MÜFETTİŞLERE VERİLEN DENETMENLİK ÜNVANI,HUKUK DEVLETİNE YAKIŞMADI...

&nbsp;<strong>Geleceğini teminat altına almak isteyen &uuml;lkeler eğime hak ettiği değeri verirler. Denetim ise eğitimin vazge&ccedil;ilmez kontrol aracı ve geliştiricisi olarak sisteme katkı sunar. Bu &ouml;nemli misyonundan &ouml;t&uuml;r&uuml; m&uuml;fettiş denince akla ilk gelen eğitim m&uuml;fettişleri olur.</strong><br /><br />Devletin en zirvesindekilerden k&ouml;ydeki vatandaşa kadar ayağı <a href="http://www.hurriyetegitim.com/etiket/okul.aspx" target="_blank">okula</a> değmiş herkesin bir m&uuml;fettiş anısı vardır. &Ccedil;ocukluklarında &ouml;ğretmenleri veya diğer &ouml;ğrenciler tarafından m&uuml;fettişten korkutulan bireyler, &ouml;m&uuml;rleri boyunca bu fobiden kurtulamaz. Belki de bu y&uuml;zden eğitim m&uuml;fettişlerinin son yıllarda &ccedil;ektiği sıkıntılara bir&ccedil;ok kesim duyarsız kaldı ve eğitim m&uuml;fettişlerinin haklı davaları kamuoyunda yeterince seslendirilmedi.<br /><br />&Uuml;lkemizde eğitim denetimi 15 yıldır rotasız gemi gibi oradan oraya savruluyor. Devlet, kendi m&uuml;fettişleriyle m&uuml;cadeleye girdi. G&ouml;rev alanlarının daraltılmasına y&ouml;nelik d&uuml;zenlemeler yapıldı, bu d&uuml;zenlemeler yargı kararlarıyla iptal edildi. İki kez rotasyon uygulamasıyla y&uuml;zlerce m&uuml;fettişin g&ouml;rev yeri değiştirildi, aileleri par&ccedil;alandı, m&uuml;fettişler mahkeme kapılarında s&uuml;r&uuml;nd&uuml;r&uuml;ld&uuml;.<br /><br />Ek &ouml;deme ve denge tazminatında m&uuml;fettişler kapsama alınmadı, maaşları eritildi. M&uuml;fettişler, g&ouml;rev tahsisli lojmanlardan &ccedil;ıkarıldılar. Eşlerinin atamalarında zorunlu atamaya tabi personelle eşit haklar verilmeyerek eşleri dahi mağdur edildi.<br /><br />Her şeye rağmen m&uuml;fettişler, &uuml;lkeye hizmet etmeye ve uğradıkları haksızlıklarla m&uuml;cadeleye devam etti. Nihayet 2010 yılında &uuml;nvan ve kadro değişikliği taleplerine y&ouml;nelik bir kanunun &ccedil;ıkarılmasını sağladılar. Bu kanunla &#39;ilk&ouml;ğretim m&uuml;fettişi&#39; &uuml;nvanları, g&ouml;rev alanına uygun şekilde &#39;eğitim m&uuml;fettişi&#39; olarak değiştirildi ve bir kısım haklarını aldılar.<br /><br /><strong>Denetmen oldular</strong><br /><br />Ancak yıllar s&uuml;ren bir m&uuml;cadele sonunda <a href="http://www.hurriyetegitim.com/etiket/TBMM.aspx" target="_blank">TBMM</a>&#39;deki b&uuml;t&uuml;n partilerin desteğiyle verilen &#39;eğitim m&uuml;fettişliği&#39; &uuml;nvanları 15 ay ge&ccedil;meden 652 Sayılı KHK ile değiştirildi. Bu yetmiyormuş gibi onlarca yıllık &#39;m&uuml;fettiş&#39; &uuml;nvanları da ellerinden alınarak denetmenliğe &ccedil;evrildi.<br /><br />&Uuml;nvanları denetmenliğe d&uuml;ş&uuml;r&uuml;len eğitim m&uuml;fettişlerinin aynı KHK ile g&ouml;rev alanlarının genişletilmesi, yetki ve sorumluluklarının arttırılması ise bu değişimin hesapsız, kitapsız yapıldığının a&ccedil;ık g&ouml;stergesi. M&uuml;fettişlik i&ccedil;in 4 yıl &uuml;niversite eğitimi almış, sınavla m&uuml;fettiş olmuş, yıllardır m&uuml;fettiş olarak &ccedil;alışan eğitim m&uuml;fettişlerinin &uuml;nvanının denetmene &ccedil;evrilmesi, hukuk devleti tanımına hi&ccedil; yakışmadı. &Ccedil;&uuml;nk&uuml;, denetmen olma koşulları ile m&uuml;fettiş olma koşulları farklı. Yasada denetmenler daha alt stat&uuml;de yer alırlar. M&uuml;fettişler Derneği bu değişikliğin Anayasa Mahkemesi&#39;ne g&ouml;t&uuml;r&uuml;lmesi i&ccedil;in gerekli hukuki girişimlerde bulundu. M&uuml;fettişlerin Bakanlıkla m&uuml;cadelesi yeniden başladı.<br /><br />Eğitim m&uuml;fettişleri, yıllardan beridir enerjilerini eğitim sisteminin geliştirilmesine harcamak yerine kendi Bakanlıklarıyla m&uuml;cadeleye harcıyorlar. Bakanlık artık eğitim m&uuml;fettişlerini hırpalamaktan vazge&ccedil;meli. Eğitim m&uuml;fettişleri, bu devletin memuru ve bu &uuml;lkenin insanıdırlar.<br /><br />Milli Eğitim Bakanı Sayın Din&ccedil;er g&ouml;reve geldiğinde, MEB&#39;i &ccedil;alışanların mensubu olmaktan onur duyduğu bir Bakanlığa d&ouml;n&uuml;şt&uuml;receği vaadinde bulunmuştu. Kendilerine yapılan zul&uuml;m nedeniyle eğitim m&uuml;fettişleri, Milli Eğitim Bakanlığı mensubu olmaktan onur değil hicap duyar hale geldi.<br /><br /><strong>Neler Yapılmalı?</strong><br /><br />Acilen <a href="http://www.hurriyetegitim.com/etiket/MEB.aspx" target="_blank">MEB</a> teftiş sisteminin yapısal sorunları &ccedil;&ouml;z&uuml;lmeli. Milli Eğitim Şuraları, TBMM Araştırma Komisyonu Raporları ve akademik &ccedil;evrelerin ortak g&ouml;r&uuml;ş&uuml; olan &quot;Teftişin tek &ccedil;atı altında birleştirilmesi&quot; &ouml;nerisi artık ger&ccedil;ekleştirilmeli, &#39;Milli Eğitim M&uuml;fettişi&#39; &uuml;nvanı adı altında tek &uuml;nvan oluşturulmalı.<br /><br />Orta&ouml;ğretim kurumları ve milli eğitim m&uuml;d&uuml;rl&uuml;klerinin de g&ouml;rev alanına alınması dikkate alınarak her branştan yeterli sayıda eğitim m&uuml;fettişi atanmalı. Daha &ouml;nce m&uuml;fettiş olmak i&ccedil;in 4 yıl &uuml;niversite eğitimi alındığı unutulmayarak yeni m&uuml;fettiş alımlarında en az y&uuml;ksek lisans eğitimi almış olma koşulu getirilmeli.<br /><br />Teftiş etkili ve verimli kılınmalı. Teftiş notları, performans belirlenmesinde ve g&ouml;revde y&uuml;kselmede kullanılmalı. Kurumlar periyodik olarak teftiş g&ouml;rmeli, e-rehberlik ve e-denetim uygulamalarıyla hizmette s&uuml;reklilik sağlanmalı. M&uuml;fettişler, araştırma g&ouml;revleri kapsamında alanda yapacakları &ccedil;alışmalarla Bakanlığa ışık tutmalıdırlar. Danışma birimi olma fonksiyonu yok edilen teftiş kurullarının bu fonksiyonları yeniden canlandırılmalı.<br />
YORUM EKLE