SİLİKOZİS HASTALARINA 24 MAYIS'A KADAR SÜRE TANINDI

SGK, torba yasa ile Silikozis hastalarına tanınan maaş hakkının elde edilebilmesi için Silikozis hastalarının, en geç 24 Mayıs 2011 tarihine kadar ilk olarak kendilerine en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine veya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine müracaat etmelerini, bunlara müracaat etmeden doğrudan hastanelere başvurmamaları gerektiğini belirtti.

SİLİKOZİS HASTALARINA 24 MAYIS'A KADAR SÜRE TANINDI
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), torba yasa ile Silikozis hastalarına tanınan maaş hakkının elde edilebilmesi için Silikozis hastalarının, en geç 24 Mayıs 2011 tarihine kadar ilk olarak kendilerine en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine veya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine müracaat etmelerini, bunlara müracaat etmeden doğrudan hastanelere başvurmamaları gerektiğini belirtti.
SGK, yaptığı açıklamada Torba Yasa ile silikozis hastaları için bazı haklar getirildiğini ifade ederek, yeni düzenleme ile sosyal güvenlik mevzuatına tabi olarak çalışmayan, sosyal güvenlik kurumlarından ya da yabancı bir ülke sosyal güvenlik kurumundan her ne ad altında olursa olsun herhangi bir gelir veya aylık almayan ve silikozis hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünü en az yüzde 15 kaybettiğine SGK Sağlık Kurulunca karar verilen kişilere Kurumca aylık bağlanmasına imkan getirildiğini söyledi.
Silikozis hastalarının iş ve işlemlerine dair Kurumca hazırlanan 2011/27 sayılı Genelge’nin 15 Mart 2011 tarihinde yayımlandığını belirten SGK, buna göre kapsama giren silikozis hastalarının en geç 24 Mayıs 2011 tarihine kadar kendilerine en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri veya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerektiğinin altını çizdi.
Bu müracaat üzerine hastalar, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine, Meslek Hastalıkları Hastanelerine veya Devlet Üniversiteleri Hastanelerine sevkedilecekler. Bu itibarla silikozis hastalarının en geç 24 Mayıs 2011 tarihine kadar ilk olarak kendilerine en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine veya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine müracaat etmeleri, bunlara müracaat etmeden doğrudan hastanelere başvurmamaları gerekiyor.
Başvuru sahiplerinin meslekte kazanma gücü kayıp oranlarının tespiti ve kontrolüne ilişkin sağlık kurulu raporu çıkarılması amacıyla yapacakları harcamalar Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanacak. Bu nedenle başvuru sahiplerinin ayrıca hastanelere herhangi bir ödeme yapmamaları gerekiyor


Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER