Bugünden itibaren reçetede ilaç sınırlaması kalktı

SGK, Danıştayın yürütmeyi durdurma kararı sonrası reçetede ilaç sınırlamasını kaldırdı.

Bugünden itibaren reçetede ilaç sınırlaması kalktı

TTB’nin açtığı davayı karara bağlayan Danıştay, hekimlerin reçetede yazacağı ilaç sayısını sınırlayan SUT maddesini, “tanıyı koyan ve hastalığın tedavisini belirleme hak ve yetkisine sahip olan hekimin bu hak ve yetkisinin kullanılmasına müdahale niteliğinde olduğu” gerekçesiyle iptal etmişti. Bu iptal kararı doğrultusunda SGK tarafından duyuru yayınlandı.

 

 
Duyuruda şunlar ifade edildi:
 
Danıştay Onuncu Dairesinin 2010/6584 Esas Numaralı Kararı ile, 25/3/2010 tarihli ve 
27532 sayılı 1. Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” nin (SUT) 6.1.1.Ç. maddesinin “Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı” başlıklı (1) numaralı fıkrasının ilk cümlesinin yürütümü durdurulmuştur.
 
06/04/2011 tarihinden başlayarak uygulama, Sağlık Uygulama Tebliğinin  bu hükmü olmaksızın diğer hükümleri doğrultusunda yürütülecektir.
 
Tüm ilgililere önemle duyurulur


 
Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER