ÖĞRETMEN ATAMALARINA ZORUNLU EĞİTİM ENGELİ ...

<p> &Ouml;ğretmenlerin il i&ccedil;i veil dışı atamalarına ilişkin duyurunun 15 Mayısta yapılması gerekiyor.&nbsp; MEB &Ouml;ğretmenlerinin Atama ve Yer DeğiştirmeY&ouml;netmeliğinin 25. Maddesinde;</p><p> &ldquo; yer değiştirmelerineilişkin duyuru, Personel Genel M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;nce il i&ccedil;i yer değiştirmeler i&ccedil;in en ge&ccedil;ilgili yılın 15 Mayıs, il dışı yer değiştirmeler i&ccedil;in en ge&ccedil; 25 Mayıs tarihinekadar Bakanlığın internet&nbsp; sayfasındayapılır.&rdquo;h&uuml;km&uuml; yer almaktadır.</p><p> Yine aynı maddede yer değiştirmeişleminin duyuru tarihinden itibaren en ge&ccedil; on iş g&uuml;n&uuml; i&ccedil;inde başlatılacağıbelirtilmektedir. Yani &ouml;ğretmenlerin il i&ccedil;i atamalarının en ge&ccedil; 25 mayısta bitirilmesizorunlu.</p><p> Bu durumda Bakanlığın enge&ccedil;&nbsp; 5 g&uuml;n i&ccedil;inde il i&ccedil;i,15 g&uuml;n i&ccedil;inde il dışı yer değiştirme duyurusunu yapması gerekiyor.&nbsp; Bakanlık bu haliyle duyuruya &ccedil;ıkarsa b&uuml;y&uuml;ksorun yaşanacak.</p><p> Zorunlu eğitime ilişkin6287 sayılı kanun ilk&ouml;ğretim okullarının bu yıl ilkokul ortaokul diyeayrılmasını gerektirdiği halde bakanlık bu &ccedil;alışmayı hen&uuml;z yapmadı. Bu da yerdeğiştirme işlemlerinde engel olacak. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; &ouml;ğretmenlerin yer değişikliğitalebinde bulunurken okulların t&uuml;rlerine g&ouml;re istekte bulunmaları gerekiyor.&nbsp; Ortaokula d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lecek ilk&ouml;ğretim okullarında&nbsp; bu yıl 1. Sınıfa kayıt yapılmayacak. Budurumda okullarda sınıf &ouml;ğretmeni fazlalığı oluşacak. Bir sınıf &ouml;ğretmeninin ortaokulad&ouml;n&uuml;şecek bir okula yer değişikliği talebinde bulunması anlamsız &ccedil;&uuml;nk&uuml; oradazaten sınıf &ouml;ğretmeni fazlalığı olacak. Bakanlık okul d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml;n&uuml; 5 g&uuml;n i&ccedil;indebitirmek zorunda şayet okul d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml;n&uuml; yapmadan duyuruya &ccedil;ıkılırsa &ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki&ouml;ğretim yılında işler i&ccedil;inden &ccedil;ıkılmaz hal alacak. Zaten norm fazlası &ouml;ğretmeniolan okullara daha da fazla &ouml;ğretmen atanmış olacak. Bu &ouml;ğretmenler boşta mıoturacak? Bir yanda y&uuml;z yirmi bin &ouml;ğretmen a&ccedil;ığı varken diğer yandan bir&ccedil;okokulda norm fazlası &ouml;ğretmenler bulunacak.</p><p> İlkokula d&ouml;n&uuml;şecekilk&ouml;ğretim okullarında Branş &ouml;ğretmenleri i&ccedil;in bu yıl i&ccedil;in b&ouml;yle sorunyaşamayacaklar &ccedil;&uuml;nk&uuml; okullarındaki 6,7,8. Sınıf &ouml;ğrencileri yine aynı okuladevam edecek. Ancak benzer sorunları 2013-2014 &ouml;ğretim yılından itibarenonlarda yaşayacak.</p><p> &nbsp;Bakanlık elini &ccedil;abuktutmalı ve aşağıdaki işlemleri ivedilikle yapmalı.</p><p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; İlkokul-ortaokul d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml;n&uuml; bu hafta mutlaka bitirmeli,</p><p> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Okullarda &ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki yıl itibariyleka&ccedil;ar şube a&ccedil;ılacak ka&ccedil; &ouml;ğretmene ihtiya&ccedil; olacak&nbsp; tespit edilmeli, 15 Mayıs &ouml;ncesinde bununduyurusu yapılmalı,</p><p> 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bulunduğu okulun ortaokula d&ouml;n&uuml;şmesinedeniyle norm fazlası konumuna d&uuml;şecek sınıf &ouml;ğretmenleri&nbsp; bilgilendirilmeli ve onlara il i&ccedil;i yerdeğiştirme hakkı verilmeli.</p><p> 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; İl i&ccedil;i veya il dışı yer değiştirmelerdebranş &ouml;ğretmenleri durumlarına g&ouml;re ortaokullara, sınıf &ouml;ğretmenleri iseilkokullara tayin istemeli.</p><p> &nbsp;</p><p> Zorunlueğitim uygulamasının kaosa d&ouml;n&uuml;şmemesi i&ccedil;in M&uuml;fettişler Derneği olarak Bakanlığa&nbsp; uyarıda bulunuyoruz.</p>
YORUM EKLE