Greve Giderken İstanbul Tabip Odası Uzmanlık Dernekleriyle Buluştu

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu bugün İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Apeks Restaurantta Uzmanlık Derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Greve Giderken İstanbul Tabip Odası Uzmanlık Dernekleriyle Buluştu
İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören, Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ali Özyurt’un bulunduğu toplantıya 20 uzmanlık derneği temsilcisi katıldı.

Toplantının açılış konuşması İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören tarafından yapıldı. Dr. Gören konuşmasında hekimliğin her alanında sorun olduğunu belirterek başta performans sistemiyle tahrip olan eğitime değindi. Bu sistemin üniversitelerde herkesi performans puanı peşinde koşturduğunu ve bu nedenle de sağlık hizmetlerinin niteliği düşerken eğitimin verilemez hale geldiğini ifade etti.

13 Mart Çok Ses Tek Yürek Mitinginde temelleri atılan “19–20 Mart Grevi”nin amacının hastaların canını yakmak değil bilakis ilerde daha nitelikli sağlık hizmeti alabilmelerinin bir mücadelesi olduğunu belirtti.
Prof. Dr. Taner Gören tıp fakültesi öğrencilerinin de bu greve derslere girmeyerek destek vereceklerini hatırlatırken katılım yüksek olması bu eylemi daha etkili kılacağını sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Taner Gören’in ardından söz alan İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu, bu iki günlük grevin gerçekleşmesinde uzmanlık derneklerinin katkısının önemine değindi.
Dr. Çerkezoğlu bu eylemin duyurulmasında ve katılımın sağlanmasında İstanbul Tabip Odası olarak tüm olanakların seferber edildiğini belirtirken Uzmanlık Dernekleri’nin de her türlü iletişim ağını kullanarak yapılacak bu grevi duyurmasının katılımı yükseltmede son derece etkili olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından katılımcılar grevin genel uygulama hatlarında karşılaşabilecekleri sorunları dile getirdiler. Bu çerçevede genel hatlarıyla çözümlerin de konuşulduğu toplantıda Prof. Dr. Taner Gören oluşan tüm bu soru işaretlerinin giderilmesi için 13 Nisan 2011 tarihinde yine CTF Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilecek olan “Greve Giderken Hekimler Buluşuyor” toplantısını işaret etti. Dr. Gören yapılacak bu toplantıda tüm bu detayların konuşulacağını belirterek katılımın önemli olduğunun altını çizdi.

Toplantıya katılan tüm uzmanlık dernekleri Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası’na bu süreçte tam destek verdiklerini deklere ettiler


Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER