Borcu Olan Bağ-Kur'luya Sağlık Hizmeti Müjdesi

SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

Borcu Olan Bağ-Kur'luya Sağlık Hizmeti Müjdesi

Sayı : 54567092/010

Konu : GSS Primi Borcu sebebiyle Sağlık Hizmeti Alamayan Kişiler

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 1/10/2015 tarih ve 3326 sayılı yazımız.

b) 28/12/2015 tarih ve 4692 sayılı yazımız.

c)1/7/2016 tarih ve 2957 sayılı yazımız.

d) 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına dair 14/5/2018 tarihli ve 2018/11769 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği, Genel Sağlık Sigortası kapsamında olup primini kendi ödemek durumunda olan vatandaşlarımızdan, 5510 sayılı Kanunun 67 nci maddesi gereğince prim borcunu ödemeyenlere, prim borcunu ödeyinceye kadar Medula sisteminden provizyon onayı verilmemekte ve bu sebeple sağlık hizmeti alamamaktadırlar.

İlgi d) de kayıtlı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara geçici madde eklenmiştir. 

Buna göre, 31/5/2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi (Bağ-Kur) ile (g) bendi (zorunlu genel sağlık sigortası) kapsamında genel sağlık sigortalısı olup, Kanunun 67 nci maddesi gereğince sağlık hizmeti alamayan Türk vatandaşları ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastaneleri) sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanmada, 31/12/2018 tarihine kadar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır. (Ücret ödemeden ayakta ve yatarak sağlık hizmeti alabileceklerdir.)

İlgi a) yazımız ile uygulamanın nasıl yürütüleceği konusunda esaslar belirlenmiş olup, belirtilen hususlarda uygulamanın titizlikle takibi ile, konu hakkında ilgili sağlık kuruluşlarının bilgilendirilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Prof. Dr. Alper CİHAN

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER