizi inşa ederiz, ya da selde sürükleniriz.

Biz çocuklarımızı geleceğe fırlatıyoruz. Bir çocuğun vebalinin derinden hissedilmedikçe öğretmenlik mesleğinin yapılması çok zor.

Sayın Bakan, aslında bilimi, aklı, sanatı, sporu, ahlakı öncelikleyeceğini vurgulayarak, ahlakın üzerine inşa edilmemiş eğitim sisteminin geçerli olacağına inanmadığını vurgulamıştır. Vazifeli vazifesiz herkesin taşın altına elini koyması gerektiğine vurgu yapan Sayın Bakan eğitim meselesini milli bir mesele haline dönüştüreceğine vurgu yapmaktadır.

Türk Milleti’nin yeniden medeniyet inşaası konusunda büyük bir hamle yapacağına yönelik inancımızın arttığı basın toplantısındaki açıklamaların satırlarındaki her ifade çok açıktır. Ancak bu açıklamaların satır aralarının iyi okunması ve üzerinde ciddi bir şekilde düşünülmesi gerekmektedir. Öncelikle değerli öğretmenlerim satır aralarındaki en önemli mesaj sizleredir. Sayın Bakanımız sizlere çok güvendiğini, sizlerden beklentilerine yönelik gelişim için zaman kaybetmeden çalışmaya başlamanız gerektiğini açıkça ima etmiştir. Adalet, işbirliği, güç birliği, beceri geliştirme, big data, yapay zeka,  robotik, block chain gibi kavramlar ile ilgili okumaların yanısıra, kültür ve medeniyet inşaası için okumalar yapmanızı tavsiye etmektedir. Tabii alan bilgisi ve pedogoji bilgisi (gelişim ve öğrenme psikolojisi, öğretim ilke ve yöntemleri, ölçme ve değerlendirme, eğitim felsefesi, eğitim tarihi, özel eğitim, rehberlik vb konular) konusunda da kendinizi yeniden değerlendirmenizi sizlere salık vermektedir. Sonrasında veliler, öğrenciler ve toplum için de benzeri çalışmaları beklediğini, bir medeniyeti el birliği ile inşa edecek insan niteliğine kavuşmak için toplumun da sorumluluk alması gerektiğini vurgulamaktadır. Eğitim, ekonomi ve demokrasi arasındaki güçlü bağın ancak sosyal sistem içinde geliştirilebileceğini ifade etmektedir. Bireylerin politik süreçlere girmeden önce ideali bilmek ve yaşamak gayretinde olmasını, bunun yolunun ise yeni bir vatandaşlık bilincini toplum olarak inşa etmemizden geçtiğini söylemektedir. 

Sayın Bakan’ın açıklamalarından sonra kıymetli öğretmenlerimiz için için acil okuma listesi olsa içinde neler olurdu diye kendi kendime sorduğumda, bir çırpıda aklıma gelenleri sıralamaya çalıştım. Tabiiki bunlar ile sınırmandırmak doğru değildir. Bütün kütüphaneler, üniversitelerde yapılmış tezler ve bilimsel makaleleri takip etmek çok yerinde olacaktır. Bu listede şunlar yer almaktadır.

Yapay Zeka, Geçmişi ve Geleceği, Nils J. Nilsson.

Endüstri 4.0, Ogan Özdoğan.

Ord. Prof. Fuad Köprülü'nün İlmî Hayat ve Faaliyetindeki Felsefî Cepheye Umumî Bir Bakış, Necati Akder.

Aziz İstanbul, Yahya Kemal.

Osmanlılar, Halil İnalcık.

Türk Edebiyatı Tarihi, Beş Şehir, Ahmet Hamdi Tanpınar.

Tek Adam, Şevket Süreyya Aydemir.

Mevlana’dan Seçmeler, Şefik Can.

Erol Güngör’ün Bütün kitapları

Yarınki Türkiye, Türkiye’nin Maarif Davası, Nurettin Topçu.

Devlet, Platon.

Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip.

Osmanlı'da Şehzade Eğitimi, Cevdet Kırpık.

Okulsuz Toplum, Ivan İllich.

Ölü Ozanlar Derneği, Nancy H. Kleinbaum

Martı, Richard Bach.

Küçük Prens, Antonie De Saint - Equpery.

Beyaz Zambaklar Ülkesinde, Grigory Petrov.

Akış - Mutluluk Bilimi, Mihaly Csikszenmihalyi.

Pozitif Ergenlik, Richard M. Lerner.

Türk ve Dünya Klasikleri.

100 Temel Eser.

Değerli Öğretmenlerim şiir, sanat, edebiyat, fikir, tarih ve günlük yaşamda edinilebilecek hobiler ile ilgili daha çeşitli okumaları yapmak, Türk ve Dünya literatüründen gelişmeleri takip edebilmek son derece önemlidir. Unutmayın ki, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kütüphanesinde yaklaşık 4000’ini altı çizerek okuduğu binlerce kitap bulunmaktadır. Yeni bir medeniyet inşa etmek için hepimize düşen okumak, anlamak, yaşamak, paylaşmaktır. Sayın Bakan'ın ifade ettiği gibi aslolan veriyi bilgiye, bilgiyi bilgeliğe dönüştürebilmektir. Eğitim sisteminin görevi bilgili insan yetiştirmek değil veri ve bilgi temelli bilge insan inşa etmektir.

Bilge insan inşa etmek... Bu konuda bizi düşünmeye sevkeden, içimizde büyük bir heyecan uyandıran Sayın Bakan’a teşekkür ediyoruz.

Saygı ile...

Hasan Eşici
Hasan Kalyoncu Üniv.
Eğitim Fak.
Dr. Öğr. Ü.

@hasanesici

 

YORUM EKLE
YORUMLAR
Ali Rıza Gündemir
Ali Rıza Gündemir - 3 yıl Önce

Bakan bey güzel cümleler kurdu ama Hasan hocamında cümleleri yerinde ve güzel anlatmış bakan bey'i.Teşekkürler Hasan Hocam.

Pascha
Pascha - 3 yıl Önce

Ülkede öncelikle aileleri ve toplumu eğitmeliyiz. Belki o zaman eğitimde başarı sağlayabiliriz.

Mehmet Harun TOPAY
Mehmet Harun TOPAY - 3 yıl Önce

Hocam her zamanki gibi müthiş bir yazı olmuş.Yüreğinize sağlık.