29
Oca 2019
Kimlik ve Dil -III

Orhun anıt-yazıtları, milattan sonra sekizinci yüzyılda Türk tarihinin üç büyük şahsiyeti adına granit mermere kazınmak suretiyle geleceğe bırakılmış ölümsüz abidelerdir. Bu anıt-yazıtların içeriği ile ilgili en güzel değerlendirmeyi...

MAKALEYİ OKU
15
Oca 2019
Kimlik ve Dil -II

Kimlik konusu üzerinde niçin böyle bir sıra yazı yazma gereği duyduğumuzu açıklamadık, sanırım birkaç söz söylemeye ihtiyaç var. Aslında yaşanılan tarih ve ortaya konulan uygarlık düşünüldüğünde yeryüzünde kimlik bunalımı yaşamaması...

MAKALEYİ OKU
31
Ara 2018
Kimlik ve Dil -I

İnsanoğlunun ne zamandan beri konuştuğu, yani ifade aracı olarak bir dile sahip olduğu bilinmez. Dil, insanları diğer varlıklardan ayıran en belirgin özellik olması bakımından çok merak edilen bir konu olmuş ve dillerin türeyişiyle ilgili...

MAKALEYİ OKU
18
Ara 2018
Sanat Tarihi ve Kimlik -II

Türk milliyetçiliği düşüncesinin beslenme kaynaklarını konu ettiğimiz bu seri yazının dördüncüsünde Saka ve Hun sanat eserleriyle Moğolistan'daki şehir harabelerinden kısaca söz etmiştik. Bu yazıda da yine ana hatlarıyla Köktürk,...

MAKALEYİ OKU
04
Ara 2018
Sanat Tarihi ve Kimlik

Bir insan topluluğunun millet düzeyine yükselmesi yalnızca soy birliğiyle değil, uzun bir zamanla ve bu uzun zaman içerisinde biriktirilen anılarla, oluşan ortak değerlerle, gelenek-göreneklerle, kısaca soyut ve somut kültür mirasıyla, yani...

MAKALEYİ OKU
20
Kas 2018
ARKEOLOJİ VE KİMLİK

Yeryüzünde pek çok millet gelip geçti, bunların bir kısmı bazı izler bıraktı, bir kısmının izleri de kaybolup gitti. Günümüzde de yüzlerce milletten söz edilebilir. Bugün var olan milletlerin bir kısmı devlet sahibi olarak yaşıyor,...

MAKALEYİ OKU
07
Kas 2018
MİLLİYETÇİLİĞİMİZİN KAYNAKLARI-II

Bir önceki yazıda milliyetçilik duygusunun kaynaklarını genel olarak belirtmiş, bunlardan tarih, sanat tarihi ve arkeoloji üzerinde kısaca durmuştuk. Bu yazıda ise tarih, kimlik oluşturma ve milliyetçilik ilişkisi üzerine düşüncelerimizi...

MAKALEYİ OKU
26
Eki 2018
MİLLİYETÇİLİĞİMİZİN KAYNAKLARI-1

Kendini milliyetçi olarak tanımlayan insanlar, düşüncelerinin gereği mensup oldukları milletin kalkınıp gelişmesi, mutlu ve güzel bir hayat yaşaması için geleceğe dair fikirler üretmek, ürettikleri bu fikirleri uygulamaya koymanın yollarıyla...

MAKALEYİ OKU
17
Eki 2018
Prof. Dr. Bahaeddin Ögel

Geçtiğimiz günlerde Elazığ Belediyesi'nin geçmişte Elazığ'da bir caddeye adı verilen Prof. Dr. Bahaeddin Ögel Hoca'nın o caddeden adını sildiğini, onun yerine şimdiki Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'ın kayınpederi...

MAKALEYİ OKU
28
Eyl 2018
TÜRKÇE GÜZELLEMESİ

Türklerin ana yurdu konusu tarihçiler ve kültür tarihçileri ile diğer ilgililer arasında tartışılmakta olan bir konudur. Bilimin ulaştığı bugünkü seviyeye rağmen henüz herkesçe kabul edilen bir coğrafyanın belirlenememiş olması bir...

MAKALEYİ OKU
16
Tem 2018
MOĞOLİSTAN’DA BİR BİLGİ ŞÖLENİ

Bu yazıda Haziran ayı başında (1-7 Haziran arası) Moğolistan'da yapılan Orhun Yazıtları'nın okunuşunun 125. yılında 'Orhun'dan Anadolu'ya Türkoloji Sempozyumu” adlı bir bilgi şöleni dolayısıyla, Türklüğün...

MAKALEYİ OKU
11
Haz 2018
Aydın ve Aydın Tavrı

Seçim ortamına girilen güzel ülkemizde aday listelerine girenlerin ve giremeyenlerin durum ve tavırlarını görünce olup bitenlerle ilgili bir şeyler yazma gereği hâsıl oldu diye düşünüp, uzak tarihle ilgili 'Bize Göre” değerlendirmelerini...

MAKALEYİ OKU
31
Mayıs 2018
Tarih; Bize Göre - I

Tarih; Kime Göre, Neye Göre başlıklı iki yazıda yüz yıldan fazla bir zamandır ülkemizde etkili olan ve halen taraftarları bulunan fikir hareketlerinin tarihle ilgili görüşleri üzerinde kısaca duruldu ve yine kısaca bizim konuya baktığımız...

MAKALEYİ OKU
09
Mayıs 2018
Tarih; kime göre, neye göre ? -II

Kendilerini İslamcı olarak adlandıran tarihçi bilim adamlarının ilgi alanları ağırlıklı olarak İslam Tarihi ve Osmanlı'nın yükseliş dönemi tarihidir. Kanaat önderi olarak görülen bilim adamları konuya böyle bakınca, bunları izleyen...

MAKALEYİ OKU
25
Nis 2018
Tarih; kime göre, neye göre ? -I

Yazının başında tarihe nasıl bakılması gerektiğini, daha doğru bir deyişle tarihe bakışla ilgili düşündüklerimizi açıklama gereği duyuyorum. Ülkemizde pek çok konuda olduğu gibi tarihe bakış ve onu değerlendirme konusunda da insanlar...

MAKALEYİ OKU
11
Nis 2018
Tarihe Bütüncü Bakmak

Bir milletin tarihi, o milletin zaman yolculuğu ve o yolculuk sırasında başından geçen güzel ya da kötü olaylar, zaferler, yenilgiler, konup göçmeler, birleşip ayrılmalar, öğrenmeler öğretmeler ve benzeri olaylardan oluşur. Yaşanan büyük...

MAKALEYİ OKU
28
Mar 2018
Temel kavramlarımız ve farklı görüşler

Bir önceki yazıda 20. yüzyıl Türk aydınlanması üzerinde durup, bu konuyla ilgili düşüncelerimizi paylaşacağımızı ve konuyu ilgilenenlerin gündemine taşımaya çalışacağımızı belirtmiştik. Bunun için öncelikle temel bazı kavramlarla...

MAKALEYİ OKU
15
Mar 2018
20. Yüzyıl Türk Aydınlanması

Türk tarihinin sıkıntılı dönemlerinden biri; yaklaşık 1600 ile 1900 yılları arasında geçen 300 yıllık süredir. Bu zaman diliminde doğu Türklüğü, 16. yüzyıldan sonra bir türlü istikrara kavuşamamış, Temirli şehzadelerin kendi aralarındaki...

MAKALEYİ OKU
28
Şub 2018
Türkümüz, budunumuz idi

Türk ruhunun sekizinci yüzyılda granit mermer üzerine işlenmiş yansımaları olan Orhun Yazıtları'nda Bilge Kağan, kardeşi Köl Tigin anısına diktirdiği anıt taşın bir yerinde şu cümleyle karşımıza çıkar: 'Türgiş Kagan Türkümüz...

MAKALEYİ OKU
17
Şub 2018
Türkçenin alfabeleri

Bugüne kadar pek çok yazı yazıp pek çok konuşma yaptım ancak Milli Devlet'te sürekli yazmam istendiğinde önce kabul etmek istemedim. Çünkü son birkaç yıldır üzerinde çalıştığım Türk kültür ve medeniyeti tarihinin büyük ismi...

MAKALEYİ OKU