EK ÖDEME YAZISI !

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından Ek ödeme görüşlerine ilişkin duyuru yayımlanmıştır.

EK ÖDEME YAZISI !
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından Ek ödeme görüşlerine ilişkin duyuru yayımlanmıştır;
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı: B.10.0.SHG.0.21.00.00 /060.99/21909 10.09.2012
Konu: Ek ödeme ile ilgili yazışmalar
        VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) (İl Halk Sağlığı Müdürlüğü)
Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarda ek ödeme ile ilgili iş ve işlemler Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte idi. Ancak 663 Sayılı "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ile Bakanlık Merkez Teşkilatında, görev dağılımlarında düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme sonucu ek ödeme ile ilgili iş ve işlemler ilgili kurum başkanlıkları ve genel müdürlüklere (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü) devredilmiştir. Ancak çok sayıda il sağlık müdürlüğü ile sağlık kurum ve kuruluşları halen, ek ödeme ile ilgili soru, görüş ve önerilerini, Genel Müdürlüğümüz, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığına gönderdikleri tespit edilmiştir.
İlgili kanun hükmünde kararname kapsamında yapılan görev dağılımı dikkate alınarak, ek ödeme ile ilgili iş ve işlemler için, ilgili kurum başkanlıkları ve genel müdürlüklerle yazışmaların yapılması gerekmektedir. Konuyla ilgili gereken hassasiyetin gösterilmesi, iş ve zaman kaybına neden olunmaması için gerekli özenin gösterilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Prof. Dr. İrfan ŞENCAN Bakan a. Genel Müdür
DAĞITIM: 81 İl Valiliğine
Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2012, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER