SAĞLIK BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ

Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SAĞLIK BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ
 
YÖNETMELİK
 
Sağlık Bakanlığından:
 
SAĞLIK BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE
 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
MADDE 1 - 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
 
"(2) Geçici olarak asli görev yerinin dışında çalışan personelin disiplin amirleri bu Yönetmelik ekinde tespit olunan geçici olarak çalıştığı birimdeki disiplin amirleridir."
 
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin ek 1 sayılı cetvelinin A) Merkez Teşkilatı kısmının 2 sayılı bölümünün (a) ve (b) satırları ile B) Taşra Teşkilatı kısmının 1 sayılı bölümünün (b) ve (c) satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
"
 
a) Denetim Hizmetleri Başkanı Bakan
b) Sağlık Baş Denetçisi, Sağlık Denetçisi, Sağlık Denetçi Yardımcısı Denetim Hizmetleri Başkanı Bakan
b) İl Sağlık Müdür Yardımcısı, Avukat, Sivil Savunma Uzmanı İl Sağlık Müdürü Vali
c) Şube Müdürü, Müdür(Ö), Araştırmacı, Uzman(Ö), APK Uzmanı İl Sağlık Müdür Yardımcısı İI Sağlık Müdürü
MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER