PARA, BENCİLLİK, SÖMÜRME

<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Kapital yani para odaklı d&uuml;ş&uuml;nce anlayış ve yaşam, insanoğlunun varolma sebebini d&ouml;n&uuml;şt&uuml;rmeye devam ediyor.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><span><font color="#000000">&nbsp;</font></span></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Yaşamı i&ccedil;in gerekli besini daha sonra maddeyle elde ettiği ara&ccedil; ve gere&ccedil;leri paylaşımda, </font><b><font color="#000000">ideolojik d&uuml;ş&uuml;ncelerle ve din&rsquo;i g&ouml;r&uuml;ş ve bakışlarla</font></b><font color="#000000"> kurallar, sistemler oluşturdu.</font><span><font color="#000000">&nbsp; </font></span></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><span><font color="#000000">&nbsp;</font></span></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Merak</font></span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">la başlayan </font><b><font color="#000000">ilgi</font></b><font color="#000000">, bilimsel d&uuml;ş&uuml;nce y&ouml;ntemleri geliştirdı. Ancak yaşamında var olan beslenme ve diğer insanlarla paylaşım ve her canlıda olduğu gibi insanda da var olan </font><b><font color="#000000">bencillik, insanları s&ouml;m&uuml;rme, &ouml;ld&uuml;rme, etkisiz kılma</font></b><font color="#000000"> anlayışını da geliştirdi.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><span><font color="#000000">&nbsp;</font></span></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Tarih boyunca</font></span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">, akıllı olanlar bilgili olanlar yanında cahil olanlarda sahip oldukları iktidar g&uuml;c&uuml; ile silah g&uuml;c&uuml; ile insan g&uuml;c&uuml; ile inan&ccedil; g&uuml;c&uuml;yle istediklerini yapmayı başarmışlardır. </font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><span><font color="#000000">&nbsp;</font></span></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Bilgili veya cahil insanlar</font></span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">ın i&ccedil;i&ccedil;e yaşadığı d&uuml;nyada, beklentilerde kuşkusuz farklı olacaktır.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><span><font color="#000000">&nbsp;</font></span></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Bunalım, a&ccedil;maz veya kriz</font></span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000"> &ccedil;ağımız da yaşanan siyasi, sosyal, k&uuml;lt&uuml;rel, ekonomik hemen her konuda dile getirilmektedir. Bazıları &ccedil;&ouml;z&uuml;m &ouml;nerir, bazıları uygular, bazıları da tartışır. Kavrama acizliği i&ccedil;inde olanlar, sorunları &ccedil;oğu kez i&ccedil;inden &ccedil;ıkılmaz hale sokabilir.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><span><font color="#000000">&nbsp;</font></span></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">İnsan yaşadığı </font><b><font color="#000000">&ccedil;aresizlik </font></b><font color="#000000">karşısında inan&ccedil;ları doğrultusunda </font><b><font color="#000000">&ccedil;are aradığonı</font></b><font color="#000000"> d&uuml;ş&uuml;n&uuml;r. Ancak okumuş kesimin, yaptıkları ise </font><b><font color="#000000">cehaletten &ouml;te</font></b><font color="#000000">, aldıkları pay karşılığında </font><b><font color="#000000">g&uuml;&ccedil;l&uuml; s&ouml;m&uuml;r&uuml;c&uuml;leri</font></b><font color="#000000"> korumadır. Halka d&ouml;n&uuml;k olarak da </font><b><font color="#000000">duyarsızlık</font></b><font color="#000000">tır.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Kapitalizmin son d&ouml;nem d&uuml;ş&uuml;n&uuml;rleri ve sistem kurucuları </font><b><font color="#000000">Keynes ve Friedman</font></b><font color="#000000">&rsquo;dır.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">1929 Krizi&rsquo;nden ve İkinci D&uuml;nya Savaşı/Paylaşım Savaşı sonrası 1970&rsquo;lere kadar </font><b><font color="#000000">Keynes politikaları</font></b><font color="#000000"> uygulandı. Bir yandan </font><b><font color="#000000">Keynes politikalarına dayalı</font></b><font color="#000000"> sosyal devlet politikaları, diğer yandan da savaş sonrası hızla geliştirilen yeni teknolojiler kapitalist d&uuml;nyaya pembe d&ouml;nem olarak tanımlanan ortam oluşturur.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><span><font color="#000000">&nbsp;</font></span></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Milton Friedman ve Karl Popper</font></span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">; 1971 yılında, neoliberal politikaların anayasasını yazarlar ve bu uygulamaya konulur. Keynes&rsquo;in yanında Friedman&rsquo;ın d&uuml;ş&uuml;nceleri kabul edilir. Ancak </font><b><font color="#000000">Kapitalizm</font></b><font color="#000000"> her krize girdiğinde </font><b><font color="#000000">Keynes</font></b><font color="#000000">&rsquo;e başvurulur.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><span><font color="#000000">&nbsp;</font></span></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Keynes;</font></span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000"> Marks&rsquo;a alternatif g&ouml;r&uuml;şle kapitalist sistemi korumaya &ccedil;alışır. Sistemin işleyişinde b&uuml;y&uuml;k bir değişiklik yapar. Klasik ve neoklasiklerin ekonomiden uzak tutmuş olduğu devleti ekonominin tam ortasına yerleştirir. Sosyal politikaların uygulanmasına temel oluşturan teorisini kurarken insancıl duygularla hareket etmez.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><span><font color="#000000">&nbsp;</font></span></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Keynes&rsquo;in hareket noktası</font></span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">; Marks&rsquo;ın &uuml;retim fazlası g&ouml;r&uuml;ş&uuml;ne karşı talep noksanı tezi ileri s&uuml;rer. O, iş&ccedil;i &uuml;cretlerinin baskılanması g&ouml;r&uuml;şlerine karşı &ccedil;ıkarken de emek&ccedil;ileri esas almaz. Marks&rsquo;a karşı m&uuml;cadeleci, klasik ve neoklasiklere karşı ise sistem i&ccedil;i d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;c&uuml; rol&uuml; oynar.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><span><font color="#000000">&nbsp;</font></span></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Friedman;</font></span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000"> gelişme &ccedil;izgisi ve &ouml;nerilerine baktığımızda, kapitalist sistemin işleyiş dinamikleri bağlamında Keynes&rsquo;in &ccedil;ok haklı gerek&ccedil;elerle tarih sahnesinden silmiş olduğu klasik ve neoklasik politikalara yeni yorumlarla teori ve uygulama alanına sokabilmiştir. </font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><span><font color="#000000">&nbsp;</font></span></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Friedman;</font></span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000"> Marks&rsquo;ı ve Keynes&rsquo;i reddederken, neoklasik teorileri yenileyerek, neoliberal g&ouml;r&uuml;ş altında teori d&uuml;nyasına sunarken Keynes ve Marks&rsquo;a karşı yenilik&ccedil;i olarak g&ouml;r&uuml;lebilir. </font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><span><font color="#000000">&nbsp;</font></span></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Neoklasik d&ouml;nemin sermaye yapısı ile ileri s&uuml;r&uuml;lm&uuml;ş olan </font><b><font color="#000000">neoklasik g&ouml;r&uuml;şler</font></b><font color="#000000"> birbirine uyumludur. Bu, sermaye yapısı ile neoliberal g&ouml;r&uuml;şlerin birbirine uyumundan farklı değildir. </font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><span><font color="#000000">&nbsp;</font></span></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Kapitalist sistem</font></span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000"> yeni bir krzi dalgasında iken sistem arayışları, &ccedil;&ouml;z&uuml;m yolları aranıyor.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><span><font color="#000000">&nbsp;</font></span></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Ancak </font><b><font color="#000000">Keynes ve Friedman odaklı kapitalizm</font></b><font color="#000000">, M&uuml;sl&uuml;manları da bireyciliğe &ccedil;ıkarcılığa d&uuml;nyevi arzu ve isteklerle tanıştırınca M&uuml;sl&uuml;manların kapitalistleşme s&uuml;reci hızlanmış oldu.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><span><font color="#000000">&nbsp;</font></span></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">M&uuml;sl&uuml;manlar</font></span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000"> artık tepki g&ouml;stermiyor. Onlarda zenginleşme ve d&uuml;nyadan nasiplenme peşinde. Onlara taşlanması gerekenler nedir diye sorgulamayı bile unutturdu.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Artık, doğrunun, ger&ccedil;eğin ne olduğunu anlamak i&ccedil;i yeni arayışlar artıyor.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><span><font color="#000000">&nbsp;</font></span></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">G&uuml;n&uuml;n S&ouml;z&uuml;:</font></span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000"> Halkı aydınlatma sorumluluğunda olanların suskunluğu yıkımdır.<br /> <br /> Nurullah AYDIN</font></span></p>
YORUM EKLE