Hangi Öğretmenler Yeşil Pasaportu Daha Önce Hak Ediyor?

Devlet memurlarından ilk üç dereceli kadrolara atananlara tanınan yeşil pasaport alabilme hakkı kapsamında öğretmenlerden bazıları diğer öğretmenlere göre bu haktan daha erken yararlanabiliyor.

Hangi Öğretmenler Yeşil Pasaportu Daha Önce Hak Ediyor?

1 inci, 2 nci veya 3 üncü derece kadrolarda bulunan ya da bu dereceli kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilerek sözleşmeli çalıştırılan Devlet memurları ile diğer kamu görevlileri, 5682 sayılı Pasaport Kanunu hükümleri çerçevesinde Hususi Damgalı Pasaport (yeşil pasaport) alabiliyor.

Yeşil pasaport almaya hak kazanılmasında Devlet memurlarının sadece “kadro derecesine” bakılmakta; kazanılmış hak aylık derecesine ve emekli keseneğine esas derecesine ise bakılmamaktadır.

İlk dört dereceli kadrolarda görev yapan memurlardan bazılarının kazanılmış hak aylık dereceleri ile kadro dereceleri aynı seviyede olabilmektedir. Bu memurlar arasında öğretmenler de yer almakta.

Görev yaptıkları yerlerden dolayı bazı öğretmenler yeşil pasaport hakkına daha erken kavuşuyor

Öğretmen kadrosunda görev yapan Devlet memurlarının kazanılmış hak aylık derecesi bulundukları derecede en az 3 yıl çalışmaları halinde bir üst dereceye yükselirken, bazı yerlerde görev yapan öğretmenler ise 2 yıl çalışınca dereceleri yükselmekte.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, yer değiştirme suretiyle belirli bir süre görev yapmak üzere ve mecburî olarak sürekli görevle atanan memurlara, kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerdeki fiili görev sürelerinin her iki yılı karşılığında ilave bir kademe verilmekte.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” öğretmenler için zorunlu yer değiştirme uygulaması getirmiş olduğundan, zorunlu yer değiştirmeye tabi öğretmen kalkınmada 1 inci derece öncelikli yerlerdeki fiili görev süresinin her iki yılı karşılığında ilave kademe kademe ilerlemesi yapabilmektedir.

Bu şekilde ilave kademe ilerlemesi yapan öğretmen, emsali diğer öğretmenlere göre kazanılmış hak aylık seviyesi ve kadro seviyesi bakımından 3 üncü derece daha erken ulaşabilmekte ve böylelikle yeşil pasaport alma hakkını daha erken elde edebilmekte.

Eğitimlerinden dolayı bazı öğretmenler yeşil pasaport hakkına daha erken kavuşuyor

Devlet memuriyeti öncesinde veya memuriyet esnasında gördükleri bazı eğitim, staj ve kurslardan dolayı öğretmenlerin ilave kademe ilerlemesi ve/veya derece yükselmesi alması söz konusu olabiliyor.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, bazı eğitim, staj veya kursları gören öğretmenlerin memuriyet giriş derece ve kademelerine ilaveler yapılmakta. Örneğin, mühendislik fakültesi mezunu bir öğretmen veya teknik öğretmen memuriyete 1 derece ileriden başlamakta.

Gördükleri eğitim nedeniyle memuriyet giriş derecesi daha ileri seviyede olan öğretmen, emsali diğer öğretmenlere göre kazanılmış hak aylık seviyesi ve kadro seviyesi bakımından 3 üncü derece daha erken ulaşabilmekte ve böylelikle yeşil pasaport alma hakkını daha erken elde edebilmekte.

İlave derece/kademe almayan öğretmen kaç yılda yeşil pasaport alma hakkını elde edebiliyor?

9/1’den memuriyete başlayan ve ilave hiçbir derece/kademe almayan bir öğretmenin 3/1’e gelebilmesi ve dolayısıyla 3 üncü derece öğretmen kadrosuna atanabilmesi için 18 yıl hizmetinin bulunması gerekiyor. Alınan ilave her kademe 1 yıl ve her derece ise 3 yıl daha erken yeşil pasaport alma imkanı sağlıyor.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2019, 10:59
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER