TTB: Hekimlerin serbest çalışma hakkı kısıtlanamaz!

Muayenehanesi olan hekimlerin mesleklerini serbestçe yapabilmelerini engelleyip özel hastanelere mecbur bırakan düzenlemelere karşı birçok ilde basın açıklamaları düzenledi.

TTB: Hekimlerin serbest çalışma hakkı kısıtlanamaz!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve tabip odaları, Sağlık Bakanlığı tarafından 6 Ekim 2022’de Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde yapılan ve muayenehanesi olan hekimlerin mesleklerini serbestçe yapabilmelerini engelleyip özel hastanelere mecbur bırakan düzenlemelere karşı birçok ilde basın açıklamaları düzenledi. “Muayenehanelere darbe indiren düzenleme kabul edilemez” denildi.

TTB Merkez Konseyi üyelerinin de bulundukları illerde katılım sağladıkları basın açıklamalarında muayenehane hekimlerinin serbest çalışma hakkının kısıtlanmasına tepki gösterildi. Muayenehanelere darbe indirdiği savunulan düzenlemelerin kabul edilemez olduğu dile getirildi. Resmi Gazete'de 6 Ekim'de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmelik eleştirildi.

Tüm illerde okunan ortak basın açıklamasında, “Sağlık Bakanlığı, bu yönetmelik değişiklikleri ile muayenehane hekimlerinin tanı ve tedavi amacı ile hastalarını özel hastanelere ve tıp merkezlerine yatırmaları, ameliyat ve girişimsel işlem yapmalarını yeni koşullara bağlayarak neredeyse imkansız hale getirdi. Bu düzenlemelerin hangi kamu yararı gözetilerek ya da nasıl bir ihtiyacı karşılamak amacıyla yapıldığı anlaşılamadığı gibi Sağlık Bakanlığı tarafından da açıklanamadı. Bu yönetmelik değişikliği muayenehanesi olan dahili branş hekimlerinin hastalarını yatırmalarını, cerrahi branş hekimlerinin ise ameliyat yapmalarını zorlaştıracak, serbest meslek faaliyetlerini çok büyük ölçüde kısıtlayacaktır. Düzenleme hastaların mahremiyetinin korunması ve hekim seçme hakkını ihlal edecek niteliktedir” denildi.

“7 BİN MUAYENEHANE HEKİMİNDEN 500'Ü SÖZLEŞME YAPABİLECEK”

Yapılan yönetmelik değişiklikleri ile  muayenehane hekimlerinin tanı ve tedavi hizmetlerini yürütmeleri ancak özel hastane veya tıp merkezinde ilgili branşta boş uzman hekim kadrosu olması halinde ve yıllık sözleşme yapmak suretiyle mümkün olabileceğine dikkat çekilerek “Bu düzenlemelere göre 4 bini İstanbul'da olmak üzere yaklaşık 7 bin muayenehane hekiminden ancak 500'ü hastanelerle sözleşme yapabilecektir. Bu durum, mesleğini muayenehanesinde bağımsız olarak icra eden meslektaşlarımızın çalışmalarının büyük ölçüde engellenmesi anlamına gelmektedir.”

“HASTALARIN HEKİM SEÇME HAKKI KISITLANIYOR”

Hekimlerin, büyük sağlık sermayesinin kıskacına alınmak istendiğine vurgu yapılan açıklamada; “sağlık Bakanlığı'nı; Anayasa ve ilgili yasalara aykırı olan, serbest meslek icrasını kısıtlayarak hekimliğin bağımsızlığına darbe indiren, hastaların da hekim seçme haklarını kısıtlayan bu düzenlemelerden bir an önce vazgeçmeye ve ilgili yönetmelik değişikliklerini iptale çağırıyoruz. Bu yönetmelik değişikliğini kabul etmediğimizi, serbest çalışan hekimlerin haklarını korumak amacıyla her türlü yasal girişimde bulunacağımızı ve bu düzenlemeler geri alınıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadeleri kullanıldı.

SÖZCÜ GAZETESİ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER