LİSANS TAMAMLAMADA YASAYA DEĞİL PROTOKOLE İHTİYAÇ VAR

Türk Sağlık-Sen in "lisans tamamlamad​a yasaya değil, protokole ihtiyaç var " başlıklı basın açıklaması

LİSANS TAMAMLAMADA YASAYA DEĞİL PROTOKOLE İHTİYAÇ VAR
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun bugün yani 26 Kasım 2014 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
Söz konusu kanunda lisans tamamlama ile ilgili bir düzenlemede Kanunun 32. Maddesinde  şu şekilde yer almıştır.
 “GEÇİCİ MADDE 69- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sağlık alanında ön lisans diploması alanlardan ebelik ve hemşirelik programlarından mezun olanlara kendi alanlarında, diğerlerine ise Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği, ebelik ve hemşirelik programları dışındaki ilişkili alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. Bu eğitimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim yöntemleri ile verilebilir. Uygulama eğitimleri için Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği yapar. Bu eğitimlerin usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.”
Lisans tamamlama bu düzenleme ile bir kanuna girmiştir. Fakat lisans tamamlamanın kanunda yer alması ile lisans tamamlamanın hayata geçirilmesi ve sağlık çalışanlarının lisans tamamlamaya başlayacak olması aynı anlama gelmemektedir.
Ortada kanuni bir boşluk veya “Sağlık çalışanları lisans tamamlama yapamaz” diye bir kanunu düzenleme yoktur ki lisans tamamlamanın kanunda yer alması demek lisans tamamlamanın önündeki engeller kalktı anlamına gelsin.
Burada önemli olan ve işin can alıcı noktası Sağlık Bakanlığı ile YÖK’ün anlaşması ve belirlenecek üniversitelerle Bakanlığın protokol yapıp lisans tamamlamanın hayata geçirilmesidir.
Kanuni düzenlemeye gerek ve ihtiyaç yoktur.  Hatırlayınız 2009 yılında Ön lisans mezunu hemşire, ebe, sağlık memurları ile sağlık eğitim enstitüsü mezunları için 3 Üniversite ile (Erzurum Atatürk, Samsun 19 Mayıs ve Malatya İnönü üniversiteleri ) ile protokol yapılıp, Sağlık Bakanlığı’nın 2009/48 sayılı genelgesi ile de lisans tamamlama fiilen hayata geçmiştir.
Yani Lisans tamamlamanın başlaması için bir genelge yeterli olmuştu. 2009 yılında YÖK ve üniversitelerle anlaşıldıktan sonra bir genelge ile hayata geçen lisans tamamlamanın 2014 yılında kanuni düzenlemede bir geçici madde olarak yer alınca yarın başlayacakmış gibi sunulması da gerçekle bağdaşmamaktadır.   Zaten yasaya bir ihtiyaç olsaydı 2009’da lisans tamamlamayı kimse yapamazdı.
Burada Bakanlığa  düşen temel görev lisans tamamlamayı bir geçici madde ile kanuna eklemek değil, YÖK’le anlaşıp, hangi meslek mensuplarının hangi alanlarda ve hangi üniversiteler aracılığıyla lisans tamamlama yapılacağı çözüme kavuşturmaktır. Lisans tamamlama ayrıca sağlık kurum ve kuruluşlarında genel idari, teknik ve yardımcı hizmetler sınıfında görev yapanları da kapsamalı bahse konu çalışanların ek gösterge mağduriyeti giderilmelidir.
Tüm sağlık çalışanları kendileri için lisans tamamlamanın hayata geçmesini beklerken Bakanlığın protokol yapmak yerine gerek olmamasına rağmen yasaya lisans tamamlamayı koyması icraat yerine ipe un sermekten başka bir anlama gelmemektedir.
Ayrıca yasada zaten bizim söylediklerimizi tekrar etmektedir.  Yasada YÖK ve Bakanlığın iş birliği yapacağını eğitim usul ve esaslarının YÖK tarafından belirleneceği belirtmektedir. Ayrıca söz konusu kanun maddesi incelendiğinde Bakanlığa lisans tamamlamayı yaptırması için süre açısından da bir zorlayıcı hüküm yer almadığı görülmektedir. Sadece Bakanlık yaptırır demektedir. Bundan da zaten hiç kimse şüphe duymamaktadır.
Olayın özetini bir romanın adı iken sonrasında ise deyime dönüşen bir ifade ile tanımlamak gerekirse batı cephesinde yeni bir şey yoktur.
Sağlık çalışanlarını doğru bilgilendirme yerine yanlış yönlendirmeyi ilke edinerek, herşeye  bir müjde kulpu takıp ortalıkta gezinmeyi huy edinenlerin söylediğinin aksine henüz ortaya hayırlı olacak bir işte çıkmamıştır.
123 TL’lik seyyanen zamma imza atıp memura 2014’ü zehir etmelerine ve kamu çalışanlarını enflasyona ezdirmelerine rağmen hala hiç sıkılmadan başarılı bir toplu sözleşme imzaladıklarını söyleyenlerin lisans tamamlamada malumu tekrardan başka bir şey olmayan bir geçici kanun maddesini de “Lisans tamamlama hayırlı olsun “ şeklinde sunmaları da sağlık çalışanlarını şaşırtmamalıdır.  Çünkü herkes kendine yakışanı yapmaktadır.
Türk Sağlık-Sen olarak biz sağlık çalışanlarını doğru bilgilendirmeyi önemsiyor, umut tacirliği yapanlara da fırsat vermeyeceğimizi de ifade etmek istiyoruz.
 Lisans tamamlamanın hayata geçmesine yönelik yapılan çalışmaları yakinen takip etmekteyiz. Bu konuda dişe dokunur ve lisans tamamlamanın fiilen başlatılmasına katkısı olacak gelişmeler yaşandığında da çalışanlarla paylaşacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz.
 
 
Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER