SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ 4/C VE TAŞERON İŞÇİ SORUNLARINA BAKANLIK NASIL BAKIYOR?

Milletvekili Celal ADAN tarafından verilen bir soru önergesinde, sağlık sektöründe yaşanan aksaklıkların giderilmesinin önem arz ettiği belirtilerek, Sağlık Bakanı tarafından cevaplandırılmak üzere konuya ilişkin bazı sorular sormuştu.

SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ 4/C VE TAŞERON İŞÇİ SORUNLARINA BAKANLIK NASIL BAKIYOR?
Sağlık sektöründe çalışan taşeron işçilerin ve 4/C personelin sorunlarının giderilmesine amacıyla verilen bir soru önergesi Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU tarafından cevaplandırıldı.
 
Milletvekili Celal ADAN tarafından verilen bir soru önergesinde, sağlık sektöründe yaşanan aksaklıkların giderilmesinin önem arz ettiği belirtilerek, Sağlık Bakanı tarafından cevaplandırılmak üzere konuya ilişkin bazı sorular sormuştu. Soru önergesi, Bakan MÜEZZİNOĞLU imzalı bir yazı ile cevaplandırıldı.
 
Soru önergesindeki sorular ve sorulara verilen cevaplar şöyle:
 
SORU 1- Görevde olan kurum yöneticileri uzmanlık alanlarına göre mi seçilmişlerdir?
 
CEVAP 1- Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarda görev yapan kurum yöneticileri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesince uzmanlık alanlarına göre görevlendirilmişlerdir.
 
SORU 2- Sağlık sektöründe çalışan taşeron işçilerin sorunlarını gidermeye yönelik bir komisyon ve yürüttüğünüz çalışmalar var mıdır? Eğer var ise, bunları açıklar mısınız?
 
SORU 3- 4/C’li çalışanların haklarını iyileştirmeyi düşünüyor musunuz? Bu alanda yaptığınız çalışmalar hangileridir?
 
CEVAP 2-3- Bilindi gibi Ülkemizde halk arasında “taşeron işçileri” olarak isimlendirilen “alt işveren işçilerinin” bir takım güvence ve haklara kavuşturulması Hükümetimizin temel politikalarından biri olmuştur. Nitekim bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılarak 11/9/2014 tarihli ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanıp yasalaşan “6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” ile bahse konu işçiler önemli sayılabilecek yeni güvence ve haklar elde etmişlerdir. Örneğin; alt işveren tarafından ödenmeyen olası işçi ücretlerinin işverenin hak edişinden kesilerek işçilerin banka hesabına yatırma yükümlüğünün getirilmesi, işçilerin yıllık ücretli izin haklarını kullanmalarının kolaylaştırılması, alt işverenin değişmesi halinde işçilerin önceki firmadan kalma haklarının yeni firma nezdinde de devam etmesi, kamuda çalışan işçilerin kıdem tazminatı haklarının güvenceye kavuşturulması, hizmet alımlarında yüklenme süresinin 1 yıldan 3 yıla çıkarılması ve işçilerin hizmet alım ihaleleri çerçevesinde alınan iş ya da hizmetler dışında herhangi bir işte çalıştırılmaması gibi çeşitli güvence ve haklar bunlardan yalnızca birkaçı olarak mütalaa edilebilir.
 
Buna ilave olarak Anayasanın 49 ve 50 nci maddeleri ve ilgili kanunlarla güvence altına alınan işçi haklarına Bakanlığımda titizlikle riayet edilmektedir. Hizmet alımı yoluyla gördürülen işlerde çalışan işçilerle ilgili olarak sosyal haklar, izin, fazla mesai, ücretin zamanında ödenmesi ve diğer malî haklar gibi çeşitli hususlarda yüklenicilerin sorumluluklarım zamanında ve gerektiği gibi yerine getirmelerinin sağlanması için gerekli her türlü düzenleme yapılmış, bu doğrultuda alınması icap eden tedbirler alınmıştır.
 
Ayrıca 657/4-C maddesi kapsamında çalışmakta olan geçici personele ilişkin herhangi bir özel çalışmamız bulunmamaktadır.
Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER