Telafi ve Uzaktan Eğitim Yapmayan Öğretmenin Ek Dersi Kesilir mi?

Telafi eğitimleri ve uzaktan eğitim faaliyetlerine ilişkin verilen görevleri yerine getirmeyen öğretmenin ek dersi kesilebilir mi?

Telafi ve Uzaktan Eğitim Yapmayan Öğretmenin Ek Dersi Kesilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kuramlarında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilen usta öğreticiler ve ücretli öğretmenlere ek ders ücretlerinin ödenebilmesi için Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara 3 Nisan 2020 tarihli ve 31088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2 Nisan 2020 tarihli ve 2347 saylı Cumhurbaşkanı Kararı ile geçici 6.madde eklenmiştir.

www.kamudan.com/images/upload/ucretli_ogretmen_ve_usta_ogretici_karari_resmi_gazetede.pdf

"GEÇİCİ MADDE 6- (1) 2019-2020 öğretim yılında, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında görev yapmakta olanlar, COVID-19 salgını nedeniyle eğitim kurumlarının tatil edildiği günlerde üzerlerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılır.

(2) Bu kapsamda ödeme yapılanlar, tatil edilen günlere ilişkin kendilerine telafi eğitimleri ve uzaktan eğitim faaliyetlerine ilişkin görev verilmesi halinde, bu görevleri ayrıca ek ders ücreti ödenmeksizin yerine getirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerden birinci fıkra kapsamında yapılan ödemeler geri tahsil edilir."

Yani bu değişiklik Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın "Ders ücreti karşılığında görevlendirme" başlıklı 9 .maddesine göre ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilen usta öğreticiler ve ücretli öğretmenleri kapsamaktadır.

Bu geçici 6. maddesinin 2. fıkrasına göre; Tatil edilen günlere ilişkin kendilerine telafi eğitimleri ve uzaktan eğitim faaliyetlerine ilişkin verilen görevleri yerine getirmeyen usta öğreticiler ve ücretli öğretmenlerin ek ders ücretlerinin kesilmesini hükmetmektedir.

Fakat bazı il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile okul yöneticileri kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlere yukarıda yer verdiğimiz Ek Dersle İlgili Kararın geçici 6. maddesinin 2. fıkrasına göre uzaktan eğitim faaliyetlerine ilişkin verilen görevleri yerine getirmedikleri takdirde ek derslerini keseriz imasında bulunmaktadırlar.

Halbuki, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 28.08.2019 tarihli ve 2019/1 sayılı Kararının "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklar" bölümünün "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller" başlıklı 2. maddesinde; "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar." hükmü nedeniyle bu süreçte kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin ek dersleri kesilemez.

www.kamudan.com/images/upload/ayliksiz_izinlerini_keserek_goreve_baslayan_ogretmenlere_ek_ders_ucreti_odenmeyecek_1.pdf

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 10.04.2020 tarih ve 6317000 sayılı yazılarının son paragrafındaki; “Bakanlığımıza bağlı eğitim kuramlarında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenler hakkında ise, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara, 3 Nisan 2020 tarihli ve 31088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2 Nisan 2020 tarihli ve 2347 saylı Cumhurbaşkanı Kararı ile eklenen geçici 6'ncı madde hükmüne göre işlem yapılması gerekmektedir." açıklamasına istinaden yine yöneticiler ek ders keseriz imasında bulunmaktadır. Bu açıklamada tamamen Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın "Ders ücreti karşılığında görevlendirme" başlıklı 9. maddesine göre ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilen usta öğreticiler ve ücretli öğretmenleri kapsamaktadır.

www.kamudan.com/images/upload/meb_den_ek_ders_odemelerine_dair_yeni_yazi.pdf

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 13.04.2020 tarih ve 6338779 sayılı yazılarıyla Ek Dersle İlgili Kararın geçici 6. maddesinin 1. ve 2. fıkrasına göre yapılacak iş ve işlemleri açıklamıştır. Bu yazının 6. maddesindeki; “6-Bu düzenlemenin, uzman ve usta öğreticiler ile ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenleri kapsadığının, dolayısıyla kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler bakımından herhangi bir şekilde uygulanamayacağının göz önünde bulundurulması gerekmektedir.” açıklaması da gayet nettir.

Dolayısıyla tatil edilen günlere ilişkin kendilerine telafi eğitimleri ve uzaktan eğitim faaliyetlerine ilişkin verilen görevleri yerine getirmeyen Usta öğreticiler ve ücretli öğretmenlerin Ek Dersle İlgili Kararın geçici 6. maddesinin 2. fıkrasına göre ek ders ücretleri kesilebiliyor iken Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 28.08.2019 tarihli ve 2019/1 sayılı Kararının "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklar" bölümünün "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller" başlıklı 2. maddesindeki hükümlere göre kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin ek derslerin kesilmesi mümkün değildir.

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2020, 23:26
YORUM EKLE
YORUMLAR
Öğretmen
Öğretmen - 4 yıl Önce

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu var.Gerek öğretmenlerin gerek öğrencilerin kişisel verilerini güvende tutmadığı somut delillerle müşahede edilen yazılımların kullanılmasına mecbur tutulabilir mi kimse? Bu çok önemli bir husus.

Öğretmen
Öğretmen - 4 yıl Önce

Ders anlatmayan öğretmenler ek ders almasın veya anlatanların ek ders ücretleri fazla olsun bu şekildede adaletsiz oluyor

Hakan kandemir
Hakan kandemir - 3 yıl Önce

Öğretmen canlı ders yapmıyor
Ek ders ücreti de talep etmiyor ve ödenmiyor
Canli ders yapmadığı için soruşturma açılirmı?
Canlı ders yapmak zorunlu mu ?

SIRADAKİ HABER