AYM, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı maddelerini iptal etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun 5 ve 6’ncı maddelerinde yer alan birçok hükmü, Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.

AYM, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı maddelerini iptal etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda yer alan bazı hükümlerin iptali istemiyle Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) yaptığı başvuruyu, Genel Kurul gündeminde karara bağladı.

Yüksek Mahkeme, Kanun’un 5 ve 6’ncı maddelerinde yer alan birçok hükmün, Anayasa’ya aykırı olduğu için iptaline karar verdi.

Yüksek Mahkeme’den yapılan açıklamada şu maddelerin iptal edildiği bildirildi:

>> Kanunun 5 numaralı maddesinin 3 numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan, “... Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda...” ibaresi

>> Kanunun 5'inci maddesinin 4 numaralı fıkrasının ç bendi

(ç) Aday öğretmenler için öngörülen Aday Öğretmen Yetiştirme Programına mazeretsiz olarak katılmayanlar ile bu program sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirmede başarısız olanların

>> Kanunun 5'inci maddesinin 6 numaralı fıkrası

“Aday öğretmenlerin adaylık sürecinde yetiştirilmesine esas Aday Öğretmen Yetiştirme Programı ve Adaylık Değerlendirme Komisyonunun oluşumu ilea day öğretmenlik sürecine ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.”

>> Kanunun 6 numaralı maddesinin 1 numaralı fıkrasının b bendi

(b) Mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış olan

>> Kanunun 6 numaralı maddesinin 2 numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan, “... ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar...” ibaresi

>> Kanunun 6 numaralı maddesinin 8 numaralı fıkrası

“Öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.”

BirGün Gazetesi

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER