SAĞLIKTA AYLIK MAHSUPLAŞMA GENELGESİ DANIŞTAYLIK

-Türk Sağlık-Sen, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ek ödemede aylık mahsuplaşma ile ilgili genelgeye dava açtı.

SAĞLIKTA AYLIK MAHSUPLAŞMA GENELGESİ DANIŞTAYLIK
Türk Sağlık-Sen, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ek ödemede aylık mahsuplaşma ile ilgili genelgeye dava açtı.
Genelgede yer alan 4924 sayılı yasaya bağlı çalışan 15 bin sözleşmeli personel ile vekil ebe ve hemşirelerin ek ödemede aylık mahsuplaşmadan yararlandırılmaması ve personellerin ücretsiz izin ve askerlik durumunda ek ödemede aylık mahsuplaşma hakkından faydalandırılmamasına yönelik düzenlemelerin yürütmesinin durdurularak iptal edilmesi için Türk Sağlık-Sen tarafından Danıştay’da dava açıldı.

Dava dilekçesinde 4/B’li sözleşmeli personel ve diğer sözleşmeli personellerin 375 sayılı KHK kapsamında ek ödemeden faydalandırıldığına dikkat çekildi. 4924’lü sözleşmeli personel ve vekil ebe-hemşirelerin bu haktan faydalandırılmamasının hukuka ve hakkaniyete açıkça aykırılık teşkil ettiği belirtildi.

Dilekçe’de 4/B’li sözleşmeli personellerle aynı işi yapan, aynı görev, yetki ve sorumluluğa sahip bulunan ve döner sermaye elde edilmesine fiilen katkı sağlayan 4924’lü sözleşmeli personel ve vekil ebe-hemşirelerin 375 sayılı KHK’nın ek 3’üncü maddesi kapsamında yer almadıkları gerekçesiyle ek ödeme hakkından mahrum bırakılmalarının Anayasanın “Kanun Önünde Eşitlik” başlığını taşıyan 10. maddesine aykırı olduğu belirtildi.

Aynı zamanda söz konusu düzenleme ile 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personellerin ve vekil ebe – hemşirelerin ek ödemeden faydalandırılmamasının her türlü hukuki ve mantıki temelden uzak bir uygulama olduğu belirtildi. Bu durumunun aynı zamanda “İdarenin Yeknesaklığı” ilkesine de ters düştüğüne dikkat çekildi.

Dava dilekçesinde söz konusu hükümlerin, 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personeller ile vekil ebe – hemşireler ve askerlik, doğum sonrası izin gibi ücretsiz izinli sayılan personel bakımından telafisi güç veya imkansız zararlar doğuracağından yürütmesinin durdurularak iptal edilmesi istendi.

-“UMARIZ YARGI ÇALIŞANLARI SEVİNDİRİR”-

Açılan dava ile ilgili bir değerlendirme yapan Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder kahveci “ Elde edilmesi için yıllardır yoğun bir mücadele verdiğimiz ve önemli bir kazanımımız olan Sağlık çalışanlarına aylık mahsuplaşma ile ilgili hazırlanan genelgede Sağlık Bakanlığı yine çalışanlarını mağdur etmeyi başarmıştır.

Tüm çalışanlar ek ödemeden yararlanırken 15 Bin 4924’lü sözleşmeli personel ile vekil-ebe ve hemşireleri bu haktan mahrum bırakmak büyük bir adaletsizlik ve haksızlıktır. Ayrıca sağlık çalışanlarının sahip olduğu bir hak olan ücretsiz izin ve askerlik durumunda ek ödemede mahsuplaşma hakkını aylık mahsuplaşmada ellerinden almak kazınılmış bir hakkın gaspıdır.

Biz sendika olarak bu düzenlemelerin bir an önce yürütmesinin durdurularak iptal edilmesi için Danıştay’a davamızı genelge yayınlandıktan bir gün sonra açtık. Umarız ki yargı bu konuda çalışanları sevindirecek bir karara imza atar” dediGüncelleme Tarihi: 31 Mart 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER