Sağlık çalışanları yarın iş bırakacak!

Sağlık çalışanları, ek zam taleplerinin yerine getirilmemesi nedeniyle yarın iş bırakacak.

Sağlık çalışanları yarın iş bırakacak!

Sağlık çalışanları, ek zam taleplerinin yerine getirilmemesi nedeniyle, Türkiye genelinde 12 Ocak Perşembe günü iş bırakacak.

Konuyla ilgili Hekimsen'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hekimsen hekimlerin haklarını alabilmeleri için resmi bilgilendirme ve talep yazıları, görsel ve yazılı medya ya da diğer tüm yollar ile sorunları iletilmiş ancak hiçbir yanıt alamamıştır. Son olarak başka çare bulamadığından 12 Ocak 2023 tarihinde tüm Türkiye genelinde 1 (bir) günlük iş bırakma eylemi yapılacaktır. Meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine.

Hekim Sen sendikası kurulduğundan bu yana her sendikal çalışmasını Türkiye Cumhuriyeti hekimlerinin, sağlık sistemindeki hata, eksikler ve bölüşümdeki adaletsizliğe karşı taleplerini temsil etmiştir. Bu bağlamda resmi bilgilendirme ve talep yazıları, görsel, yazılı medyadan sorunların iletilmesi ve en son olarak başka çare bulamadığından sendikal eylem yaparak haklı sesini duyurmuştur.


Sağlık Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumlarının yayınladıkları Ek Ödeme Yönetmelikleri kabul edilemez hata ve yanlışlar içermektedir. Bunları ne kadar ifade etsek, defalarca Sağlık Bakanımıza ve Yüksek Öğretim Kurumu'na resmi yazı ile iletsek te hiçbir sonuç alamadık. Bununla birlikte açtığımız madde iptali maksatlı davalarımızın sonuçlarında Sağlık Bakanlığı yine maddeleri bizim kabul etmediğimiz bir şekle çevirip taleplerimize hukuksal olarak ulaşmamıza imkan vermemiştir. Sendikamız kamu sendikalarına tanınmayan e- devlet üzerinden sendikal işlemler nedeniyle binlerce üyesini kayıt altına alamamıştır. Artık öyle ki Hekimsen sendikası kaydını bazı mutemetlikler yanlış sendikaya yapmış, Ekip Portal'da ise Hekimsen Sendikası kaydı yapılmıştır. Bu aldatmaca ile üyelerimizin hakkı gasp edilmiş üstelik daha fazla üyelik aidatı ödemişlerdir. Tüm bunlarla beraber sağlıkta şiddete karşı yaptığımız taleplerimizin tamamına yakını görmezden gelinmiş, her gün başta hekimlerimize yapılan saldırılar artarak devam etmiştir. Hatta kendini savunan ve saldırganı bertaraf eden hekimlere dava açılmıştır.


Malpraktis sorunumuz Sağlık Bakanımızın özel gayretine rağmen tam olarak çözülememiş ve daha önce verilen tüm cezalar hekim meslektaşlarımız için bir felaket olmuştur.

Hekime maaş yerine çok çalışırsan alırsın denen bir ek ödeme verilmiş, o da aralarında adaletsizlik yapılarak dağıtılmış, hatta hekimlere verilecek ek ödeme başkalarına dağıtılmış, ayrıca 1. basamak hizmetinden hak ettikleri ek ödeme verilmeyerek hekimleri 1. Basamak hizmetlerinden uzaklaştırılmaya çalışılmıştır. Tıp Fakültelerinin preklinik bilim dallarında ise, Sağlık Bakanlığı'ndaki idari kadrolar gibi, adeta hekim bırakılmamıştır.


Aile Hekimliği'nin gelirleri tüm diğer sözleşmeli memurların aksine eritilmiştir. Tüm sözleşmeli memurlara bir önceki Toplu Sözleşmede %25 - 45 arası maaş zammı verilirken, sözleşmeli olan aile hekimlerine %7 verilmiştir. Cari giderlerindeki açık ise tarif edilemeyecek ölçüde artmıştır. Ve tüm bunlarla birlikte en temel ihtiyaçları olan güvenlik ihtiyaçları da karşılanmamıştır.

Yukarıda bahsedilen örneklerde olduğu gibi teferruatını basın açıklamamızda vereceğimiz sorun ve taleplerimize çözüm üretilmemiş bizlerin tüm olumlu yaklaşım ve taleplerine rağmen hekimler görmezden gelinmiştir.


Bu nedenlerden ötürü 12 Ocak 2023 tarihinde hiçbir poliklinik hizmeti yapılmayacaktır. Üyelerimiz servis çalışmalarını aksatmayacak şekilde yeterli nöbetçi hekim ve diğer sağlık çalışanı bulundurmak şartıyla, eyleme katılabilirler. Aile sağlığı merkezleri esnek mesai dahil iş bırakma eylemine katılacaktır. Acil servis ve polikliniklerindeki yeşil triajlı hastalarda tedavi ise sadece ampirik tedavi ve olması gerektiği gibi polikliniklere (eylem sonrasına) yönlendirmek şeklinde olacaktır. Tüm ADSM ve diğer bağlı Diş Poliklinikleri eyleme katılacaktır. Yapılacak iş bırakma eylemlerinde ayrıca elektif ameliyatlar yapılmayacaktır. İş bırakma eylemi gündüz mesai saatlerinde olacaktır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER