Beyaz grev 19-20 Nisan'da

TTB, SES ve Dev Sağlık-İş Sendikası'nın birlikte düzenleyeceği beyaz grevle ilgili ortak açıklama geldi.

Beyaz grev 19-20 Nisan'da

Daha önce  19 Nisan olarak belirtilen grev tarihi de kesinleşti. Beyaz grev 19-20 Nisan'da.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Dişhekimleri Birliği(TDB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği, Devrimci Sağlık İş Sendikası (Dev Sağlık- İş), Tük Radyoloji ve Teknikerleri Derneği, Sağlık Hizmet Çalışanları Sözü, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Tıbbi Laboratuar Teknisyenleri ve Ternikerleri Derneği, basın toplantısı düzenledi, 19-20 Nisan'da Türkiye'nin dört bir yanında greve çıkacaklarını duyurdu.

TTB genel merkezinde gerçekleştirilen basın toplantısında, TTB Genel Başkanı Eriş Bilaloğlu, yaptığı ortak açıklamada 13 Mart'ta yaptıkları “Çok Ses Tek Yürek” mitingiyle bir başlangıç yaptıklarını kaydetti, “Çok ses tek yürek, tek ses çok yürek, bu bilek bükülmeyecek” dedi.

Mevcut sağlık sisteminde ister istemez hastalara zarar veren bir ortamı geliştirdiğine dikkat çeken Bilaloğlu, “Oysa sağlık hizmetinin ön koşuludur: Önce zarar verme” diye belirtti.


19-20 NİSAN'DA HİZMET SUN(A)MAYACAĞIZ

Bilaloğlu, şöyle dedi: "19-20 Nisan'da çalışmayacağız. Hastalarımıza- üzülerek söylüyoruz ki- bakmayacağız, sağlık hizmeti sun(a)mayacağız. Açık söylemek gerekirse uzun bir süredir gerçek anlamda sağlık hizmeti sunmak yerine sadece ve sadece hastalarımıza 'bakmaya' zorlanan koşullardayız.”

Greve çıkmak için kuvvetli gerekçeleri olduğunu belirten TTB Başkanı Bilaloğlu, “Giderek kötüleşen çalışma koşulları, güvencesiz çalışma biçimlerine zorlanmamız, yapılan yasa, yönetmelik vb. Düzenlemelerle yaratılan belirsizlik ortamı, yöneticilerin çalışanlara yönelik hürmetsiz ve halka hedef gösteren söylemi, kapıda bekleyen, durum daha da kötüleştirecek yasa tasarılar, sağlık ortamının tircarileştirilmesi, piyasallaştırılması” şeklinde gerekçelerini sıraladı.

Bilaloğlu, herkesten destek beklediklerini söyledi, "19-20 Nisan'da kamu- özel bütün sağlık kuruluşlarına gelmeyerek, illerde duyurulacak yerlerde yapılacak etkinliklere katılarak, sağlık hakkına, herkese sağlık güvenli gelecek talebine kendileri için iş güvencesi, gelir güvencesine sahip çıkmaları” çağrısında bulundu.


BİLALOĞLU: BİZ BU İŞE YÜREĞİMİZİ KOYDUK

İki gün sürecek grevin, sorunları görmeyen, duymayan, algılamayanlara etkini bir uyarı niteliğinde olacağını ifade eden TTB Merkez Konsey Başkanı Bilaloğlu, en geniş katılımla, görünür ve yaygın eylemler yapmayı hedeflediklerine dikkat çekti. Bilaloğlu, 19 -20 Nisan'da her ilde örgütlere tarafından açıklanacak saat ve yerlerde buluşularak, ortak etkinlikler yapılacağı bilgisini verdi.


ACİLLERDE DÜZENLEME YAPILACAK

Acil servislerde gerekli düzenlemelerin yapılacağını kaydeden Bilaloğlu, bugünden başlamak kaydıyla her sağlık çalışanın hastalarına birebir duyuru yaparak, grevin gerekçelerini açıklayacağını ifade etti. Bilaloğlu, “Biz bu işe yüreğimizi koyacağız” diyerek açıklamayı sonlandırdı.

SES Genel Başkanı Bedriye Yorgun, Türk Dişhekimleri Birliği yöneticisi Süha Alpay, Dev Sağlık- İş örgütlenme uzmanı Serpil Şahin ve Türk Hemşireler Derneği yöneticisi Gülten Koç birer konuşma yaparak, tüm sağlık emekçilerini ve halkı greve destek vereye çağırdı.


 

Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER