Öğretmen Kökenli Şube Müdürleri de Öğretmenlik Meslek Kanununa Eklenmeli

Kamuoyunun nezdinde yıllardır büyük bir beklenti içinde olunan “Öğretmenlik Meslek Kanunu” Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanarak taslak olarak geçen hafta eğitim camiası ile paylaşılmıştı. Kanunda daha fazla konu ve daha fazla kapsamlı hususlar olması gerekirken birkaç özlük ve mali haktan ibaret ve 12 maddeden oluşması eğitim camiasında haklı olarak eleştirilere neden oldu. TBMM’ye de sunulmuş olan “Öğretmenlik Meslek Kanunu”nu incelediğimizde bazı eksikliklerin olduğunu tabiki de söyleyebiliriz. Fakat beklentiler yüksek olduğu için ve bazı beklentileri karşılamadığı için taslak kanununu ilk etapta getirdiği yenilikleri görmezden gelerek eleştirmek haksızlığı da beraberinde getirir. Nitekim bardağa dolu ve boş tarafından görerek her iki boyutlu bakmak gerekir diye düşünmekteyiz. 
Nitekim yıllardır ifade edilen beklenen uzman/baş öğretmenlik ve 3600 ek gösterge konuların netliğe kavuşması büyük önem arz etmektedir. Mevcut 12 madde üzerinden bakacak olursak özellikle öğretmen kökenli şube müdürlerinin de haklı olarak Öğretmenlik Meslek Kanunu”nda yer almak istediklerini görmekteyiz. Taleplerini haklı görmekteyiz çünkü bir öğretmen, hangi makam ve mevkiye gelirse gelsin hele ki üstlenmiş olduğu genel idari sınıfı bakımından eğitimin içerisinde devam etmesi itibarıyla alınabilecek en güzel sıfat olan “öğretmenliği” devam eder ki dolayısıyla mesleğine öğretmen olarak başlayıp daha sonra şube müdürleri olanlar da uzman ve baş öğretmen olabilme haklarına da sahip olmalıdır. 
Diğer bir taraftan kanunun getirdiği en güzel yeniliğin başında 3600 ek gösterge gelmektedir. Fakat bu hakkın kapsamında da öğretmen kökenli şube müdürlerinin olmaması paradoksa sebep olmaktadır. Mesleklerine aynı şekilde öğretmen olarak başlayıp aynı bakanlık çatısı altında çalışmaya devam edenlerden bir kısmına 3600 ek göstergenin verilmesi ama görevde yükselme sınavıyla şube müdürü olarak devam edenlere ise verilmemesi çalışma barışına aykırılık teşkil edecektir. Zira bir öğretmenin Bakanlıkça yapılan sınava girerek görevinde yükselerek şube müdürü olması o kişi için bir handikap oluşturup aynı meslek grubundaki iş arkadaşlarından geride kalmasını getirmemelidir. 
O yüzden 12 maddelik “Öğretmenlik Meslek Kanunu”na öğretmen kökenli şube müdürlerinin de eklenmesi çok yerinde bir adım olacaktır.

YORUM EKLE