10 maddede sağlık çalışanları ne istiyor?

Mitinge hazırlanan sağlık çalışanlarından 10 talep

10 maddede sağlık çalışanları ne istiyor?

Sağlık meslek örgütlerine üye sağlık çalışanları “Emek Bizim, Söz Bizim, Sağlık Hepimizin” diyerek, 29 Mayıs Pazar günü saat 12.00’da Ankara Anıtpark Meydanı’nda başlayacak olan “Beyaz Miting” öncesi 10 önemli taleplerini yineledi.

Ankara'da yapılacak “Beyaz Miting” için karayolu ile başkente ulaşacak olan çeşitli illerdeki sağlık çalışanları otobüslerle yola çıkmaya başladı.

Türk Tabipleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Tarım Orman Çevre ve Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası ortak bir açıklama ile tüm toplumu mitinge davet etti.

“Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin”  ifadeleriyle sağlık sektörüne dikkat çekilen davette, “Sağlık sisteminin toplum yararına değiştirilmesi, hekimlerin yaşama, çalışma ve ekonomik koşullarının düzeltilmesi için herkesi 10 acil talebimize destek vermeye ve 29 Mayıs'ta Ankara'daki Beyaz Miting'e çağırıyoruz” denildi. Miting çerçevesinde saat 14.00’da Kardeş Türküler de bir konser verecek.

10 TALEP 

Beyaz Miting ile bir kez daha dile getirilecek on talep ana başlıklarıyla şöyle:

Sağlık sisteminin temelini koruyucu sağlık hizmetleri oluşturmalı! Birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilmeli, hastalık değil, hastalanmama üzerine kurulu politikalara öncelik verilmeli.

Beş dakikada sağlık olmaz! Nüfus başına hekim ve sağlık çalışanı sayısı nitelikli sağlık hizmeti için gerekli ve yeterli düzeye getirilmeli.

Şehir-şirket hastaneleri politikasından vazgeçilmeli! Geleceğimizi ipotek altına alan şirketleşmiş hastanelerden vazgeçilmeli.sağlık hizmetleri kamu ve üniversite hastanelerinde sunulmalı.

Sağlığa ayrılan bütçe artırılmalı! Sağlık herkes için parasız olmalı, hekimler emeğinin karşılığını almalı.

Etkili bir sağlıkta şiddet yasası çıkarılmalı! Çalışma alanları şiddetten arındırılmalı, uygulamada da güvenli hale getirilmeli.

COVID-19 meslek hastalığı sayılmalı! Meslek hastalığı yasası ön koşulsuz çıkarılmalı, tüm sağlık çalışanlarına, pandemi süresince çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payı uygulanmalı.

Sağlık sisteminin eksikliklerinin sorumluluğu sağlık çalışanlarına yıkılamaz! Sağlık hizmetlerinden kaynaklanan zararlarda hastaların kayıpları kamu tarafından üstlenilmeli.

Hekimler üzerindeki baskılara son verilmeli!Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği, mobbing, KHK, arşiv taraması ve güvenlik soruşturması gibi baskıcı uygulamalardan vazgeçilmelidir.

Tıp ve tıpta uzmanlık eğitiminde nitelik öncelikli olmalı!

Hekimlerin örgütlenmesi ve haklarını savunmasının önündeki engeller kalkmalı!

SÖZCÜ GAZETESİ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER