Hürriyetçi Sağlık Sen'den 14 Mart Tıp Bayramı açıklaması

Hürriyetçi Sağlık Sen Sinop İl Başkanı Rıfat Karakurt, 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili mesaj yayımladı.

Hürriyetçi Sağlık Sen'den 14 Mart Tıp Bayramı açıklaması

Hürriyetçi Sağlık Sen 14 Mart Tıp Bayramı mesajında, sağlık çalışanlarının hak ve mücadele bayramı olarak nitelendirdiği Tıp Bayramının, bayram tadında kutlanabilmesi için öncelikli olarak sağlık çalışanlarının taleplerinin karşılanması ve sorunlarının giderilmesi ile mümkün olacaktır denildi.

Açıklamada, tıbbi hizmetlerin daha etkin, nitelikli ve erişilebilir şekilde sunulmasına katkı sağlayan tüm sağlık çalışanlarının bayramı olduğu kanıksanan tıp bayramı, ortaya çıkış gayesinden aldığı ilhamla geçmişten günümüze sağlık çalışanlarının hak ve çıkarlarını savunma hareketine evrildiği ifade edilmiştir.

Hürriyetçi Sağlık Sen Sinop İl Başkanı Rıfat Karakurt yayınladığı mesajında bir an önce karşılanması gereken talepleri şöyle sıraladı; Emekli aylığına yansıyacak şekilde, çalışanların görev tanımına, liyakat ve kariyerine uygun bir ücretlendirme sistemi hayata geçirilmelidir. 

Enflasyon karşısında eriyen ücretlerimize her ay enflasyon farkı yansıtılmalıdır.
Performansa dayalı ek ödeme sisteminden vazgeçilmelidir. Tüm döner sermaye gelirleri merkezi bütçeye aktarılmalıdır.

Sağlıkta şiddeti önleyecek etkin bir yasa çıkarılmalıdır. 

Ağır iş yükü ve çalışma şartları iyileştirilmelidir.

Devletin asli ve sürekli görevlerini yürüten personel arasında tekli istihdam modeli uygulanmalı, sözleşmeli personel kadroya geçirilmelidir.

İşyerlerinde yaşanan bezdirici, ayırımcı ve keyfi uygulamalara hukuki yaptırımlar ve kalıcı çözümler üretilmelidir.

Sağlık çalışanlarının sendikal tercihlerinde idari yönlendirmelere, ikna odalarına, baskı ve ayrıştırmalara derhal son verilmelidir. 

Ek gösterge çalışanların kariyerlerine uygun olarak arttırılmalı ve tüm çalışanları kapsayacak şekilde bir an önce yasallaştırılmalıdır.

Tıbbi uygulama hatalarından kaynakların hukuki ve maddi yaptırımlara bakanlık müdahil olmalı, tazminat davaları işveren kurumlara açılmalıdır.

Aile sağlığı merkezlerinde görev yapan sağlık çalışanlarının çalışma koşulları iyileştirilmeli, iş güvenceleri teminat altına alınmalı ve sorunlarına kalıcı çözümler üretilmelidir.

Buradan sağlık çalışanları yılı ilan edenlere, her defasında sağlık çalışanlarının hakkı ödenmez deyip sadece alkışı reva görenlere sesleniyoruz. Sağlık çalışanları ve emekleri üzerinden siyaset yapmanızı istemiyoruz. Alın teri kurumadan emeklerinin hakkını vermenizi istiyoruz. Sağlık hizmetleri sıradan kamu hizmeti niteliği taşıyan hizmetler değildir. Sağlık hizmetleri kutsaldır, hiçbir ekonomik değerle ölçülemez.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm sağlık meslek mensuplarının 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor, daha güçlü bir ses olmak, haklarımızı elde etmek için sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını birlikte mücadeleye davet ediyorum.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER