5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak

5.000 sözleşmeli öğretmen pozisyonuna yapılacak atamaya ilişkin başvuru iş ve işlemleri aşağıda belirtilen açıklama çerçevesinde yürütülecek.

5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmî eğitim kurumlarında  ek ders ücreti karşılığında (uzman ve usta öğreticiler dâhil) görev yapanlardan 5.000 sözleşmeli öğretmen pozisyonuna yapılacak atamaya ilişkin başvuru iş ve işlemleri aşağıda belirtilen açıklama çerçevesinde yürütülecek.

Başvuru Şartları

 1. Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında görev yapmış olmak,
 2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
 3. Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında (uzman ve usta öğretici dahil) Sigorta primi ödenmiş çalışma süresi, 13/06/2018 tarihi itibarıyla bu görevlerinden dolayı en az 540 gün sigorta primi ödenmiş olmak, (540 günün hesabında yalnızca resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında çalışılan sürelerin toplamı esas alınacak, bunun dışındaki hiçbir durum dikkate alınmayacaktır.),
 4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlan taşımak,
 5. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
 6. Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacaklann tespitine ilişkin kararma göre atama yapılacak alana uygun olmak,
 7. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanlann ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
 8. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlanndan mezun olanlann, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
 9. 2017 yılı Kamu Personel Seçme Sınavmda atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
 10. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
 11. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava başvuru elektronik ortamda (http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden) alınacak. Bu başvuruda adaylar, Ek 2 Sözlü Sınav Merkezleri listesinde belirtilen sınav merkezlerinden en fazla beş tercih yapabilecekler. Tercih ettiği sınav merkezlerinden birine yerleştirilemeyenler, söz konusu sınav merkezleri arasından Bakanlıkça belirlenecek sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.

Başvuru Takvimi:

Branşlara göre dağılım

Resmi İlanı Görmek İçin TIKLAYINIZ

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2018, 08:41
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER