Sağlıkta 19 yalan ve gerçekler

19- 20 Nisan tarihlerinde tüm ülkede sağlık çalışanları sağlık emekçileri uyarı görevlerini yerine getirmek üzere uyarı grevine gitti. Sağlık emekçileri AKP hükümetinin sağlık politikalarına ilişkin yalanların ardındaki gerçekleri açığa çıkarmak için GöREVDELER.

Sağlıkta 19 yalan ve gerçekler

İşte dünden itibaren greve çıkan sağlık çalışanlarının anlatımıyla sağlık politikalarıyla ilgili yalanlar ve gerçekler...

Yalan 1 Genel sağlık sigortası yasası çıkarıldı. Artık herkesin sağlık sigortası olacak.
Gerçek: İşsizlik sigortasından yararlanamayan işsizler, kayıt dışı çalıştırılanlar, primini ödeyemeyen esnaf ve çiftçiler, 18 yaşını dolduran kız çocukları genel sağlık sigortasından yararlanamıyor.

Yalan 2 18 yaşın altındaki tüm çocuklara ücretsiz bakılacak.
Gerçek: Anne-babası sigortalı olmayan ailelerin çocukları sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor.

Yalan 3 Muayene katılım payı sadece 2 tl olacak.
Gerçek: Her muayene için devlet hastanelerinde 8, özel hastanelerde 15 tl muayene ücreti ödeniyor. Aile hekimliğine getirilen 2 tl katılımı payı SES’in açtığı dava ile iptal edildi

Yalan 4 Sigortalılar, sözleşmesi olan özel sağlık kuruluşlarından hiçbir bedel ödemeden faydalanacaklar. İsteyen istediği hastaneye gidecek.
Gerçek: Binlerce lira ilave ücret ödeyemeyen vatandaşlar özel hastanelerden yararlanamıyor.

Yalan 5 SSK hastaneleri sağlıkta tek çatı oluşturmak için Sağlık Bakanlığı’na devredildi. Devlet hastaneleri özelleştirilmeyecek.
Gerçek: Meclis’te bekleyen “kamu hastane birlikleri yasa tasarısı” yasalaşırsa devlet hastaneleri şirket hastanelerine dönecek ve doksan parçaya bölünecek.

Yalan 6 Aile hekiminiz sizi doğumdan ölüme kadar izleyecek.
Gerçek: Aile hekimlerinin de, hemşirelerin de iş güvencesi yok. Sözleşmeleri her an feshedilebilir, siz de kendinize yeni bir aile hekimi bulmak zorunda kalabilirsiniz.

Yalan 7 Bütün sağlık sorunlarınızı aile hekiminiz takip edecek.
Gerçek: Bir hekim ve bir hemşirenin görevli olduğu sistemde, aile hekimine kayıtlı 3bin 500-4 bin vatandaşın bütün sağlık sorunlarını takip etmesi mümkün olmuyor.

Yalan 8 Sağlık çalışanlarına performansa göre ödeme getirildi. Hepsi çok memnun.
Gerçek: Sağlık çalışanları performans sistemine son derece tepkililer ve emekliliklerine yansıyan güvenceli ücret istiyorlar.

Yalan 9 Performans sistemi kaliteyi arttırdı.
Gerçek: performans uygulaması sadece komplikasyonları arttırdı. Sistem zaten kaliteyi ölçmüyor.

Yalan 10 Sağlığın ekip işi olduğu kabul ediliyor.
Gerçek: Sağlık ekibi paramparça edildi. Hemşireler, ebeler, sağlık memurlarının meslekleri yok sayıldı. Tümüne aile sağlığı elemanı denildi.

Yalan 11 Sağlık personeli sayısı arttı.
Gerçek: Evet, güvencesiz çalışan sayısı artırıldı. Taşeron sayısı 120 bine ulaştı.

Yalan 12 Mali sıkıntıya düşen tıp fakültelerine yardım yapılıyor.
Gerçek: Bütçeden pay ayrılmıyor, SGK ödemeleri yapılmıyor, sıkıntıya düşüren bizzat bakanlık oluyor. Tıp fakülteleri mali yardım adı altında Sağlık Bakanlığı’na bağlanıyor ve idari, mali, bilimsel özerklikleri yok ediliyor.

Yalan 13 Özel hastanelerdeki sağlık çalışanları hallerinden memnun.
Gerçek: Özel hastanelerde sistematik ücret gaspı yapılıyor, çalışanlar aylarca ücretlerini alamıyor, her an işten çıkarılabiliyor. Hasta bakımı, tetkik, tedavi hizmetleri açısından da büyük baskı altındalar

Yalan 14 Tıp fakültesi sayısı yetersiz.
Gerçek: Türkiye’de 74 tıp fakültesi var. Bir milyon nüfusa düşen tıp fakültesi sayısı dünya ortalamasının üç katından fazla.

Yalan 15 İlaca erişim kolaylaştı.
Gerçek: İlaca erişim zorlaştı. Doktorların reçete yazma yetkileri kısıtlandı. Ulusal ilaç fabrikaları kapatıldı, ilaçta dışa bağımlılık arttı. Eczacılar tahsilât memuruna dönüştürüldü. İlaç tekelleri hakim oldu.

Yalan 16 Hastanelerde rehin alınma, parasızlıktan tedavi olamama olaylarını bitirildi.
Gerçek: Hastaneler, ücretini ödeyemeyen vatandaşlarla icralık. Her hastane bir avukat çalıştırmakta. Hastalar halen borç senedi imzalıyor.

Yalan 17 Sağlıkta devrim niteliğinde işler yapılıyor.
Gerçek: İki buçuk aylık Kübra bebek iki ay önce Samsun’da açlıktan öldü. “mama bile alamıyordum… gücüm yetmiyordu.” diyordu annesi.

Yalan18 Sağlıktaki hedefin özelleştirme olduğu iftiradır.
Gerçek: Avrupa Birliği üçüncü ulusal programı’nda sağlık resmen özelleştirme kapsamına alındı.

Yalan 19 Sağlık çalışanları hallerinden memnun. Bu nedenle sağduyulu sağlıkçılar örgütlerinin eylem çağrısına katılmıyor.
Gerçek: hekimi, hemşiresi, diş hekimi, laborantı, ebesi, eczacısı, radyoloji teknisyeni, taşeron işçisi, bütün sağlıkçılar hallerinden şikayetçi. Bu nedenle sağduyulusu, solduyulusu tekmil sağlıkçılar bugün burada haykırıyor. 

Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER