SAĞLIK BAKANLIĞI,ÖZEL HASTANELERİN BAZI BRANŞLARINI DURDURACAĞINI BİLDİRDİ ..

SAĞLIK BAKANLIĞI,ÖZEL HASTANELERİN BAZI BRANŞLARINI DURDURACAĞINI BİLDİRDİ ..
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 54718026-
Konu : Branş Durdurma


…………………. VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)


01.07.2014 tarih ve 29047 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Hastaneler
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle mezkûr yönetmeliğin 63 üncü
maddesinin (a) bendi “Özel hastanenin faaliyet izin belgesinde bulunan uzmanlık dallarında
bu Yönetmeliğe göre gerekli olan uzman tabip bulundurulmadığı tespit edildiği takdirde, ilgili
uzmanlık dalında çalıştırılacak uzman tabip temin edilinceye kadar, eksiklik tespit edilen ilgili
birimin faaliyeti Bakanlığın kararı üzerine Valilikçe durdurulur.” şeklinde değiştirilmiştir.
Ayrıca 23.07.2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Hastaneler
Yönetmeliği Ek Madde 3 “Bakanlık, özel hastane ruhsatname ve faaliyet izin belgesi işlemlerini
valiliklere devredebilir.” hükmüne yer verilmiştir.
Bu kapsamda kırtasiye işlemlerinin azaltılması amacıyla Özel Hastaneler Yönetmeliği Ek
Madde 3 hükmü gereği faaliyet izin belgesinde bulunan uzmanlık dallarında bu yönetmeliğe
göre gerekli olan uzman tabip bulundurulmadığı tespit edildiği takdirde, ilgili uzmanlık dalında
çalıştırılacak uzman tabip temin edilinceye kadar, eksiklik tespit edilen ilgili birimin
faaliyetinin Valilikçe geçici olarak durdurulması ve yine uzmanlık dalının veya ilgili birimin
faaliyete açılış işlemlerinin Müdürlüğünüzce yapılması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Doğan ÜNAL
Bakan a.
Genel Müdür V.


Dağıtım
Gereği :
81 İl Valiliği (İl Sağlık Müdürlükleri)
Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER