Sağlıkta yıkıma karşı Cerrahpaşa ve Çapa'da GöREV

İstanbul Üniversitesi’ne bağlı hastanelerde çalışan sağlık emekçileri ve öğrencileri "Tıp eğitimi ve sağlıkta yıkıma karşı" grevdeydi. Katılımın oldukça yüksek olduğu grevde sağlıkta yıkıma karşı mücadele kararlılığı vurgulanırken, hükümete süresiz grev uyarısı yapıldı.

Sağlıkta yıkıma karşı Cerrahpaşa ve Çapa'da GöREV

AKP’nin sağlık alanında gerçekleştirdiği dönüşüm politikalarına karşı İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde grev vardı. Greve katılım oldukça yüksek olurken yapılan konuşmalarda grevin, dönüşüme karşı ilk uyarı olduğuna dikkat çekildi.

“2011 yılında sağlıkta yıkım artarak sürüyor”
İstanbul Tıp ve Cerrahpaşa Tıp Fakültelerinde saat 9.00’dan itibaren kurulan grev çadırlarının önünde toplanan sağlık çalışanları ve öğrencileri buradan Fındıkzade’ye doğru yürüyerek bir araya geldi. Fındıkzade’den toplu olarak İstanbul Tıp Fakültesi’ne yürüyüş yapan sağlık emekçileri adına burada ortak basın açıklamasını Prof. Dr. Raşit Tükel okudu. 2003 yılından beri uygulanan sağlıkta dönüşüm politikalarının sağlıkta ve tıp eğitiminde yıkım anlamına geldiğini belirten Tükel, 2011 yılında ardı ardına gelen yasal düzenlemelerle yıkımın artarak sürdüğünü dile getirdi.


“Tüm hastaneler ticari işletmelere dönüştürüldü”
Tam Gün yasası ile birlikte tıp fakültelerinde hastaların müşteri olarak görüldüğünü ve döner sermaye gelirinin arttırılması esasına dayanan performans sistemine geçildiğini vurgulayan Tükel, kamu hastaneleri birliklerinin kurulmasının da tüm hastaneleri kar amaçlı işletmelere dönüştürdüğüne dikkat çekti. Bu süreçte Tıp Fakültelerinin işlevsiz hale getirildiğine değinen Tükel, tıp öğrencilerinin ve asistan hekimlerin eğitim almalarının engellendiğini söyledi.

Öğretim üyelerinin ise eğitim veremez, araştırma yapamaz, sağlık hizmeti sunamaz, kısaca mesleğini yapamaz hale getirildiğini belirten Tükel, öğretim üyelerinin kadrolarından çıkarılarak sözleşmeli çalışma sistemine geçirilmeye zorlandığını ifade etti. Bu düzenlemelerin son halkası olan 2 Kasım 2011 tarihli Kanun Hükmünde Kararname ile Türk Tabipler Birliği Kanunu’nun birinci maddesinde geçen “tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp gelişmesini sağlamak” ibaresinin kaldırıldığına dikkat çeken Türkel, böylece TTB’nin işlevlerinin Sağlık Bakanlığına devredildiğini dile getirdi.


“Uyarı grevine gittik”
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, uzman ve asistan hekimleri, öğrencileri ve sağlık çalışanları olarak, performans sistemiyle hasta-hekim ilişkilerini puan kaygısı içinde ticarileştiren, sağlık çalışanlarını güvencesizleştiren ve öğretim üyelerinin hasta bakmalarını ve uygulamalı eğitim yapmalarını engelleyen tüm düzenlemelerin iptal edilmesini istediklerini belirten Tükel, bu talepler doğrultusunda bugün İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültelerinde hizmet sunmadıklarını uyarı amacıyla greve gittiklerini söyledi.

“Sonuna kadar mücadele edeceğiz”
Prof. Dr. Raşit Türkel’in ardından söz alan İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören, sağlıkta dönüşümün sağlığın ticarileşmesi anlamına geldiğini dile getirdi. Bu değişikliklere karşı bütün sağlık çalışanlarının mücadele etmesi gerektiğini belirten Gören, sosyal devlet anlayışı uygulanana kadar sonuna kadar mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.


“Özelleştirmeler mülkiyet devri aşamasına geldi”
Gören’den sonra konuşmasını yapan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel Başkanı Çetin Erdolu ise yaptığı konuşmada, sağlık alanında 30 yıldır devam eden saldırılara maruz kaldıklarını söyledi. 2003 yılından bu yana ise parası olanın sağlıktan yararlandığı bir sisteme geçilmeye başlandığını belirten Erdolu, bununla yetinilmediğini ve sağlık çalışanlarını haklarının da ellerinden alınarak güvencesizleştirildiklerini dile getirdi. Sağlık Bakanlığı’nın ‘astığım astık kestiğim kestik’ bir bakanlık haline geldiğini vurgulayan Erdolu, bugüne kadar süren sağlıkta özelleştirmelerin artık mülkiyet devri aşamasına geldiğini ifade ederken, sağlık çalışanlarının sürece bütünlüklü olarak karşı çıkmaya ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Erdolu’nun ardından İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisi Ahmet Gürbüz’de birer konuşma gerçekleştirirken, konuşmaların ardından Grup Yorum’un türküleri eşliğinde sağlık çalışanları ve öğrencileri grev halayları çekerek eylemlerini sürdürdü.
Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER