SAĞLIK EĞİTİMCİLERİ YETİŞMİYOR

Ülkemizin En Önemli Halk Sağlığı Sorunu Sağlık Eğitimcileri Yetişmiyor

SAĞLIK EĞİTİMCİLERİ YETİŞMİYOR
Ülkemizin En Önemli Halk Sağlığı Sorunu Sağlık Eğitimcilerine Gerekli Önemin Verilmemesidir. 
         Ülkenin Sağlık Politikasında Sağlık düzeyinin yükseltilmesi, sağlığın korunması ve geliştirilmesi amaçlanıyorsa ilk olarak “etkili sağlık eğitimi” öncelik olmalıdır.
         Eğitim, Bireyin yaşadığı toplumda; yeteneğini, tutumlarını ve olumlu değerdeki diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçler topluluğudur. Eğitim, “bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir”
          Sağlık eğitimi, kişilere sağlıklı yaşam için alınması gereken önlemleri benimsetmeye ve uygulamaya inandırmak; kendilerine sunulan sağlık hizmetlerini doğru olarak kullanmaya alıştırmak; sağlık durumlarını ve çevrelerini iyileştirmek amacıyla, birey olarak ya da topluca karar aldırmaktır".
          Sağlık Eğitimcileri, Bireyi ve toplumu kendi sağlığını korumaya alıştırmak gibi görev ve sorumlulukları olan profesyonel bir sağlıkçı ve formasyon eğitimi alan eğitimcilerdir.  Sağlık Eğitimcisi topluma ve sağlık çalışanlarına sağlığı korumaya ve geliştirmeye yönelik gerekli sağlık bilgileri vermek ve onları eğitmekle yükümlü formasyonu olan en yetkili ve gerçekçi profesyonellerdir. Özetle sağlık eğitimcisi, eğitimci gözüyle sorunlara yaklaştığı için sorunların temelden çözümü ile ilgilenir ve uygulamalarını bu doğrultuda gerçekleştirir. Bu uygulamalar sonucunda belki de en önemli ilke olan ölçme-değerlendirme işini gerçekleştirir, eksikleri bulup giderme yolunda somut adımlarla eğitimin maksimum seviyede gerçekleşmesini sağlar. Şu konu önemle bilinmelidir ki; hastalıkları tedavi etmektense korumak her yönden daha geçerli ve doğru bir yoldur. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koruyucu sağlık hizmetleri benimsenmiş ve ön plana çıkmıştır. Burada eğitim konusu tekrar gündeme gelmiş ve sağlık eğitimcilerinin önemi anlaşılmıştır.
 
         Ülkemizin en büyük halk sağlığı sorunu sağlık eğitimcisi yetiştiren eğitim kurumu bulunmamaktadır. Daha önceleri bu amaçla sağlık eğitimcisi yetiştirilen sağlık eğitim enstitüleri ve sağlık eğitim fakülteleri kapatılmıştır. Sağlık eğitim enstitüsü ve sağlık eğitim fakültelerinden yetiştirilen formasyon almış sağlık eğitimcileri maalesef yok sayılmaktadırlar.  Görev alanlarının dışında angarya işlerde  çalıştırılarak emek israfı yaşanmaktadır. Sağlık Bakanlığının en büyük eksiği sağlık eğitimcilerine gerekli önemi vermemesidir. 

           Sağlık bilgisine sahip olmak sağlık eğitimi vermeye yeterli değildir. “Sağlık Eğitimi” sistemli, programlı, ilkeli ve kendine has etiği olan ölçümsel bir süreç işidir. Bunu gerçekleştirecek kişiler de gerekli bilgi ve beceriye sahip özellikle formasyon eğitimi almış “Sağlık Eğitim Profesyonelleri’dir.
 
Sağlık Eğitimcileri Derneği Olarak Önerilerimiz
 
         1-Sağlık Bakanlığında görev yapan sağlık eğitimi alanında formasyon almış tıbbi teknolog kadrosunda yaklaşık 1400 personel yüksek lisanslarını da yapmışlardır bu personeller bir an önce angarya işler yerine kendi görevlerinde çalıştırılmalıdırlar. Sağlık müdürlüğü, halk sağlığı müdürlüğü ve kamu hastaneleri birliklerinde  sağlık eğitimi uzmanı kadroları oluşturulmalıdır. Bu kadrolara öncelikle tıbbi teknologlar ve formasyon almış diğer sağlık çalışanları atanmalıdır. 
 
         2-Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ortak protokolle lisans düzeyinde sağlık bilimleri alanından mezun (psikolog, sosyolog, sosyal çalışmacı, diyetisyen, hemşire, ebe, sağlık memuru vb.) en az 3 yıl görev yapmış meslek elemanlarına yüksek lisans düzeyinde sağlık eğitimi alanında formasyon verilerek Sağlık Bakanlığında sağlık eğitim uzmanı, Milli Eğitim Bakanlığındaki Anadolu Sağlık Meslek Liselerinin öğretmen ihtiyaçları karşılanmalıdır. Bu sayede hem Anadolu Sağlık Meslek Liseleri hem de  Özel Anadolu Sağlık Meslek Liselerinin de öğretmen ihtiyaçları giderilmiş olacaktır.
 
         3- Sağlık bilgisine sahip olmak sağlık eğitimi vermeye yeterli olmadığına göre  Sağlık müdürlüğü, halk sağlığı müdürlüğü ve kamu hastaneleri birliklerinde Eğitim birimler ve  sağlık eğitim uzmanı kadroları oluşturulmalıdır. 
 
         4-Üniversiteler; meslek yüksekokulu ve sağlık yüksekokullarına sağlık eğitimi alanında öğretim görevlisi alımlarında sahada en az 3 yıl çalışmış, formasyonu olan ve en az yüksek lisans yapmış tecrübeli sağlık çalışanlarının alımlarına dikkat edilmelidir. Hem üniversiteler hem de sağlık meslek liseleri ülkemizin gelecekteki sağlık çalışanlarını yetiştirebilmeleri için tecrübeli öğretmen ve öğretim görevlileri ile eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmelidirler. Sağlıkta tecrübe önemlidir. Geleceğimize önem veriyorsak tecrübeyi önemsemeliyiz.

         Sonuç olarak geleceğimizin en önemli sorunu sağlığımızın korunması noktasında profesyonel sağlık eğitimcilerinin yetiştirilmesi gerekmektedir.

http://www.saglikegitimcileri.org.tr/?SyfNmb=3&pt=İletişim)

Sağlık Eğitimcileri Derneği
 
Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER