GöREV eylemine katılan sağlık emekçilerine baskı!

Sağlık Bakanlığı müfettişleri, hakkını arayan sağlık çalışanlarını baskı altına almak için "GöREV eylemine katılmadıklarına" dair imza almaya çalışıyor.

GöREV eylemine katılan sağlık emekçilerine baskı!

Türk Tabipler Birliği, GöREV eylemine katılan sağlık çalışanlarına uygulanan baskı ile ilgili yarın bir basın toplantısı yapılacağını duyurdu. TTB tarafından yapılan yazılı açıklamada Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin hekimleri çağırıp GöREV eylemine katılmadıklarına dair imza almak istemesinin hukuki bir dayanağı olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın hekimlerin sorunlarına çare bulmak yerine onları baskı altına almaya çalışması eleştirildi. TTB ayrıca hekimlere bir dilekçe örneği vererek, konunun hukuki olarak takipçisi olacağını belirtti.

Sağlık Bakanlığı'nın hekimleri baskı altına almak dışında GöREV eylemine katılımı düşük göstermek için de bu yola başvurduğu TTB açıklamasında ifade edildi.

GöREV eylemi öncesinde, 13 Mart Pazar günü Ankara'da düzenlenen büyük mitinge katılan Kayseri Nuh Naci Yazgan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin Başhekimi Mustafa Demirel Kayseri İl Sağlık Müdürü tarafından görevden alınmıştı.

GöREV eylemi öncesinde de Sağlık Bakanı Recep Akdağ sağlık çalışanlarını eyleme katılmamaları için tehdit etmişti.

TTB'nin bugün yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Sağlık Bakanlığı, ülkenin dört bir yanına gönderilen müfettişlerin ivedi telefon tebliğleriyle hekimleri çağırıp GöREV eylemine katılmadıklarına dair yazı imzalatmaya çalışmaktadır.

Bu uygulamanın, herhangi bir düzenlemede ve ülkemiz idari geleneğinde yeri yoktur. Çalışanların eylem ve işlemlerinin müfettişler aracılığıyla denetlenmesi ve gerektiğinde soruşturulması mümkün olmakla birlikte bütün bunların belirlenmiş bir yöntemi (usulü) vardır. Acil telefon çağrısıyla, kimi yerlerde hafta sonuna randevu verilerek, meslektaşlarımızın davet edildiği, çağrının sebebinin belirtilmediği bir müfettişlik uygulaması yönteminin hukuksal temeli bulunmamaktadır.

Sayın Bakanı, sağlık çalışanlarına baskı uygulamak yerine onları anlamaya çalışmaya, her gün onlarca sağlık çalışanının fiziki şiddete maruz kalmasının ya da kimi tedavi olanaklarına kavuşabilmek için Cumhurbaşkanından ‘himaye’ talep edilmesinin sebeplerini anlayıp ortadan kaldırmaya gayret etmek yerine, gerçeği gizleyebilmek için meslektaşlarımızdan baskıyla belge toplamaktan vazgeçmeye çağırıyoruz.

Can güvenliğimiz ve iş güvencemiz ile halkın sağlık hakkı için yürüttüğümüz eylemlerimiz evrensel hukuk normlarında ya da ülkemiz hukuksal düzenlemelerinde demokratik eylemler olarak nitelenmekte ve meşru kabul edilmektedir. Hepimizin özverili çabaları ve hastaların anlayışlı tutumu sonucunda ülke çapında iki gün boyunca herhangi bir mağduriyet yaşanmadan GöREV yapılmış olmasının müfettiş soruşturmasına konu edilecek bir yanı bulunmamaktadır. Bu nedenle, eyleme katılmadığınıza ilişkin imzalatılmak istenen belgenin hukuksal bir niteliği bulunmamakla birlikte söz konusu çabayı yürüten müfettişler başta olmak üzere onları bu işi yapmak üzere görevlendirenlerin görevi kötüye kullanma suçunu işlediklerinde kuşku yoktur.

Gelişmeleri izlediğimizi ve her aşamayı paylaşacağımızı, ayrıca 26 Nisan 2011 Salı günü konuyla ilgili bir basın toplantısı yapacağımızı belirterek kamuoyuna saygıyla duyururuz.

TTB Merkez Konseyi"
Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER