MİLLİ VE YERLİ, BEKA, DİRİLİŞ VE ÇIKIŞ

<div> &nbsp;</div><div> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">T&uuml;rk Milleti&rsquo;ne kin ve nefret kusan ihanet yapılanmaya ve sinsi hain işbirlik&ccedil;i g&uuml;ce karşı&nbsp;<b>mevcut partilerle, lider ve kadrolarla</b>&nbsp;netice alma olanağının kalmadığı ortaya &ccedil;ıkmıştır.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Aydınlar, siyaset&ccedil;iler, gazeteciler, gaflet ve dalalet i&ccedil;indedir.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></b></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Millet adına, &uuml;lke adına, herkes i&ccedil;in konuşmaları gerekir. Konuşmuyorlar, halkın i&ccedil;inde g&ouml;r&uuml;lm&uuml;yorlar. Cesaretsiz, pısırık, mıymıntı tiplere d&ouml;n&uuml;şt&uuml;ler..</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Kimileri;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;konuşarak, kimileri yazarak, herkes &ccedil;alışıyor.&nbsp;<b>Ancak</b>; kimliksiz, kişiliksiz yalancılar, riyakarlar, işbirlik&ccedil;iler, d&ouml;nekler, liboşlar, daha etkin olmaya devam ediyorlar.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&Ccedil;ağdaşı;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;kimliksiz kişiliksiz yaşamakta</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Milliyet&ccedil;isi;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;sloganlara takılı kalmış okuma, &ouml;ğrenme, anlatma sıkıntısında.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Solcusu;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;y&uuml;zyıl &ouml;ncesinin kavram tartışmasında, toplum değerlerine yabancı</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Liberali;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;k&uuml;resel sermayenin s&ouml;zc&uuml;l&uuml;ğ&uuml;nde, s&ouml;m&uuml;r&uuml; peşinde.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Zengini;&nbsp;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">zevk ve safa i&ccedil;inde servetine servet katmakla meşgul.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Fakiri;&nbsp;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&ccedil;aresiz, yardım alma peşinde.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">D&ouml;neği;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;nemalanma peşinde.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">İşbirlik&ccedil;isi;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;efendilerinin emirlerini yerine getirmede hata yapmama &ccedil;abasında.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Dincisi;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;din istismarcılığı yaparak d&uuml;nya zevki ile meşgul,</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Milletvekili, b&uuml;rokratı;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;oh yan gel de yat c&uuml;mlesini tekrarlamakla meşgul.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Rejim baronları, ideoloji baronları, &ccedil;ağdaş baronlar, din baronları, cemaat baronları</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;d&uuml;nyalıklarla meşgul.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Askeri;&nbsp;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">d&uuml;şman kim, nerede arayışı ile şaşkınlık i&ccedil;inde.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Toplum,</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;yetmiş fırkaya b&ouml;l&uuml;nm&uuml;ş ama &ccedil;ekişme ve tepişme devam ediyor.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></b></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Bozuk d&uuml;zen;&nbsp;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">insanların şaşkınlıkla izler hale geldiği&nbsp;<b>acı ger&ccedil;ekler d&uuml;zeni</b>&rsquo;dir.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Bozuk d&uuml;zenin</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;&ccedil;anak yalayıcıları,</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Bozuk d&uuml;zenin</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;haram rantlarına talip olanlar,</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Bozuk d&uuml;zenin</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;kirli nemalarından yararlananlar,</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Bozuk d&uuml;zenin</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;haram kemiklerini yalayanlar,</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Bozuk d&uuml;zenin</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;ganimetlerinden nasiplenenler,</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Bozuk d&uuml;zen</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;&ccedil;ok k&ouml;t&uuml; diyenler,</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Bozuk d&uuml;zen</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;yıkılsın, yerine iyisi gelsin diyenler,</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Bunların &ccedil;oğunun şimdi sesleri solukları &ccedil;ıkmıyor.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Bozuk d&uuml;zenin</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;zehirli nimetleri onları semirtti.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Haram yiyiciler, devletin milletin, sa&ccedil;ı bitmedik yetimlerin haklarını yemeye devam ediyor.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Yağma, talan, vurgun</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;gece g&uuml;nd&uuml;z devam ediyor.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Otuz sene &ouml;nce i&ccedil;meye ayranı olmayanlar bug&uuml;n yedi yıldızlı hayat s&uuml;r&uuml;yorlar.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Kokuşmaya, yolsuzluklara, haksızlıklara, haram yollarla zengin olmaya karşı muhalefet etmeyenler; aksine yalakalık, yağcılık, pohpoh, dalkavuklukluk yapanlar vasıflı ve d&uuml;r&uuml;st vatandaş değildir, ger&ccedil;ek aydın değildir.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">S&ouml;z&uuml;m&uuml;z s&ouml;z, kararımız karardır.</span></b></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">T&uuml;rkiye Devleti&rsquo;ni;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;milletin kanıyla, irfanıyla kurduk Dolayısıyla biz nigahbanız, bek&ccedil;iyiz, sahibiz. Kimsenin endişesi olmasın. Bizim azımız &ccedil;oktur. &Ouml;nemli olan muktedir olmaktır. Biz her zaman muktedirdik, T&uuml;rkiye insanı her zaman muktedirdir. Bu memleketi vatan bilen, bu milleti kendi milleti bilen herkes i&ccedil;in konuşacağız. Herkesin hakkı, eşitliği i&ccedil;in biz kendimizde s&ouml;z hakkı buluruz.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">G&ouml;z olup g&ouml;receğiz.</span></b></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Kulak olup dinleyeceğiz.</span></b></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Dil olup anlatacağız.</span></b></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Kalem olup yazacağız.</span></b></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Ayak olup gideceğiz.</span></b></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Biz neyi anlatacağız?&nbsp;<b>Garip-gureba</b>ya,&nbsp;<b>fakir-fukara</b>ya,&nbsp;<b>cahil-c&uuml;hela</b>ya, işbirlik&ccedil;ileri, d&ouml;nekleri, liboşları, istismarcıları, kimliksizleri yani&nbsp;<b>ger&ccedil;ekleri&nbsp;</b>anlatacağız.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Biraz daha y&uuml;ksek sesle, belki biraz daha &ccedil;ok, ger&ccedil;ekleri anlatmaya devam edeceğiz.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Bizler;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;herkesin umutla beklediği o&nbsp;<b>SES&rsquo;</b>iz. Bundan sonraki s&uuml;re&ccedil;te gereğini yapacağız.</span></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></b></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">S&ouml;z&uuml;m&uuml;z yine s&ouml;z.</span></b></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Biz T&uuml;rk Milleti&rsquo;nin SESİYİZ.</span></b></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Bu ses, vatan sathında yankılanacaktır.</span></b></p> <p style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></b></p> <div style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">G&uuml;n&uuml;n S&ouml;z&uuml;:&nbsp;</span></b><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Bilen, planlayan, sakin olan kazanır.</span></div> <div style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 0cm 0cm 0pt;"> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><b><span style="font-size: 12pt;"><font color="#000000">Av.Nurullah AYDIN</font></span></b></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> &nbsp;</p> </div></div>
YORUM EKLE