AİLE HEKİMLERİNE NÖBET GENELGESİ YARGIYA TAŞINDI

Türk Sağlık-Sen, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının hastanelerde mesai saatleri dışında ayda asgari sekiz saat nöbet tutmasını öngören genelgenin iptali için Danıştay'a dava açtı

AİLE HEKİMLERİNE NÖBET GENELGESİ YARGIYA TAŞINDI
 
Türk Sağlık-Sen aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının hastanelerde mesai saatleri dışında ayda asgari sekiz saat, ihtiyaç halinde ise bu sürenin üzerinde nöbet tutmasını öngören genelgenin iptali için Danıştay'a dava açtı.
 
Dava dilekçesinde, genelgeye dayanak olan kanunun nöbeti düzenleyen ilgili hükümlerinin iptali için Anayasa Mahkemesine götürülme talebi de yer aldı.
 
Dilekçede aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına nöbet getirilmesi düzenlemesi ile yasa koyucu tarafından normal çalışma saatlerinin dışında ''hizmetin gereği de olmayan bir çalışma şekline gidildiği'' ifade edildi.
 
Mesai dışı çalışmanın, mali haklarla ilişkilendirilerek aile sağlığı çalışanlarının üst sınırı da olmayan fazla çalışmaya zorlandığı iddia edilen dilekçede, söz konusu düzenlemenin Anayasa'nın 50 maddesinde yer alan ''Dinlenmek çalışanların hakkıdır'' hükmüne aykırı olduğu belirtildi.
 
''Sağlık söz konusu olduğunda dinlenme hakkının aynı zamanda hastaların sağlık ve yaşam hakkı ile de ilgili olduğu''nun belirtildiği dilekçede "Uzun çalışma süreleri ile ilgili uygulama sonucunda, sağlık hizmetinin nitelikli biçimde sunulmasının koşulları ortadan kaldırılmakta ve standartlara aykırılık içererek insan sağlığı açısından da olumsuz sonuçlar doğurabilecek durumlar yaratılmaktadır'' görüşüne yer verildi.
 
-Genelgenin iptali istendi
 
Türk Sağlık-Sen'in açtığı davada, ayrıca çalışma sürelerinde bir üst sınır olmamasının da Anayasa'ya aykırı olduğu belirtilerek genelgenin iptali istendi.
 
Sendika ayrıca aile hekimliği kanununda yapılan nöbetlerle ilgili düzenlemenin Anayasa'nın ilgili hükümlerine aykırı olması nedeniyle, itiraz yoluyla iptali için Anayasa Mahkemesine gönderilmesini istedi.
 
-Genelge, asgari 8 saat nöbeti öngörüyor
 
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu imzasıyla yayımlanan genelge, aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının, hastanelerin acil servisleri ile bu hastanelerin semt polikliniklerinde ve 112 acilde ayda asgari 8 saat nöbet tutmasını öngörüyor.
 
Genelgeye göre, aylık 8 saatin üzerinde nöbet tutulmasını gerektiren ihtiyaç ve zaruret halleri, illerin sağlık personeli doluluk durumu, nüfusu, coğrafi koşullar, sosyo ekonomik ve kültürel özellikleri, nöbet tutulacak sağlık tesisinin il veya ilçe merkezine uzaklığı gibi kriterler göz önünde bulundurularak belirlenecek.
 
Aile hekimlerinin aylık 8 saat nöbet tutmasına ve nöbet tutturulacak sağlık tesisinde görev yapan hekimlerin aylık mesailerinin üzerine 30 saat daha (160+30) hizmet vermelerine rağmen hekim ihtiyacının devam etmesi durumunda, nöbet tutulacak hastanede görev yapan hekimlerle aile hekimleri, il ve ilçe sağlık müdürlüğü, 112 acil sağlık hizmetleri başhekimliği ve bağlı istasyonları, halk sağlığı müdürlüğü, toplum sağlığı merkezi, kamu hastaneleri genel sekreterliğinde görev yapan hekimler dahil edilerek nöbet havuzu oluşturulacak. Aynı uygulama aile sağlığı elemanları ve diğer yardımcı sağlık personeli için de geçerli olacak.
 
Aile hekimi ve aile sağlığı elemanına nöbet planlaması hafta içi 8 saat ve gece 24.00'e kadar, hafta sonu ise 16 saatten fazla olmamak üzere, mesai saatleri ve çalışma süresi (haftalık 40 saat) dışında yapılacak.
Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER