BAŞASİSTANLIK ATAMA SINAVI KESİN SONUÇLARI

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Başasistanlık Atama Sınavı Başvuruları Kesin Sonuçları

BAŞASİSTANLIK ATAMA SINAVI KESİN SONUÇLARI
Sınav Süreci ve Adayların Yapacağı İşlemler:
 
A-Sınav Bilgileri
 
1-      Sınav Tarihi, Günü ve Saati            : 09.11.2014 Pazar günü saat 10.00
2-      Sınavda Sorulacak Soru Sayısı        : Yapılacak bilim sınavında 100 soruluk çoktan seçmeli (5 seçenekli) testlerden oluşan A ve B kitapçığı kullanılacaktır.
3-      Sınav Süresi                                       : 110 dakika.
4-      Sorulacak Soru ve Cevapları           :Bilim sınavında sorulacak soru ve cevap anahtarı 10.11.2014 günü http://uzem.omu.edu.tr internet adresinde yayınlanacaktır.
5-      Sınav Sonuçlarının Duyurulması    : Bilim sınavı sonuçları 01.12.2014 günü www.saglik.gov.tr ve  http://uzem.omu.edu.tr adreslerinde duyurulacaktır.
6-      Sınavın Yapılacağı İl                        : Bilim sınavı Ankara’da yapılacak olup sınav yerleri T.C. Ondokuzmayıs Üniversitesi tarafından belirlenecektir.
 
B-Sınav Ücreti ve Yazılı Bilim Sınavı Başvurusu
 
7-      Sınav Ücreti: Bilim sınavına katılma ücreti 100 TL olup başvurusu uygun görülen adaylar sınav ücretini 22.09.2014 – 17.10.2014  tarihlerindehttp://uzem.omu.edu.tr adresinden kredi kartıyla tek seferde  ödeyeceklerdir.
 
Sisteme giriş yapabilmek için Sağlık Bakanlığı tarafından verilen listelerdeki bilgilere göre şifre oluşturulacaktır. TC No’su “Kullanıcı adı”, şifre ise  TC No’nun ilk 6 rakamı + adının ilk 3 harfi (büyük harflerle) olacak şekilde olacaktır.
 
Örnek: Aday TC No: 12345678912 Adı-Soyadı: Ahmet Yılmaz  Bu aday için giriş bilgileri Kullanıcı adı: 12345678912    Şifre: 123456AHM
 
Giriş problemi yaşayanlar 0.362.457 8936 / 8010 ile irtibat kurabilirler.
 
 
8-      Bilim Sınavı Başvurusunun Kesinleştirilmesi: 7. Maddede belirtildiği gibi sınav ücretini ödeyenler kesin kayıt yaptırmış sayılacaktır.
 
9-      Özürlü Olan Adaylar: Herhangi bir özrü bulunan adaylar http://uzem.omu.edu.tr sayfasından ilgili linki tıklayarak ve giriş bilgilerini kullanarak kişisel bilgilerini (Cep Tel., Engelli durumu vb) güncelleyebilirler.
 
 
 
C-Sınav Giriş Belgesi Onaylanması
 
10-  Sınav Giriş Belgesi: Sınav başvurusunu kesinleştirmiş olan adaylar 27.10.2014 tarihinden itibaren http://uzem.omu.edu.tr internet adresinden sınav giriş belgelerini alacaklardır.
11-  Sınav Giriş Belgelerinin Onaylanması: http://uzem.omu.edu.tr internet adresinden sınav giriş belgesini alan başvuru sahibi son 6 ay içerisinde çekilmiş bir resmini sınav giriş belgesine yapıştıracaktır. Bu işlemden sonra sınav giriş belgesini görev yaptığı kurum amirine onaylatacaktır. Herhangi bir nedenle aktif görev yapmayan başvuru sahipleri ise sınav giriş belgelerini bulundukları il sağlık müdürlüğüne onaylatacaklardır.
12-  Sınav giriş belgelerinin onaylatılmasında başhekim-dekan-sağlık müdürlüğü yetkilisinin adı, soyadı, unvanı, onay tarihi ve mühür bilgileri açık, okunur şekilde olmasına özen gösterilecektir.
13-  Sınav başvuru belgesi, resimsiz ve tasdiksiz olan adaylar sınava alınmayacaklardır.
 
D-Sınav İtirazları
 
14-  Sınav Sorularına İtirazlar: Adaylar sınav sorularına itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının http://uzem.omu.edu.tr internet adresinden yayınlanmasından itibaren (10.11.2014) en geç 5 iş günü içerisinde Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne yapabileceklerdir.
15-  Sınav Sonucuna İtirazlar: Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının http://uzem.omu.edu.tr ve www.saglik.gov.tr internet adreslerinden yayınlanmasından itibaren 10 gün içerisinde Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne yapabileceklerdir.
16-  İtirazların Değerlendirilmesi: Süresi geçtikten sonra yapılacak itirazlar ile adayın TC kimlik numarası ve imza olmayan dilekçeler ve faks ile yapılan itirazlar değerlendirilmeyecektir.
 
E-Sözlü Bilim Sınavı
 
17-  Sözlü Bilim Sınavına Katılacaklar: Sözlü bilim sınavına,yazılı bilim sınavından 60 ve üzeri puan alacak adaylar katılacaklardır. Sözlü sınav tarihi, yazılı bilim sınavının bütün aşamaları ile birlikte sonuçlandırılması sonrasında Bakanlık internet sayfasından adaylara ayrıca duyurulacaktır. 
·         Genel Müdürlüğümüze sunmuş olduğu başvuru belgelerinde veya daha sonra tespit edilecek herhangi bir eksiklik ya da mevcut atama şartlarını taşımadığı tespit edilecek olanlar bilim sınavında başarılı olsalar dahi sözlü sınava alınmayacaklardır.
·         Sözlü sınav tarihine kadar geçerli yabancı dil belgesini Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne sunmaları koşulu ile başvuru yapan adaylardan,
o   Yabancı dil belgeleri olmayan,
o   Sundukları yabancı dil belgesi Yönetmelikteki 5 yıl şartını sağlamayan,
o   Sundukları yabancı dil belgesi Yönetmelikteki 60 puan barajını sağlamayan,
 
Adayların yazılı bilim sınavına girmelerinde herhangi bir engel bulunmamaktadır.
 
 
Başasistanlık Atama Sınavı Başvurunuzun kesin sonucu için tıklayınız.
Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER