GEZİ PARKI GÖSTERİLERİNE DESTEK VEREN DOKTORLARA SORUŞTURMA

Sağlık Bakanı Müezzinoğlu: - "(Doktorlara soruşturma açılacağı iddiaları) Mesaisini bıraktı gittiyse tabii ki soruşturma yapılır

GEZİ PARKI GÖSTERİLERİNE DESTEK VEREN DOKTORLARA SORUŞTURMA

 Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Gezi Parkı'nda görev yapan doktorlara soruşturma açılacağı yönündeki iddialara ilişkin "Mesaisini bıraktı gittiyse tabii ki soruşturma yapılır" dedi.

Müezzinoğlu, Wow Otel’de düzenlenen 1. Uluslararası Türkiye Sağlık Mezunları Kurultayı'nın açılışının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Gezi Parkı'nda görev yapan doktorlara soruşturma açılacağı haberleri doğru mu?" sorusu üzerine Müezzinoğlu, şunları söyledi:

"Sağlık hizmeti sunma mekanları ve merkezleri bellidir. Herhangi bir yerde bir reçete yazmak, tedavi yapmak Sağlık Bakanlığı'nın iznine tabiidir. Buralarda oluşabilecek herhangi bir malpraktisin muhatabı ve sorumlusunun hukuken kim olduğunun kayıt sistematiğinin olması, Türkiye’deki sağlıkla ilgili uygulamaların, bilgilerinin toplanması, yarın doğacak hukuki sonuçların takibi için bir sistemin, düzenin olması gerekir. Dolayısıyla bu anlamda düzenin ve sistemin kurulması adına bölgedeki tüm özel ve kamu hastanelerine gelecek yaralı hastalarla ilgili bilgi akışının sağlıklı olmasıyla ilgili duyurular yapıldı. Yasa dışı veya izin dışı uygulamalar yapıldığında savcılık gereğini yapar."

Müezzinoğlu, "Sağlık Bakanlığı bünyesinde böyle görev yapan doktorlara yönelik bir soruşturma var mı?" sorusuna "Mesai saatinde, mesaisini bırakıp bir başka yere gittiyse, mesai dışında hiç kimsenin nerede ne yaptığı değil, ama mesaisini bıraktı gittiyse tabii ki soruşturma yapılır" karşılığını verdi.


DOKTORLARDAN KARARA BÜYÜK TEPKİ

Sağlık Bakanlığı Gezi Parkı olaylarında yaralanan eylemcilere yardım eden ve revir kuran doktorlar hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmaya cevap veren Tabipler Birliği, Sağlık Bakanlığı'nı ağır bir dille eleştirdi. Doktorlar, 'Biz bu suçu işlemeye yemin ettik' diyerek tepkilerini dile getirdiler.

'GÖREVİMİZ BU!'

Gezi direnişçilerine gönüllü sağlık hizmeti sundukları için haklarında soruşturma açılan sağlık çalışanları: "Görevimiz bu. Direnenler ve meslektaşlarımız onurumuzdur, hastaların bilgileri teminatımız altındadır.”

Türk Tabipler Birliği (TTB) ve İstanbul Tabip Odası (İTO) yöneticileri ile Gezi direnişçilerine gönüllü sağlık hizmeti veren diğer sağlık çalışanları Sağlık Bakanlığı Başdenetçisinin dün İstanbul Tabip Odası’na gönderdiği inceleme/soruşturma yazısına Gezi Parkı’ndan cevap verdi: “Tek bir hastamızın, tek bir meslektaşımızın ismini dahi sağlık bakanlığına vermeyeceğiz.”


 Sağlık Bakanlığı Başdenetçisi B. İzzet Taşçı, dün İstanbul Tabip Odası’na gönderdiği “inceleme/soruşturma” konulu yazıda, polis şiddetine uğrayan Gezi Parkı direnişçilerine hizmet veren “gönüllü revirler” hakkında inceleme/soruşturma açıldığını bildirip bu revirlerde görev alanların isimlerini ve revirlerde tedavi edilen hastaların listesinin “ivedilikle” teslim edilmesini istemişti.
Bugün önlükleri ve maskeleri ile Gezi Parkı’nda olan sağlık çalışanları haklarında soruşturma açılan durumun görevleri olduğunu belirtti. Asıl Sağlık Bakanlığı'nın görevini ihmal ettiğini ve bunun için suç duyurusunda bulunacaklarını vurguladı. Türk Tabipler Birliği başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören, İstanbul Tabip Odası’ndan Hüseyin Demirdizen, İTO Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu söz alırken, TTB ve İTO’nun ortak açıklamasını TTB Merkez Konseyi Yönetim Kurulu üyesi Osman Öztürk okudu.

Aktan: Biz bu suçu işlemek üzere yemin ettik

“Sağlık Bakanı mesleğimizi yaptığımız için bizi suçlamaya çalışıyor. Biz bu suçu işlemek üzere yemin ettik. Her koşulda, acil durumda ihtiyacı olanlara bakacağız dedik. Suçsa, daha önce de işledik bundan sonra da işlemeye devam edeceğiz

“Tüm evrensel bildiriler ve tıp bildirileri acil durumda sağlık çalışanlarının hastaya müdahale etmesini önkoşul olarak koyar, zorlar, yapmazsa suç olduğunu belirtir. Sağlık çalışanları bu görevi yerine getirmiştir.
“Binlerce insan biber gazından etkilendi, yaralandı, öldü. Sağlık çalışanları bunu için buradaydı. Ben de buradaydım, bu görevi yapmaktan gurur duyuyorum. Suçsa, soruşturma açılacaksa da onur duyarım.
Aktan, tüm illerde hizmet vermeye çalışan sağlık çalışanlarına ve “Geleceğe ümitle bakabileceğimizi anlattılar” dediği tıp öğrencilerine teşekkür etti.
Demirdizen ise bu yeminden bir bölümü paylaştı, gönüllü revirlerde ve kendi kurumlarında yardımcı olan sağlık çalışanlarına teşekkür etti: “İnsan onuruna ve yaşamına yönelik tehdit ve saldırılar kimden ve nereden gelirse gelsin, insanlar arasında herhangi bir ayrım yapmaksızın… bilgimi, mesleğimi onların sağlığı, güvenliği ve mutluluğu için, hiçbir baskı altında kalmadan uygulamaya yemin ederim.”

Gören: Kalp durması olsa, müdahaleden önce izin mi alacağım?

“Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı en somut şey bu soruşturmayı açmak oldu. Ama kendi kalesine gol atan futbolcu konumuna düştü. Kimden izin aldınız, neden izin almadınız diye soruyor. Şu anda bir kalp durması olayı olsa, bir kalp uzmanı olarak müdahale etmek için izin mi alacağım? Bu soruşturmanın bundan farkı yok.
“Bu soruşturma bizim Sağlık Bakanlığı ile yüzleşmemiz için bir fırsat. Biz hekimler hiç kimseden izin almayız, diplomamız bize yetki verir. Nerede olursak olalım ihtiyacı olana sağlık hizmeti vermek görevimiz, yapmazsak suçumuz bu olur.
“Salı günü ben de buradaydım. Eğer o revir olmasaydı çok sayıda insan hayatını kaybedebilirdi. Bu soruşturma bizim hizmetimizin ne kadar önemli olduğunu anlatan bir ibret belgesidir.”


 


Çerkezoğlu: Sağlık Bakanlığı görevini ihmal etti

“Bu soruşturmayı açanlar 18 gündür bu ülkede yaşananları kavramayan zihniyettir. Bu halk sokaklardan ben böyle yönetilmek istemiyorum, özgürlük istiyorum diye haykırıyor.
“Bize soruşturma açanları Hipokrat’a havale ediyoruz.
“Sen neredesin Sağlık Bakanlığı? Neden revir kurmadın, ambulanslarla donatmadın, övündüğünüz uçak ambulanslar Gezi’ye niye gelmedi? Buradakiler bu ülkenin yurttaşları değil mi, yüzde 50’nin içine girmiyor mu?
“Beş bini aşkın yaralının olduğu yerde revir kurmaya, ambulans desteği yapmayan, acil durum diyerek hekimler çağırmayan Sağlık Bakanlığı suç işlemiş, görevini ihmal etmiştir. Bize soruşturma açanları önce halka şikayet ediyoruz, savcılığa da suç duyurusunda bulunacağız.
“Mazlumun yanında olacağız”

TTB Merkez Konseyi ve İTO Yönetim Kurulu’nun ortak açıklamasını Öztürk okudu:“Türkiye’de on sekiz gündür AKP’nin çevre, doğa, insan düşmanı politikalarına, tüm toplumu yukarıdan aşağıya dizayn etmeye çalışan toplum mühendisliği uygulamalarına, diktatörlük girişimlerine karşı milyonlarca insan sokaklarda demokratik tepkilerini gösteriyor.
“Türkiye’de on sekiz gündür insanlara kitlesel şiddet uygulanıyor.

“Sağlık çalışanları büyük bir hekimlik, insanlık dersi veriyor. Sağlık Bakanlığı’nın bu hekimlik dersini algılayabileceğini, siyasi iktidarın bu insanlık dersini algılayabileceğini düşünmemiştik. Fakat, Nazi Almanyası, Mussolini İtalyası, Franco İspanyası, gelmiş geçmiş hiçbir faşist rejimde bile yapılmayanı yapabileceğini de düşünmemiştik.”

“Sağlık Bakanlığı Başdenetçisi ve kendisini üzerimize görevlendirenler bilsinler ki:
* On sekiz gündür şiddete, vahşete, zulme, faşizme karşı direnen bütün yurttaşlarımız bizim onurumuzdur.
* On sekiz gündür direnirken yaralanan, acı-ızdırap çeken, ağrılar içinde kıvranan, acil müdahaleleri tarafımızdan yapılan tüm hastaların bilgileri bizim teminatımız altındadır.
* On sekiz gündür gece gündüz demeden, gaz bombalarından, tazyikli sulardan, TOMA’lardan korkmadan yaralı direnişçilerin yardımına koşan tüm meslektaşlarımız bizim onurumuzdur.
* Tek bir hastamızın, tek bir meslektaşımızın ismini dahi Sağlık Bakanlığı’na vermeyeceğiz.”

Öztürk sözlerini şöyle sonlandırdı: “Zalimin zulmü, AKP’si, copu, toması, gazı varsa mazlumun da örgütlü doktorları vardır. TTB ve İTO olarak on sekiz gündür olduğu gibi bundan sonra da sokaklarda mazlumun yanında olacağız.”

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI!

SAĞLIK Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı, Gezi Parkı eylemlerinde yaralananları tedavi etmek amacıyla gönüllü hizmet eden sağlıkçılar hakkında inceleme başlattı.

Sağlık Bakanlığı Baş Denetçisi İzzet Taşçı tarafından, İstanbul Tabip Odası Başkanlığı’na gönderilen inceleme yazısında şu soruların cevaplandırılması istendi;

"İstanbul Taksim Gezi Parkı’nda odanız tarafından koordine edilen tıbbi müdahale ve 'gönüllü revir’ işlemleri için neden Sağlık Bakanlığı’ndan izin almadınız?

"Gönüllü revirleri: Sağlık Bakanlığı’nın ambulansları ve tıbbi ekipleri Taksim Meydanı’nda bahsedilen olaylar çerçevesinde meydanda yer almakta iken, hangi gerekçe ile siz de ilave tedavi ekipleri oluşturdunuz?"

"Gönüllü revirlerde kimler görev yaptı? Bu kimselerin görev, yetki ve unvanları neydi? Bu kimselerin hastalara müdahale yetkinliğinin ve yetkisinin olup olmadığını nasıl kontrol ettiniz?"

"Yaralı ve hastalara müdahale eden sağlık gönülleri hangi tıbbi kayıtları tuttular? Bunların yasal dayanakları nedir? İnternet sitenizde ‘Adli Olgu Ön Değerlendirme ve Belgeleme’ işleminde bahsedilmektedir. Bu işlemlerin yasal dayanağı nedir?"

TABİPLER BİRLİĞİ'NDEN CEVAP!

Gezi eylemcilerine gönüllü sağlık hizmeti, insani yardım 'hukuki değil' mi?


Türk Tabipleri Birliği, Gezi Parkı eylemlerinde tüm yaralıların yardımına koşan hekimler hakkında suç duyurusunda bulunulacağını söyleyen Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’na yanıt verdi.

Türk Tabipleri Birliği tarafından 13 Haziran 2013 tarihinde yapılan açıklamada, “Yaralılara, hastalara yardım etmek insan olmanın gereğidir. Yaralılara yardım etmek değil, aksine yardım etmemek suçtur. Ayrımsız bir biçimde insan yaşamını, sağlığını gözetmek, ilk yardımda bulunmak hekimlerin, diş hekimlerinin birinci ödevidir. Gereksinimi olan her insana sağlık hizmeti vermek her türlü toplumsal yarar düşüncesinin üstündedir” denilerek, insanların sağlığını korumanın, sağlık hizmetine ihtiyacı olanların temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı bir sağlık hizmetine ulaşmalarının sağlamasının Sağlık Bakanlığı’nın yasal ödevi olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, “Sağlık Bakanı’na soralım hangi konuda, kime karşı suç duyurusunda bulunmayı düşünüyorsunuz? 1999 Körfez Depremi ve 2011 Van-Erciş Depremlerinde de sağlık emekçileri revirler kurarak gönüllü sağlık hizmeti vermişlerdi. Onlar da mı hukuk dışıydı?” denildi ve Türk Tabipleri Birliği’nin meslek onuruna, insanlık değerlerine uygun davranışı nedeniyle baskıya uğrama olasılığı olan bütün hekimlerin, tıp öğrencilerinin ve sağlıkçıların yanında olacağı vurgulandı.

MÜEZZİNOĞLU: MESAİSİNİ BIRAKTI GİTTİYSE TABİİ Kİ SORUŞTURMA YAPILIR

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Wow Otel’de düzenlenen 1. Uluslararası Türkiye Sağlık Mezunları Kurultayı’nın açılışının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Gezi Parkı’nda görev yapan doktorlara soruşturma açılacağı haberleri doğru mu?" sorusu üzerine Müezzinoğlu, "Sağlık hizmeti sunma mekanları ve merkezleri bellidir. Herhangi bir yerde bir reçete yazmak, tedavi yapmak Sağlık Bakanlığı’nın iznine tabiidir. Buralarda oluşabilecek herhangi bir ’malpraktisin’ muhatabı ve sorumlusunun hukuken kim olduğunun kayıt sistematiğinin olması, Türkiye’deki sağlıkla ilgili uygulamaların, bilgilerinin toplanması, yarın doğacak hukuki sonuçların takibi için bir sistemin, düzenin olması gerekir. Dolayısıyla bu anlamda düzenin ve sistemin kurulması adına bölgedeki tüm özel ve kamu hastanelerine gelecek yaralı hastalarla ilgili bilgi akışının sağlıklı olmasıyla ilgili duyurular yapıldı. Yasa dışı veya izin dışı uygulamalar yapıldığında savcılık gereğini yapar" dedi.

"Sağlık Bakanlığı bünyesinde böyle görev yapan doktorlara yönelik bir soruşturma var mı?" sorusuna Bakan Müezzinoğlu, "Mesai saatinde, mesaisini bırakıp bir başka yere gittiyse, mesai dışında hiç kimsenin nerede ne yaptığı değil, ama mesaisini bıraktı gittiyse tabii ki soruşturma yapılır" diye yanıt verdi.

İŞTE O GENELGE...


 


 

Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER