Sağlık Bakanlığı'ndan özel hastanelere kadro

Sağlıkta dönüşüm adı altında sağlık alanını ticarileştiren AKP iktidarı geçtiğimiz hafta Resmi Gazete’de yayımlanan bir düzenleme ile özel hastanelere kadro aktarımının önünü açtı.

Sağlık Bakanlığı'ndan özel hastanelere kadro

7 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlanan “Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile özel hastanelere uzman kadrosu aktarılmasının önü açıldı. Özel hastane patronlarının uzun süredir Sağlık Bakanlığı ile bu konuda görüşmelerde bulunduğu ve her yıl mezun olan uzman doktorların en azından yüzde 30’unun kendilerine verilmesini istediği basına yansımıştı.

Özel hastaneler, Bakanlıkça ilan edilecek dönemlerde ve belirlenen uzmanlık dallarında ek kadro alabilecek. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak uzman hekim planlaması çerçevesinde ilan edilecek dönemlerde ve belirlenen uzmanlık dallarına göre özel hastanelere ek kadro verilebilecek. 7 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikte bu konuyla ilgili bölüm şöyle yer aldı:

Bakanlıkça yapılacak uzman hekim planlaması çerçevesinde ilan edilecek dönemlerde ve belirlenen uzmanlık dallarına göre özel hastanelere ek kadro verilebilir. Bu kadrolar, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında uzmanlık dallarına göre mevcut uzman hekim sayıları, bunların kamu ve özel sektördeki oransal dağılımları, özel hastanelerin yatak kapasiteleri ve doluluk oranları, ameliyathane, yoğun bakım ve özellikli üniteleri ile bu birimlerin verimliliği, ilgili alanda ve bölgedeki ihtiyaç çerçevesinde ve hizmet biriminin devamlılığı için gerekli asgari kadro talepleri dikkate alınarak, Planlama ve İstihdam Komisyonunun görüşü alınmak suretiyle belirlenir. Belirlenen uzman hekim kadroları, kadrolu uzman sayısı toplam yatak sayısının 2/5’i oranını geçmeyen özel hastaneler öncelikli olmak üzere ve toplam kadrolu uzman sayısının her bir dönemde %10’unu geçmeyecek sayıda verilebilir. Bu kadrolar hastane hekim kadrosu olarak değerlendirilir.

Vakıf üniversiteleri ve özel hastanelere da özel kadro var
Bu yönetmelik, aynı zamanca, özel hastaneler ve vakıf üniversiteleri olarak adlandırılan özel üniversiteler arasında bir ilişkiye de olanak sağlıyor. Bu ilişkinin sağlanmasında, Sağlık Bakanlığı’nın uzman kadrolar konusunda hazırladığı planlama dikkate alınmadan kadro aktarımı yapılacak olması dikkat çekiyor. Hızla açılan vakıf üniversitelerine ait tıp fakültelerinin eksiklerinin karşılanması için yapıldığı görülen düzenleme, devlet hastaneleri ve devlet üniversitelerindeki kadro eksikliklerini akıllara getirdi. Yönetmelikte yer alan ilgili madde şu şekilde:

Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşüyle vakıf üniversitelerinin, ilgili mevzuatı gereğince gerekli izinleri alması ve tıp fakültelerinin bulunduğu ildeki asgarî 150 yataklı olması kaydıyla en fazla iki özel hastane ile işbirliği yapılması halinde bu hastanelere planlamadan istisna olarak, üniversite anabilim dalı ve bilim dalı yapılanmasına uygun yeterli altyapının oluşturulması halinde uzmanlık dalı ilavesi ve sadece üniversiteden görevlendirilmiş doçent ve profesör unvanlı öğretim üyelerine olmak üzere hastane toplam yatak sayısının ½’ si oranına kadar ek kadro tahsis edilir.

Hastane gruplarına daha büyük avantajlar var!
Bakanlık tarafından yapılacak uzman hekim planlamasından muaf tutulacak bir diğer kesim ise özel hastane grupları. Sağlık Bakanlığı, aynı ilde ve aynı sahiplikte olan birden fazla özel hastanenin toplamda 200 yatağa ulaşması halinde bu hastanelere de şartlı uzmanlık dalı ilavesi ve ek kadro imkanı tanıdı. Bu uzmanlık kadrolarında da planlamanın dikkate alınmayacak olması, Sağlık Bakanlığı’nın özel hastane gruplarını kayırması olarak değerlendiriliyor. Hem bu madde hem de vakıf üniversitesi-özel hastane ilişkilerine dair düzenleme Medical Park, gibi iktidara yakın sağlık gruplarına büyük yarar sağlayacak. AKP iktidarının daha önce çıkarttığı bir çok yönetmeliğin "adrese teslim" uygulamalar getirmesi, bu yönetmelikte de benzer bir amaçla çıkartılmış olabileceği kuşkusunu doğurdu. 

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2011, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
yunus demir
yunus demir - 3 yıl Önce

vakıf üniversite hastanesinde çalışan temizlik personellerine kadro varmı

SIRADAKİ HABER