SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN BAYRAM GENELGESİ

Sağlık Bakanlığı'ndan 'Bayram' genelgesi

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN BAYRAM GENELGESİ
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI 
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 97577848-010/07 
Konu : Bayram Tatilinde Sağlık Hizmetleri
 
Sağlık hizmetleri, özelliği nedeniyle hizmetin; başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımız tarafından mesai kavramı olmaksızın, bayram ve tatil günlerinde de üstün gayret ve fedakarlık göstererek, kesintisiz ve emek yoğun bir çalışma düzeni içerisinde sunulmasını gerektirmektedir.
 
Kurban Bayramı tatili nedeniyle 12-21 Ekim 2013 tarihleri arasında çeşitli sebeplerle hastane acil servislerine müracaatlarda yoğunluk yaşanması ve dolayısıyla iş yükünün artması muhtemeldir.
 
Kurban Bayramı tatili süresince ülke genelinde sunulacak sağlık hizmetlerinin kesintiye uğramaması için yataklı sağlık tesislerine (kamu ve özel) ait acil servislerin bu iş yükünü kaldırabilecek şekilde düzenlenmesi ve ihtiyaca uygun olarak takviye edilmesi gerekmektedir. Acil servislere başvuracak vakalara gerekli tıbbi ve cerrahi müdahalenin zamanında yapılabilmesi, kaliteli ve özenli tıbbi bakım ve tedavi hizmetlerinin sunulabilmesi amacıyla diğer tedbirlerle birlikte aşağıdaki tedbirlerin de alınması uygun görülmüştür.
 
Acil servis hizmetleri, 16 Ekim 2009 tarihli ve 27378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ", yoğun bakım hizmetlerinin ise "20/07/2011 tarih ve 28000 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama ve Esasları hakkında Tebliğ" hükümlerinde belirtilen esaslar dahilinde yürütülmelidir.
 
Acil servis üniteleri ve diğer kliniklerde insan gücü, tıbbi donanım, lüzumlu sarf malzemesi, ilaç, serum ve ambulans hizmetleri yönünden 24 saat kesintisiz hizmet sürekliliği esasına göre hiçbir olumsuzluk ve aksaklığa meydan vermeden ihtiyacı karşılayacak şekilde gerekli tüm önlemler alınmalıdır.
 
Bu birimlerde yürütülen nöbet hizmetleri için lüzumu halinde takviyenin (personel, tıbbi donanım, malzeme, ilaç, serum, ambulans vs.) sağlanması yönünde gerekli organizasyonun yapılması, acil yardım ve klinik hizmetlerinin verilmesinde görev ve sorumlulukları bulunan tüm kurum, kuruluş ve ilgili birimlere tebliği gerekmektedir.
 
Radyoterapi merkezleri tarafından verilmekte olan hizmetlerdeki aksamaların hastaların tedavi süreçlerini olumsuz etkileyebileceği göz önünde bulundurularak, bünyesinde radyoterapi merkezi bulunan sağlık tesislerinde verilen radyoterapi hizmetlerinin bayram tatili günlerinde de hizmete devamının sağlanması için gerekli önlemlerin alınması,
 
Diyaliz hizmeti verilen birimlerde hizmetin aksatılmaması,
 
 
Ayrıca, Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde oluşturulan evde sağlık hizmet birimleri vasıtasıyla sunulmakta olan evde sağlık hizmetlerinin; Bayram tatiline isabet eden günlerde ilgili personelin izinli sayılması nedeniyle önceden planlanmış ev ziyaretleri kapsamında hastaların devam etmekte olan ilaç uygulaması, pansuman ve benzeri işlemlerine ilişkin tedavilerinin bayram tatili süresince de aksatılmaması için ilgili kurum yönetimleri tarafından yapılacak nöbet düzenlemeleri kapsamında evde sağlık hizmetlerinin devamının sağlanması,
 
Yukarıda belirtilen sağlık hizmetlerinin bayram tatili günlerinde de devamının sağlanması için gerekli önlemlerin alınması hususlarını ilgili sağlık kurum ve kuruluşlarına imza karşılığı tebliğini rica ederim.
 
Bu vesile ile tüm sağlık çalışanlarımızın ve ailelerinin Bayramını tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim.
Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER